Sessie van 10 december 2022

Laurs

The Living Force
FOTCM Member
Dit is de Nederlandse vertaling van de sessie van 10 december 2022. Gelieve ideeën en opmerkingen op de originele thread van de sessie te plaatsen.

Sessie van 10 december 2022


Laura en Andromeda aan het bord

Pierre, Joe, Gaby, Ark, PoB, Chu, Scottie, Niall, Noko de Wonderdog

Aanwezige FOTCM-Leden via Zoom:

[WORDT LATER TOEGEVOEGD]

V (L): Ik denk dat we hier een paar vragen hebben. Dus, laten we onze vragen stellen, dan kunnen jullie over jullie vragen nadenken en misschien inspringen op sommige van onze vragen. We zullen wel zien hoe het gaat. Wij gaan hier gewoon beginnen. Arielle is er vanavond niet bij. Ze voelt zich niet lekker, dus ik ben alleen met Andromeda. We gaan saampjes wat aanrommelen.

A: Druk om een vertaalmachine te krijgen.

V: (L) Eh, oké, daar komen we op terug. Hallo. Wie hebben we vanavond bij ons?

A: Rilniaea van Cassiopaea en hallo aan allen.

V: (L) Nog even terugkomend op wat jullie zeiden... Oké, wie moet aandringen op het krijgen van een vertaalmachine?

A: Wat de elite ter voorbereiding aan het doen is. Onderdeel van het Kunstmatige Intelligentie (AI)- initiatief.

V: (L) Dus ze willen dat AI een vertaalmachine bouwt die buitenaardse spraak kan vertalen?

A: Ja

V: (Joe) Waar komt die buitenaardse spraak vandaan?

A: Interacties met "buitenaardse wezens."

V: (L) Dus nu hebben ze interacties met buitenaardse wezens?

A: Ja en zijn in het nadeel.

V: (Joe) Volgens de C's en andere bronnen praten ze al geruime tijd met buitenaardse wezens. Dus...?

A: Ja, maar de buitenaardse wezens kunnen met elkaar praten en mensen buitensluiten en zo hun bedoelingen en plannen verbergen.

V: (Pierre) Ja, ze onthullen alleen wat ze willen, niet het hele plan.

A: Ja

V: (L) Dus, mensen proberen een soort van... Dus betekent dat dan dat sommige mensen de buitenaardse wezens wantrouwen?

A: Oh ja. Maar het is duidelijk dat anderen precies zijn zoals beschreven: gastheren van "walk-ins."

V: (Joe) Dus het is alsof ze naar besprekingen met buitenaardse wezens gaan. Praten de buitenaardse wezens dan met hen in het Engels, of welke menselijke taal dan ook, en stoppen dan om te discussiëren in hun buitenaardse taal? Het is alsof je in een bespreking zit met mensen die je niet begrijpt.

A: Zoiets.

V: (L) Maar buitenaardse wezens kunnen toch gedachten lezen? Stel dat ze zo’n AI-vertaler hadden... Dan zouden ze niet denken aan…Oh, ik heb net mijn eigen vraag beantwoord - Iemand zou er nog steeds aan denken.

A: Sommigen zijn getraind om gedachten te blokkeren.

V: (Joe) Dus als we het hebben over buitenaardse wezens die gesprekken voeren met mensen, is dat fysiek in een kamer met mensen en "buitenaardse wezens?"

A: Ja

V: (Joe) En welke vorm nemen de buitenaardse wezens aan vanuit het perspectief van de mensen?

A: Meestal Noordse types. (NvV: in de Engelse tekst wordt het woord ‘Nordic’ gebruikt)

V: (Joe) Want krokodillen zouden te eng zijn.

A: Ja

V: (Joe) Wij zijn mooie Noordse mensen met lang haar! Kijk ons eens stralen! En met hoge jukbeenderen. *Gromt/sist* [gelach]

(L) Griezelig! Moeten we nog meer weten over dat onderwerp?

A: Aan jou.

V: (L) Nou, over dat onderwerp, zoals ik net al noemde, wat ik me herinner van de sessie... hoewel ik denk dat ik het moet opzoeken... Jullie zeiden dat wanneer de tijd voor de verandering dichterbij komt, zij wanhopiger zullen worden om hun macht over elk aspect van het menselijk leven te vergroten. Dat zien we gebeuren. En toen zeiden jullie dat er verandering zou volgen. Houdt die "verandering" iets goeds in?

A: Ja

V: (L) Ik wilde... wilde het alleen maar even weten. Oké, gaat het vrij snel gebeuren? Zoals tijdens iemands leven?

A: Ja

V: (L) Eh, mag ik het verfijnen? [gelach] Durf ik dat? Zal het gaan gebeuren, zeg maar, in de loop van mijn leven?

A: Ja

V: (L) PFFFF! Jullie zeiden ook dat er een gelijk speelveld zou komen. Maar in welke zin gelijk?

A: De overgang zal de mensen met ontvangerschapscapaciteiten "vaardigheden" geven. Zoals jullie al opmerkten, wordt de planeet op veel gebieden teruggebracht tot een tamelijk primitieve toestand. De elite beseft niet dat dit proces een domino-effect heeft en dat hun geld en "macht" in wezen waardeloos zullen zijn.

V: (L) Hmm.

(Joe) Is het juist om te zeggen dat de buitenaardse wezens tijdens deze besprekingen zichzelf en hun agenda als welwillend ten opzichte van de betrokken mensen presenteren?

A: Min of meer, ja.

V: (L) Dus al die dingen waar ze het over hebben: de noodzaak om de planeet te redden, iets vreselijks... Ik bedoel, misschien gelooft Bill Gates echt dat je spul in de atmosfeer moet stoppen om ons te beschermen tegen de zon omdat we echt gaan verbranden omdat... Misschien geloven sommigen dat ECHT! Misschien werd hen verteld...

(Joe) Of is het uitgangspunt van deze besprekingen tussen mensen en buitenaardse wezens dat de planeet een overgang zal doormaken? Catastrofes komen eraan, de planeet zal worden vernietigd...?

A: Ja

V: (Joe) En we moeten ons voorbereiden, en dit moet je gaan doen. En ze proberen de elite tijdens deze besprekingen te sturen...

A: Ja

V: (Joe) In een bepaalde richting. Maar het is allemaal...

(L) Dus sommigen van hen geloven echt dat wat ze aan het doen zijn voor HUN eigen overleven is, uiteraard, want ze geven geen moer om een ander.

(Joe) Weet je nog dat ze zeiden dat Tony Blair een plek op de Rapture Train was beloofd?

(L) Ja. Maar ze realiseren zich niet dat het gaat...

(Joe) Dat het eigenlijk iets is waar de buitenaardse wezens geen controle over hebben. Ze hebben niet de mogelijkheid om de uitkomst van de situatie te bepalen of te helpen of te controleren.

A: Ja

V: (L) Wensdenken. Gebeurt ze elke keer weer. Oké. lieverd, wat waren jouw vragen?

(Ark) Zwaartekracht. Ik vroeg me steeds weer af hoe ik het bewustzijn erin kon opnemen... hoe wiskunde en natuurkunde uitgebreid kunnen worden zodat met bewustzijn rekening gehouden kan worden. En het antwoord was dat het noodzakelijk is dat de wiskundige voorstelling van de zwaartekracht wordt omgekeerd. En ik heb geen idee hoe je vergelijkingen voor zwaartekracht moet omkeren. Maar ik bedacht me vandaag dat ik het misschien wel weet. En dus wilde ik vragen of mijn idee dat vandaag dus bij me opkwam, dat het zoiets is als wat men in de wiskunde conforme inversie noemt misschien juist is. Omkeren zoals conforme inversie omkeert, in de richting van het oneindige.

A: Komt dicht genoeg in de buurt!

V: (L) Met andere woorden, komt hij er als hij dat pad blijft volgen?

A: Ja

V: (Ark) Maar ik zou ook graag willen weten of mijn intuïtie, dat het iets te maken heeft met mijn vreemde avonturen die ik vele jaren geleden in Hamburg beleefde, dezelfde kant opgaat?

A: Ja

V: (Ark) Oké, ik ben klaar voor vandaag.

(L) Nog iemand anders? Ik heb er één. Is Victor Bout de kwaadaardige koopman van de dood zoals hij door de Amerikaanse media, diepe staat, etc. wordt voorgesteld?

A: Hij is niet brandschoon, maar hij is verre van de "Heer van de Oorlog" zoals hij wordt afgeschilderd.

V: (L) Dus hij verkocht wapens aan mensen en verdiende daarmee geld, maar hij is een van de velen die dat doen?

A: Ja

V: (Joe) En de ware "Heer van de Oorlog" is de CIA.

A: Ja

V: (L) Die verkopen meer wapens dan wie dan ook, vermoed ik.

A: Ja

V: (L) Goed.

(Joe) Je kent de kaarten... Hoe heette dat boek? Laurasia en Gondwana? Dus, de kaarten die laten zien dat...

(L) Je bedoelt uit Witzels boek, The Origins of the World's Mythology?

(Joe) Ja. Dus, die samenstelling van de landmassa's zou stammen uit de Trias en Jura-periodes, 200 tot 150 miljoen jaar geleden. Die tijdsaanduidingen hebben ze erop gezet. Maar zijn die voorstellingen van de landmassa's eigenlijk meer in overeenstemming met hoe de landmassa's er in meer recente tijden uitzagen?

A: Ja. Ook zinken sommige landmassa's en stijgen andere. Maar voor een algemeen begrip volstaan deze kaarten.

V: (Joe) Dus we hebben het over hoe de landmassa's er vóór de Jonge Dryas uitzagen? Vóór het einde van de laatste ijstijd?

A: Eerder. Ongeveer 70.000 jaar geleden. Maar met voortdurende veranderingen tussen toen en nu. Ook nog steeds gaande.

gond-jpg.67563


pangaea_to_present-gif.67565V: (L) Iemand anders nog voordat we naar de vragen van de groep gaan?

(Joe) Is Joe Biden een praktiserend pedofiel?

A: Ja

V: (Joe) Was er sprake van sabotage bij het stilleggen van 50% van de Franse kerncentrales eerder dit jaar?

A: Nee. Onderdeel van het plan.

V: (Joe) Oké, dus onnodig stilgelegd.

A: Ja

V: (L) Ze proberen ons echt te laten bevriezen en uit te hongeren! Begrijpen jullie dat, mensen? Ze proberen het echt. Het is waanzin.

(Joe) Oh ja... Afgelopen september was er een zeer prestigieuze en gerenommeerde Engelse astronoom uit Oxford. Hij was een rustige man die bij het observatorium in Chili was. Hij was daar al vaak geweest. Afgelopen september ging hij erheen en ze zouden hun gebruikelijke tour of iets dergelijks doen. Volgens mij na de eerste nacht, of een of twee nachten nadat hij daar was aangekomen, werd hij vermist. Hij werd 50 dagen vermist. Hij werd pas in november gevonden, een paar kilometer verderop. In Chili is het als een woestijn. Daarom hebben ze daar die telescopen. Maar volgens de promovendus die met hem mee was, en dit zei hij tegen de politie, had de professor iets heel bizars tegen hem gezegd. En had hem bekritiseerd omdat hij niet zo toegewijd was aan de zaak als hij zou moeten zijn. Dat gebeurde op de dag voordat hij vermist werd. Dus, hij verdween gewoon. En hij werd 50 dagen later gedeeltelijk gekleed en dood in de woestijn gevonden. David Paulides sprak erover als een Missing 411-verdwijningszaak. Ik vroeg me af of dat zo was, of...?

A: Ja

V: (Joe) Was het gewoon toevallig?

A: Nee

V: (Joe) Had het iets te maken met het onderzoek waar hij bij betrokken was?

A: Ja

V: (Joe) Hij richtte zich specifiek op binaire stersystemen.

A: Ja

V: (Joe) Ik vroeg me af of hij misschien een theorie had bedacht over een tweeling van de zon, die...?

A: Ja

V: (Niall) Nam hij iets waar?

A: Ja!!

V: (Joe) En dat was het "bizarre" iets wat de student tegen hem zei?

A: Ja

V: (Joe) Dus hij werd eigenlijk tot zwijgen gebracht door...

A: Ja

V: (Joe) Betekent dat, dat we binnenkort wat dingen gaan zien?

A: Ja. Oh ja!

V: (Ark) Ik heb een soortgelijke vraag. Ik kwam drie wiskundigen tegen: De Rus Felix Berezin, die ik in Moskou heb ontmoet. Dan Steven Pinetz [???] van het MIT, hij is van Duitse afkomst, die in zijn onderzoek heel dicht bij mijn interesses staat. En dan Pertigoon Unesto [???] die we in de VS hebben ontmoet. En al deze drie wiskundigen met wie ik een nauwe band had, zijn allemaal verdronken!

(L) Op verschillende tijdstippen.

(Ark) Verschillende tijdstippen, ja.

(L) We ontmoetten Purty in hetzelfde jaar dat we met SOTT begonnen... Wanneer was dat, in 2002? We ontmoetten hem in Cookville. Ik kwam thuis en begon met SOTT. Ik denk dat het een paar weken later was. We waren daar en hij was op, waar, de Griekse eilanden? Hij ging zwemmen en verdronk. Die andere twee mannen zijn volgens mij in meren verdronken.

(Ark) Berezin verdronk in de Zwarte Zee. En Steven Pinetz in het meer bij de conferentie waar hij aan deelnam, net na zijn lezing.

(L) En ik zal je vertellen, we hebben er één ontmoet, en ik begrijp niet hoe hij heeft kunnen verdrinken. Hij was groot en lang en sterk. Hoe kon...

(Ark) Dus, mijn vraag is, waren dit drie natuurlijke sterfgevallen?

A: Nee. Dat heb je al uitgevogeld. Denk ook aan alle sterfgevallen van andere wetenschappers en medische types in de afgelopen 20 jaar voorafgaand aan de recente "pandemie."

V: (L) Ze schakelen iedereen uit die dingen kan uitvogelen!

(Joe) Maar WIE schakelt hen uit?

A: Voornamelijk mensen die in dienst staan van de chaos.

V: (Joe) Was dat het geval met de astronoom?

A: Nee. Anderen zijn het doelwit van speciale operaties.

V: (L) Hangt het in sommige opzichten of in sommige gevallen af van hun kwetsbaarheid? Zoals, dat ze er in hun eentje op uit gaan?

A: Ja

V: (L) Zijn degenen die er in hun eentje op uit gaan het doelwit van speciale operaties?

A: Ja

V: (L) Maar veel van die anderen sterven door zogenaamde ongelukken, of vallen van een brug, auto-ongeluk, vallen uit een raam, wat dan ook... Dus, ik bedoel, het kan een menselijke actie zijn, het kan een mind control actie zijn, of het kan straling zijn.

(Pierre) Geïnduceerde hartaanvallen.

(L) Hen tot waanzin drijven...

(Pierre) Ze vallen het zwakke punt van het individu aan.

(L) Ja.

(Joe) Als onze tweelingzon relatief binnenkort zichtbaar zal zijn, hoe zal die dan... genoemd worden? [gelach]

(L) Jij maakt je druk om hoe het GENOEMD gaat worden?! [gelach]

(Joe) Nee, ik bedoel wat gaan ze erover zeggen? Wat zou de verklaring ervoor zijn? Gaan ze zeggen dat het een tweelingzon is, of een komeet, of... Misschien is dat te veel gevraagd.

A: Waarschijnlijk noemen ze het een reuzenkomeet of de opflakkering daarvan.

V: (Andromeda) Hoe zal het eruit gaan zien?

A: Zal voor niemand veel te zien zijn, behalve voor astronomen.

V: (Pierre) Ik dacht dat Nemesis een bruine dwerg[ster] was? Als het een bruine dwerg is, lijkt het niet op een reuzenkomeet... Hij schijnt veel zwakker.

A: Kan ontvlammen als hij op het circuit is aangesloten.

V: (Niall) Dus er kunnen opflakkeringen zijn. Daarover zullen ze niet liegen.

(Pierre) En het zal eruit zien als een komeet. Een grote.

(L) Eens kijken wat we hier aan vragen hebben.

(Chu) Wacht, wat is die buitenaardse taal die vertaald moet worden?

A: Vergelijkbaar met Baskisch.

V: (Chu) ECHT?! IK WIST HET! [gelach]

(L) Wist je dat?

(Chu) Nou, misschien hebben ze geen fraaie telepathie; ze spreken gewoon een oeroude taal, zoals Baskisch.

(L) Oké, laten we eens kijken naar de vragen die mensen hebben. Jeetje zeg, jullie maken me af vanavond. Dat zie ik nu al. Oké...

(Caesarea) Wie belde de politie om bij Caesarea te gaan checken?

A: Overheidsambtenaar gewaarschuwd door IRS en lokale agent. Gewoon intimidatie.

V: (L) Oké, eens kijken...

*************************
Sessie van 19 november 1994:

V: (T) Welke kracht verzamelden die kristallen?

A: Zon.

V: (T) Was het voor hen noodzakelijk om energieverzamelstations op Mars en de Maan te hebben. Verhoogde dit hun macht?

A: Niet noodzakelijk, maar het is voor jou ook niet noodzakelijk om een miljoen dollar te hebben. Snap je het verband? Atlantiërs hadden honger naar macht zoals jullie maatschappij honger naar geld heeft.

V: (T) Werd hun ondergang veroorzaakt door de ophoping van deze macht?

A: Ja.

V: (T) Verloren ze de controle over deze macht?

A: Het overmeesterde hen op dezelfde manier als jullie computers jullie zullen overmeesteren.

V: (V) Is het alsof ze een eigen leven en intelligentie verkregen?

A: Ja.

V: (L) Bedoelen jullie dat deze kristalstructuren als het ware tot leven kwamen?

A: Ja.

V: (L) En wat deden ze toen?

A: Vernietigden Atlantis.
*********************

(irjO) De laatste tijd verschijnen er op het internet veel video's van verschillende soorten dieren die in cirkels lopen. Waarom gebeurt dat?


A: Dezelfde vormen van golfmanipulatie die mensen beïnvloedt. Als zulke dingen gebeuren, let dan op.

V: (RedFox) Vormt het portaal in Oekraïne, en de oorlog, onderdeel van het plan van de elites voor betere communicatie?

A: Nee.

V: (Kinyash) Is de ondergang van de cryptofirma FTX enigszins ontworpen om de alternatieve financiële markten verder te reguleren en te controleren ter voorbereiding van een financiële reset? Heeft Sam Bankman Fried (CEO van FTX) oprecht spijt van wat hij heeft gedaan uit naam van hebzucht, of is hij gewoon een goed aangepaste psychopaat?

(L) Laten we dat opsplitsen: Was het onderdeel van een plan?

A: Nee.

V: (L) Als het geen plan was, was het dan gewoon hebzucht en hij maakte fouten?

A: Ja

V: (L) Heeft hij oprecht spijt van wat hij uit hebzucht heeft gedaan?

A: Nee

V: (L) Of is hij gewoon een goed afgestelde psychopaat?

(Joe) Zoiets.

A: Ja

V: (Puma) Solar System Geometry Survey en andere onderzoekers hebben gesproken over de invloed van de planeet Uranus op het terugkeren van grote aardbevingen. SSGEOS vermeldt: "Uranus lijkt een doorslaggevende rol te spelen bij het optreden van grote aardbevingen die zich de afgelopen 600 jaar allemaal voordeden wanneer de buitenste planeet zich in of nabij een van de vuursterrenbeelden Ram (25%), Leeuw (55%) en Boogschutter (20%) bevond. Op basis van de Uranuscyclus bestaat er in 2022-2023 een verhoogde kans op een aardbeving van M 8,7+." Hoe nauwkeurig is het verband tussen de zogenaamde Uranuscyclus en de herhaling van grote aardbevingen?

A: 75 procent.

V: (Toronto Group) Maakt Elon Musks Neuralink deel uit van geplande AI en is Musk zich bewust van hyperdimensionale realiteiten?

(L) Oké, eerste gedeelte: Geplande AI?

A: Nee. Musk ziet het als menselijke verdediging. Maar hij heeft het mis, want het kan gemakkelijk gehackt worden.

V: (Rao) Bestaat er een samenzwering om mensen van Indiase afkomst of erfgoed op topposities in de westerse wereld te krijgen - Kamala Harris (Tamil Brahmin), Sunak (Sikh getrouwd met Kannada Brahmin), Sundar Pichai (Orissa Brahmin) enzovoort?

A: Niet bepaald, maar zij hebben de neiging gevoelig te zijn voor een controlestructuur.

V: (L) Maar dat kan gezegd worden van elke groep mensen binnen elke etnische groepering.

A: Ja

V: (L) En ik denk dat de reden... Nou, misschien zijn ze gewoon ambitieuzer.

A: In sommige gevallen wel. Maar ambitie/hebzucht gaat niet altijd gepaard met een superieur intellect.

V: (L) Ja, dat kun je wel zeggen van Kamala Harris. Jemig man!

(Rao) Als er een complot is, is het dan als een soort voorbereidend comité voor de uiteindelijke introductie van onderaardse Arische "types" als Marsmannetjes?

A: Nee.

V: (Saman) Ik las vandaag in een artikel op SOTT dat Jordan Peterson blijkbaar een zionistische aanhanger is geworden? Is dit misschien het gevolg van dreigementen aan zijn familie en zijn levensonderhoud?

A: Nee

V: (Saman) Of is het iets anders?

A: Jordan laat zich veelal leiden door emoties. Hij vindt het moeilijk om met de objectieve werkelijkheid om te gaan.

V: (L) Daar hadden we het eerder over. Ik zag een video met Peterson waarin hij sprak over alle aanvallen die hij over zich heen heeft gekregen en hoe mensen slechte dingen over hem hadden gezegd. Hij begon te huilen tijdens het interview. Weet je, ik weet precies hoe dat voelt. Wij hebben dat ook meegemaakt, we zijn er ook doorheen gegaan. Op een gegeven moment, heb ik echt... Ik moest me een aantal jaren verdiepen in psychopathie om volledig te begrijpen dat er mensachtige wezens op deze planeet rondlopen die anders zijn dan de meeste normale mensen. Pas als je echt tot dat inzicht komt en er grip op krijgt, vind je een ruimte waarin je er afstand van kunt nemen. Zolang je denkt dat iedereen in wezen hetzelfde is, zul je GROTE moeite hebben om met zo'n mentaliteit om te gaan. Je zult er gewoon niet mee om kunnen gaan omdat je je blijft afvragen: "Waarom? Wat heb ik verkeerd gedaan?! Wat is er mis met hen? Hoe kan ik ze helpen?” Ze kunnen niet geholpen worden. Ze willen niet geholpen worden. Het zijn intersoortelijke roofdieren. En dat is de enige manier om ermee om te gaan. Als je dat niet doet, zullen je gevoelens altijd... Hoe kunnen je gevoelens gekwetst worden als een machine je uitscheldt? Zie je? Zolang je denkt dat het geen machine is, maar een mens die... Misschien werden ze als kind misbruikt, verkeerd begrepen, of wat dan ook... Je kunt het niet aan.

(Saman) Ik herinner me dat jullie zeiden dat hij een grootse ziel is, maar het lijkt erop dat zijn wilskracht op een bepaalde manier is aangetast, misschien door zijn eigen blinde vlekken ten gevolge van zijn recente gezondheidsproblemen?

(L) Nou, ik zou zeggen dat zijn recente gezondheidsproblemen een gevolg zijn van zijn extreme emotionele reactie op wat er in zijn wereld en om hem heen gebeurt. Dat leidde hem ertoe zijn vertrouwen in artsen te stellen en geen onderzoek te doen naar de medicijnen die ze hem gaven. De hele situatie... Dus, ja. Hoe dan ook, het is triest. Verschillende mensen hebben hem exemplaren van Ponerology gegeven. Ik denk niet dat hij er ooit over gesproken heeft. Hij heeft gesproken over het ontvangen, maar niet over het lezen ervan. Weet je wat? Als hij het zou lezen en zich zou verdiepen in dat soort onderzoek en de hyperdimensionale realiteiten een beetje zou begrijpen... Voor hem bestaat alleen het religieuze aspect. Het zou hem VERDOMD veel helpen! Als iemand hem ooit tegenkomt, laat hem dat dan weten.

(Joe) Het probleem is dat hij, en velen met hem, de wereld wil redden en in het verlengde daarvan wil helpen. Hij is erg gemotiveerd om tegengas te geven tegen alles wat destructief is. Hij is op zoek naar een soort betekenis: de Bijbel, Exodus, en dat soort dingen. Daarom heeft hij uiteindelijk met Netanyahu gesproken en de idee geopperd dat Israël in de val is gelokt en zo. Hij heeft niet datgene wat wij hebben, namelijk dat deze planeet niet te "redden" valt. Iedereen die zich daaraan vastklampt, gaat een slechte tijd tegemoet. Ze zullen merken dat alles naar de mallemoer gaat, en dat het niet te stoppen is. Tenzij je er los van staat, zul je emotioneel uitgeput raken.

(Alejo) In de vorige sessie zeiden de C's dat russofobie een hyperdimensionale oorsprong had, was de fobie tegen het Spaanse rijk in de 18e en 19e eeuw van vergelijkbare oorsprong?

A: Nee

V: (Alejo) Zo ja, had dat te maken met hun verspreiding van het katholicisme?

A: Nee

V: (L) Ik zou zeggen dat het waarschijnlijk te maken had met hun roofzucht en het veroveren van andere landen.

(Chu) Nou, dat wordt in twijfel getrokken door een andere theorie: dat ze MINDER wreed waren dan wat wordt onderwezen.

(L) Ik weet het niet, ik las enkele van de vroege verslagen van een aantal fraters die daar waren, en de beschrijvingen uit die tijd klonken me behoorlijk gruwelijk in de oren.

Het probleem is dat kolonialisme goede en slechte kanten heeft. Het is een uitwisseling van culturen, etc. en vooruitgang. We zien het in de archeologische gegevens door de geschiedenis heen waar dit soort dingen gebeuren. Het hoort in zekere zin bij de aard der dingen. Het punt is, dat we nu hier zijn en dat we zulke dingen kunnen zien en erover kunnen praten. Het is zoals ze laatst zeiden: de gouverneur van Californië, die nooit slaven heeft gehad, moet herstelbetalingen doen aan een heleboel andere mensen die nooit slaven zijn geweest, vanwege wat hun respectieve voorouders hebben gedaan. Als je die kant op gaat, komt er NOOIT een eind aan. Als je iets verder teruggaat, dan stonden de zaken er precies omgekeerd voor... deze groep, die groep, die andere groep. Slavernij, andere mensen tot slaaf maken, profiteren van andere mensen is de modus operandi van kwaadaardige overheersers door de hele geschiedenis heen. En we ervaren het nu omdat we nu allemaal slaven worden - ieder van ons - van dit roofzuchtige elitesysteem dat onze planeet domineert. Dus, laten we reëel zijn.

(RedFox) De C's zeiden dat HBOT [hyperbare zuurstoftherapie] beschermt tegen 4D STS. Een paar vragen: Herintegreert HBOT iemands ontwrichte energie? Verwijdert het ook aangehechte entiteiten? Nog iets anders?

A: Zuurstof versterkt op vele manieren en upreguleert genen. En elimineert parasieten, bacteriën en virussen, waardoor aanhechtingspunten verdwijnen.

V: (L) Ik denk niet dat het aangehechte entiteiten verwijdert, maar dat het kwetsbaarheden wegneemt. Het helpt de gaten in je pantser te dichten.

(Mrs. Peel) Een tijdje geleden liep de Powerball-loterij in de VS op tot een paar MILJARD dollar. Kan STS ervoor zorgen dat mensen die een enorme donatie aan FOTCM zouden doen, geen grote bedragen winnen? [gelach]

A: Ja

V: (Pophistoricus) Drie prominente mannen in de cryptocurrency-industrie zijn de afgelopen weken overleden. Bestaat er een verband tussen deze drie (Nikolai Mushegian, 29 jaar, Tiantian Kullander, 30 jaar, en Vyacheslav Taran, 53 jaar)?

A: Vraag of ze gevaccineerd zijn! 3 vormt geen significant aantal in deze gemeenschap.

V: (L) Dus als er 3 cryptocurrency-mensen wegvallen, en er zijn er zoveel meer... Dat is waarschijnlijk normaal gezien de hoeveelheid mensen die gevaccineerd worden en de manier waarop mensen bij bosjes omvallen.

(Josi) Is Nikola Tesla gereïncarneerd?

A: Nee

V: (Ellipse) Dient de zuurstof als een interface met het informatieveld voor de neuronen in het menselijk lichaam?

A: Ja

V: (Kinyash) In een recent Mind Matters-interview met Joseph Azize, beschreef Azize enkele Gurdjieff-oefeningen die overledenen kunnen helpen. Kunnen deze oefeningen (zoals aangepast door Joseph) ons helpen en vooral onze overleden dierbaren?

A: Niet echt.

V: (whitecoast) Het tijdstip van 70.000 jaar geleden van de continentale verschuiving Laurasia/Gondwana valt samen met de ineenstorting van de bevolking, waarvan wordt aangenomen dat die werd veroorzaakt door de uitbarsting van de supervulkaan Lake Toba, zoals vermeld in het boek Into Africa van Bruce R. Fenton. Werden deze continentale verschuivingen tenminste gedeeltelijk veroorzaakt door de vernietiging van Kantek...?

A: Ja

V: (whitecoast) ...of door de elektrische omgeving van het ruimere zonnestelsel?

A: Beide!

V: (Gottathink) Zal het milieu op aarde gedurende ons leven rijker aan zuurstof worden?

A: Ja, na een korte periode van lage verzadiging.

V: (Pierre) Anoxie is het gevolg van komeetbombardementen.

V: (nicklebleu) Is de oplossing om op lange termijn te overleven en het vermogen om onszelf van voedsel te voorzien in het huidige klimaat gelegen in een terugkeer naar niet-mechanische landbouw en oude concepten als grasgevoerde dieren, biologische tuinen en regeneratieve landbouwtechnieken?

A: Ja

V: (L) Ik denk dat het ook te maken heeft met het houden van dieren. Als je dieren hebt die gras eten en dingen produceren die gecomposteerd kunnen worden, dan kun je meer dingen verbouwen. De oude technieken zijn erg goed.

(Ellipse) Bestaat er zoiets als een "axiale zon?"

(L) Wat is een axiale zon?

(Pierre) Dat is de eerste keer dat ik daarvan hoor.

(L) Je moet je terminologie definiëren als je een vraag gaat stellen. Oké...

(Rancho Relaxo) Op 11 september 1997 nam radiopresentator Art Bell een telefoontje aan van een "verwarde man," die beweerde een ex-werknemer van Area 51 te zijn. Was het echt of nepperij?

Beller [overslaande stem met schijnbaar onderdrukt gehuil]: Oké, eh, eh, oké, waar wij aan denken als we het over buitenaardse wezens hebben, Art, het zijn extra-dimensionale wezens, die contact maakten met een eerdere voorloper van het ruimteprogramma. Ze zijn niet wat ze beweren te zijn. Ze zijn geïnfiltreerd in veel aspecten van, van, van de militaire gevestigde orde, met name Area 51.

De rampen die komen, zij, het leger, [lange pauze} het spijt me, de regering weet ervan. En er zijn genoeg veilige zones op de planeet waar ze de bevolking nu naar toe kunnen verhuizen, Art.

Art: Dus ze doen niets, doen helemaal niets.

Beller: Ze doen niets. Ze willen dat die grote bevolkingscentra weggevaagd worden, zodat de weinige die overblijven gemakkelijker te controleren zijn. ...."

A: Echt.

V: (L) Slaven, mensen! Oké, ga door. Dus, waarschijnlijk is het vrij accuraat wat hij zegt.

(Ellipse) Zou het nuttig kunnen zijn om Carnac hier in Frankrijk te bezoeken vanwege de energie van de plek?

A: Minimaal.

V: (Joe) Wij zijn er geweest en hebben niets gemerkt.

(Andromeda) Ze zouden eerst veel van de stenen moeten herstellen.

(L) Ja, het verkeert allemaal in slechte staat, dus het zal niet uitzenden op de manier waarop dat zou moeten.

(Rancho Relaxo) Drie meteorieten vielen in drie weken tijd in november, één in Noord-Californië, één in Canada bij Lake Erie, en voor de kust van de Canarische Eilanden. Die in het noorden van Californië zou een huis hebben verwoest. Als ik me goed herinner is dit de eerste keer dat we zo'n reeks gebeurtenissen in zo'n korte tijd meemaken. Waren het Tauride- ruimterotsen?

A: Ja

V: (Rancho Relaxo) En kunnen we ook een toename van meteorieten verwachten, en zelfs grotere, die in bewoonde gebieden vallen?

A: Ja

V: (L) Nou, je WEET het antwoord daarop! Kom op!

(Andromeda) Hij raakt ontmoedigd... [gelach]

(L) Hij wil meer meteorieten zodat hij ze in de videos van het SOTT Overzicht van Aardveranderingen kan opnemen.

(Aiming/Theodor) Wat doet de ziel van John F. Kennedy op dit moment en/of "waar" is "hij" momenteel?

A: Gereïncarneerd.

V: (L) Als...?

A: Man.

V: (Joe) Een of andere kerel?

A: Gaat je niets aan!

V: (L) Nou, ik bedoel als hij geacht wordt op een vooraanstaande positie terecht te komen, zal hij het doen. Maar als mensen al van tevoren over hem weten, zal dat problemen voor hem opleveren.

(Joe) Wij zouden hem opsporen en de arme man vertellen dat hij de reïncarnatie van JFK is! [gelach] "Laat me met rust!!"

(Ryan) Kunnen grote catastrofale gebeurtenissen gebieden tijdelijk naar de vierde densiteit verplaatsen?

A: Ja

(Ryan) Zouden zulke verschuivingen de lithosfeer meer "plastisch" en gemakkelijk "opnieuw vormbaar" maken?

A: Ja

V: (Ellipse) Is er een portaal in het Vaticaan?

A: Nee

V: (whitecoast) Ik heb nog een vraag over de continentale reorganisatie als gevolg van de vernietiging van Kantek. Werden meer gebieden gescheiden om meer uiteenlopende menselijke culturen te creëren ter compensatie van het verlies aan "onroerend goed" door het verlies van een hele planeet?

A: Gebeurde, compenseerde, maar was een natuurlijk effect.

V: (L) Oké, ga verder.

(Chu) Dat was het. Behalve de geschiedenisvragen die je oversloeg.

(L) Oké, mooi, want ik ben moe! Ja, laten we de geschiedenisvragen in een thread zetten en ze bespreken. Als we dan merken dat we ergens niet uitkomen, als we ECHT geblokkeerd raken, dan kunnen we vragen stellen. Maar heel vaak, met een beetje onderzoek en graafwerk...

(Joe) Het is een distillatieproces. Je moet de 'zuivere' vragen eruit distilleren.

(L) Ja. Hebben jullie hem gehoord? Goed. Hij heeft gesproken, en ik ben het ermee eens. Oké... Ik denk dat we beter afscheid kunnen nemen want ik ben moe. Is er iets dat we hadden moeten vragen dat we niet hebben gevraagd, en zo ja, beschouw het als gevraagd, en geef ons een antwoord want dit is waarschijnlijk onze laatste sessie van dit jaar...?

A: Wij dringen er opnieuw bij iedereen op aan om voortdurend in contact te blijven en energie te besteden ten behoeve van anderen in jullie groep om de frequentie voor het ontvangen te verfijnen. De dingen staan op het punt nogal "rotsachtig" te worden. (NvV: de Engelse tekst vermeldt het woord 'rocky') Help koste wat het kost de vuurtoren verlicht te houden, want dat is binnenkort voor iedereen van levensbelang. En tenslotte, wees voortreffelijk voor elkaar! Tot ziens.

(L) Ze zijn vast fans van Bill & Ted!!

(Niall) Die gaan we met Kerstmis kijken!

EINDE VAN DE SESSIE
 
Back
Top Bottom