Author Topic: The languages of the Ex-Yu Kasiopejski materijal  (Read 9769 times)

Offline Bojan71

 • The Force is Strong With This One
 • **
 • Posts: 36
 • All is One! Ave 7d!
The languages of the Ex-Yu Kasiopejski materijal
« on: March 19, 2016, 10:29:37 AM »
Link za skidanje svih sesija do sada, od 16.07.1994 do 27.02.2016

_https://lookaside.fbsbx.com/file/KASIOPEJSKE%20TRANSKRIPTE%20od%2016-07-1994%20do%2027-02-2016.pdf?token=AWzi4IcK6Airip3jqxbOMLwqxAiNPkrHY7q1NBbXTYAR3cvFppIbY6yQGDUL3kW4_e3VbWDw7doUmRS8QO-rsVoqos9KJqBBXOuDXYWLkmHOobl56N1Zy-ZIci4GBO3XgU7iSZJ3oFzbg5PEBHcjWc9cuKioqV3iQiec1ylZA2akIg&pnref=story
« Last Edit: March 19, 2016, 01:27:32 PM by Nienna »
'Life is religion. Life experiences reflect how one interacts with God. Those who are asleep are those of little faith in terms of their interaction with the creation. Some people think that the world exists for them to overcome or ignore or shut out. For those individuals, the world will cease. They will become exactly what they give to life. They will become merely a dream in the 'past.' People who pay strict attention to objective reality right and left, become the reality of the 'Future.' -- Cassiopaeans, 09-28-02

Offline solarmind

 • Jedi Council Member
 • ******
 • Posts: 642
Re: The languages of the Ex-Yu Kasiopejski materijal
« Reply #1 on: March 19, 2016, 12:09:29 PM »
hvala .... thank you ... :)
“If art is to nourish the roots of our culture, society must set the artist free to follow his vision wherever it takes him. We must never forget that art is not a form of propaganda; it is a form of truth.” - JFK

 'Things come not to those positively oriented but through such beings.' - Ra

"In order to help others one must first learn to be one egoist, a conscious egoist." - Gurdjieff

"The function of art and of the artist is to intervene and to assist in the process of conscious evolution." - Gurdjieff

"Mind melding is possible for those who love." - C's

Offline Saša

 • Dagobah Resident
 • *******
 • Posts: 859
Re: The languages of the Ex-Yu Kasiopejski materijal
« Reply #2 on: March 19, 2016, 01:14:05 PM »
Gledajući neke ranije prijevode moglo se uočiti određene nepravilnosti, odnosno pogrešno prevedene fraze, dijelove, rečenice, pitanja/odgovore i/ili proizvoljnu interpretaciju istih. Preporučujem stoga službenu stranicu s provjerenim i autoriziranim prijevodima sesija:
http://hr.cassiopaea.org/category/volumeni/kasiopejske-sesije/
Doduše, trenutno su dostupni prijevodi sesija samo za 2014. i prvu polovicu 2015., ali to bi se uskoro trebalo dopuniti.
Ujedno, u više navrata i na više mjesta se napominje da se izbjegava ako je to moguće čitanje "čistih" sesija bez dodatnih komentara i pojašnjenja autora, stoga je u planu i prijevod Laurine serije Val (provjereni i autorizirani prijevod, dok doduše postoji i "amaterski" koji se može naći na nekim stranicama na internetu) koji će se također moći naći na istoj stranici kako se pojedina poglavlja budu prevodila.

It should be noted that, taking a look at some earlier session translations, there were some irregularities, i.e. particular phrases, parts, sentences, Q&As wrongly translated and/or freely interpreted. Hence, it is recommended to take a look at the official website containing authorized and checked session translations:
http://hr.cassiopaea.org/category/volumeni/kasiopejske-sesije/
However, at the moment there are session translations of only 2014 and first half of 2015, but that should be updated soon enough.
In addition, it has been suggested at multiple occasions to avoid reading "pure" sessions without additional author commentaries and explanations, therefore it is planned to translate Laura's Wave series (checked, proofread and authorized translation; there is however an "amateur" translation that can be found on some websites) and translated chapters, as they are done, will also be published on hr.cassiopaea.org website.
When one is on a quest for true learning and higher knowledge, there are no "missing points," only those not yet discovered! - C's
You cannot transcend what you do not know. To go beyond yourself, you must know yourself. - Sir Nisargadatta Maharaj

Offline Bojan71

 • The Force is Strong With This One
 • **
 • Posts: 36
 • All is One! Ave 7d!
Re: The languages of the Ex-Yu Kasiopejski materijal
« Reply #3 on: March 19, 2016, 09:02:02 PM »
Pozdrav Saša

Svakako, to stoji što si naznačio o sesijam i prevodu. Sad, ova baza prevoda sesija može da se koristi, jer suština i bit su tu. Da je došlo do neke veće greške u prevodu, to bismo i mi sami primetili u raspravama o sesijama na našoj grupi Kasiopejski transkripti na facebook-u. Ja bih želeo da znam kome mogu da se obratim ko prevodi zvanično sesije, kako bih sa njim uspostavio kontakt,  jer postoji dosta materijala posebno odvojenih iz sesija koje sam pripremio, na primer, o Orionu, denzitetima, vanzemaljskim rasama, Atlantida, Lemuruja, i još mnogo drugih tema, kao i drugih projekata... Dobro bi bilo, da se na forumu otvori jedan deo za Ex-Yu grupu, gde bi se to sve i postavljalo i raspravljalo, kako bismo svi bili na jednom mestu...

Ova napomena o čistim sesijama stoji, uopšte, oni koji prvi put dolazi u dodir sa Cass. materijalom, tako da je Val serija vrlo bitna za razumevanje. Zbog obimosti materijala, kao i pregleda, određeni segmenti odvojeni iz sesija u jednu celinu daju fokus, na primer, o organskim portalima, tako da je usredsređenost na toj temi, i tako dalje.

Svestan sam da ko kod ima aplikaciju za Cass. materijal da će on to i prepoznati kroz naporan rad i taj put duše, i da nije lako i da nije za svakog, ali u krajnjem slučaju, neka taj put ka tome bude prokrčen koliko toliko za one koji baš i ne barataju engleskim jezikom...

Pozdrav
'Life is religion. Life experiences reflect how one interacts with God. Those who are asleep are those of little faith in terms of their interaction with the creation. Some people think that the world exists for them to overcome or ignore or shut out. For those individuals, the world will cease. They will become exactly what they give to life. They will become merely a dream in the 'past.' People who pay strict attention to objective reality right and left, become the reality of the 'Future.' -- Cassiopaeans, 09-28-02

Offline Persej

 • The Living Force
 • ********
 • Posts: 1,422
Re: The languages of the Ex-Yu Kasiopejski materijal
« Reply #4 on: March 19, 2016, 10:47:19 PM »
Translation:

Quote from: Bojan71
Hello Saša

Sure, it stands what you indicated about the sessions and translation. Now, this database of translated sessions can be used because the essence is there. If there have been some major mistakes in the translation we ourselves would have noticed that in discussions in our C's transcripts group on facebook. I would like to know to whom I can turn to about official translations of sessions, so I can make contact with him, because there is plenty of material specially separated from the sessions that I had prepared, for example, about Orion, densities, alien races, Atlantis, Lemuria and many other topics, as well as other projects... it would be good to open a forum on the part of the Ex-Yu group, where all of that would be appointed and discussed, so that we would all be in one place...

This note about pure sessions stands, in general, for those who first come into contact with Cass. material, so The Wave series is very important for understanding. Because of the massiveness of material, and also an overview, certain segments separated from sessions into one wholeness provide the focus, for example, about the organic portals, so that the focus is on the subject, and so on.

I am aware that those who have the application for Cass. material will recognize that through hard work and that path of the soul, and that it is not easy and it's not for everyone, but at the very least, let the journey towards it is removed from obstacles as much as possible for those who just can not handle the English language...

Greetings
I didn't understand that, in beginning the process, by answering the call, I had begun the work of the hero myself. - LKJ

Offline flock

 • The Force is Strong With This One
 • **
 • Posts: 10
Re: The languages of the Ex-Yu Kasiopejski materijal
« Reply #5 on: March 20, 2016, 09:51:36 AM »
Pozdrav i veliko Hvala Saši Bojanu!
Imam velikih problema sa prijevodom. Služim se sa Google prevoditeljom tako da ti prijevodi u velikoj mjeri nemaju smisla i imam velikih problema sa razumijevanjem.
Dio foruma za Ex Yu grupu bio bi za mene neprocjenjiv dobitak. Vjerujem da ima dosta ljudi sličnih meni s tim problemom.
Zamolio bih one koji su u mogućnosti da to podrže!
Još jednom,
Veliko hvala i srdačan pozdrav.

TRANSLATED

Hello, and a big thank you to Saša and Bojan
I have huge problems with translations. I am using google translate, and beacuse of that most translations are mostly nonsensical, and therefore I can't understand them.
The Ex Yu group forum part would be of much gain to me. I believe that there is a great amount of people with the same kind of problem.
I ask of those who are capable, to go ahead and start supporting it!
Once again,
Big thanks and best regards.

Offline Persej

 • The Living Force
 • ********
 • Posts: 1,422
Re: The languages of the Ex-Yu Kasiopejski materijal
« Reply #6 on: March 20, 2016, 06:45:12 PM »
I would like to know to whom I can turn to about official translations of sessions, so I can make contact with him, because there is plenty of material specially separated from the sessions that I had prepared, for example, about Orion, densities, alien races, Atlantis, Lemuria and many other topics, as well as other projects... it would be good to open a forum on the part of the Ex-Yu group, where all of that would be appointed and discussed, so that we would all be in one place...

Because of the massiveness of material, and also an overview, certain segments separated from sessions into one wholeness provide the focus, for example, about the organic portals, so that the focus is on the subject, and so on.

We actually already have a place for those topics. We use our CassWiki for such things:

http://thecasswiki.net/index.php?title=Atlantis
http://thecasswiki.net/index.php?title=Orion_service_to_self_being
http://thecasswiki.net/index.php?title=Aliens
http://thecasswiki.net/index.php?title=Lemuria
http://thecasswiki.net/index.php?title=Organic_portal
http://thecasswiki.net/index.php?title=Density

And there are also some Laura's articles such as this: https://cassiopaea.org/2012/12/17/organic-portals-part-1/

And there is also the Cassiopaean “Hit” List about various prophecies: http://cassiopaea.org/category/volumes/cassiopaean-hit-list/

Quote
I am aware that those who have the application for Cass. material will recognize that through hard work and that path of the soul, and that it is not easy and it's not for everyone, but at the very least, let the journey towards it is removed from obstacles as much as possible for those who just can not handle the English language...

I agree, and we are working on it. Lately we were working more on SOTT than on Cassiopaea projects, but Cass projects are still on our minds. More stuff is coming.

And we are grateful to everybody who helped us with translations and if anybody else wants to help they are more than welcome.
I didn't understand that, in beginning the process, by answering the call, I had begun the work of the hero myself. - LKJ

Offline Dakota

 • Jedi Master
 • *****
 • Posts: 352
Re: The languages of the Ex-Yu Kasiopejski materijal
« Reply #7 on: March 20, 2016, 07:50:34 PM »
Although talking, reading or writing on our native language is easy (for me) is just choosing the shortcut and it is not good solutions, because you can lose in the meantime very good articles, threads and books.
Also, in that way you are losing opportunitiy to met others members and also lose chance that they get to know you better.

For some one like me, who has never learn English reading and specially writing is very hard sometimes, but from my experience I must say that is truth that with effort (what is really important for Work) and persistence you can be better. With that you also improving your brain. Sometime I need half an hour to write couple of sentences and I know that they not excellent but if you can understand me that's something, right? ;D

Making small group where you feel confrontable is ok, but here is one big group that can help you more to your growth and your progress.

Also, it is funny to learn each day something new. And thinking in English is very different than Croatian, IMO.

Here is the article that I found very interesting about learning language:
New Study May Revolutionize Language Learning
Murphy's law: Anything that can go wrong, will go wrong.

Online Dragon

 • The Force is Strong With This One
 • **
 • Posts: 25
Re: The languages of the Ex-Yu Kasiopejski materijal
« Reply #8 on: March 20, 2016, 08:58:01 PM »
Bravo majstore

Offline Christine

 • Jedi Master
 • *****
 • Posts: 346
Re: The languages of the Ex-Yu Kasiopejski materijal
« Reply #9 on: March 21, 2016, 01:20:21 PM »
Although talking, reading or writing on our native language is easy (for me) is just choosing the shortcut and it is not good solutions, because you can lose in the meantime very good articles, threads and books.
Also, in that way you are losing opportunitiy to met others members and also lose chance that they get to know you better.

For some one like me, who has never learn English reading and specially writing is very hard sometimes, but from my experience I must say that is truth that with effort (what is really important for Work) and persistence you can be better. With that you also improving your brain. Sometime I need half an hour to write couple of sentences and I know that they not excellent but if you can understand me that's something, right? ;D

Making small group where you feel confrontable is ok, but here is one big group that can help you more to your growth and your progress.

Also, it is funny to learn each day something new. And thinking in English is very different than Croatian, IMO.

Here is the article that I found very interesting about learning language:
New Study May Revolutionize Language Learning

Thank you Dakota, I had not thought of clicking to listen to when I make the translations, from now on that's what I'll do

Offline Bojan71

 • The Force is Strong With This One
 • **
 • Posts: 36
 • All is One! Ave 7d!
Re: The languages of the Ex-Yu Kasiopejski materijal
« Reply #10 on: March 22, 2016, 10:30:40 PM »
What do you think of the idea of starting a new section on the forum just for ex-yu languages?
'Life is religion. Life experiences reflect how one interacts with God. Those who are asleep are those of little faith in terms of their interaction with the creation. Some people think that the world exists for them to overcome or ignore or shut out. For those individuals, the world will cease. They will become exactly what they give to life. They will become merely a dream in the 'past.' People who pay strict attention to objective reality right and left, become the reality of the 'Future.' -- Cassiopaeans, 09-28-02

Offline Ko smo

 • The Force is Strong With This One
 • **
 • Posts: 45
Re: The languages of the Ex-Yu Kasiopejski materijal
« Reply #11 on: March 23, 2016, 11:20:12 AM »
It would be great if we could have this section for EX YU languages.

For me it is ok to read in English to understand it but it hard to comment and have same flow of mind in native language

great idea!!!!

KO SMO

Offline amirhasho

 • The Force is Strong With This One
 • **
 • Posts: 13
Re: The languages of the Ex-Yu Kasiopejski materijal
« Reply #12 on: March 23, 2016, 03:02:32 PM »
Podrška .

Offline Bastian

 • Jedi Master
 • *****
 • Posts: 311
 • Learning...
Re: The languages of the Ex-YUGOSLAVIA (Kasiopejski materijal)
« Reply #13 on: March 23, 2016, 09:53:16 PM »
What do you think of the idea of starting a new section on the forum just for ex-yu languages?
It would be great if we could have this section for EX YU languages.
For those who, like me, wonder what are « ex-yu » or « EX YU » languages : they are the languages of the ex-Yugoslavia (Serbo-Croatian, Slovene, Macedonian).

My two euro-cents.
(French is my first language - sorry for my mistakes or clumsiness in English. Please tell me about them.)

My favourite quote of the Cs (session 95/12/12) :
A: (...) You literally possess, within your consciousness profile, all the power that exists within all of creation!?! You absolutely have all that exists, ever has, or ever will, contained within your mind. All you have to do is learn how to use it, and at that moment, you will literally, literally, be all that is, was, and ever will be!!!!!!!!

So the Universe is hold in consciousness, and not the opposite...

Offline Laura

 • Administrator
 • ********
 • Posts: 30,789
  • http://www.laura-knight-jadczyk.com
Re: The languages of the Ex-YUGOSLAVIA (Kasiopejski materijal)
« Reply #14 on: March 24, 2016, 03:51:54 AM »
What do you think of the idea of starting a new section on the forum just for ex-yu languages?
It would be great if we could have this section for EX YU languages.
For those who, like me, wonder what are « ex-yu » or « EX YU » languages : they are the languages of the ex-Yugoslavia (Serbo-Croatian, Slovene, Macedonian).

My two euro-cents.

Exactly.  We would need to enter that in the subject field for best understanding by readers.  So, which languages are we talking about?
He who learns must suffer
And even in our sleep pain that cannot forget
Falls drop by drop upon the heart,
And in our own despair, against our will,
Comes wisdom to us by the awful grace of God.
Agamemnon, Aeschylus