Sessie van 30 december 2023

Laurs

The Living Force
FOTCM Member
Dit is de Nederlandse vertaling van de sessie van 30 december 2023. Gelieve ideeën en opmerkingen op de originele thread van de sessie te plaatsen.


Sessie van 30 december 2023


Laura en Andromeda aan het bord

Joe, Niall, Gaby, Ark, Possibility of Being (PoB), Scottie, Chu, Leia, Falkor, Bella

V: (L) Hallo?

A: Hieiloria van Cassiopaea hier tot jullie dienst.

V: (L) Het is vandaag 30 december 2023. [Overzicht van de aanwezigen] Dus we zijn bijna aan het eind van het jaar en het is een heftig jaar geweest. Hebben we een soort overzicht van de belangrijkste dingen die in de loop van dit jaar hebben plaatsgevonden?

(Niall) Lees mijn artikel. [gelach] Nou, dat wordt nu overschaduwd door het Midden-Oosten. Sinds oktober. Het constante moddergooien om Trump te stoppen in de VS. De beweging rond aangestuurde immigratie is in een stroomversnelling geraakt.


(L) De onthullingen over covid en de vaccins.

(Joe) Druppelsgewijze onthullingen over UFO's.

(L) Ja, het gedoe rond UFO's was een groot ding dit jaar.

(Gaby) Over de hele wereld rode luchten.

(Joe) Stormen, veel regen.

(L) Maar hoe dan ook, het was een heftig jaar en ik denk dat we allemaal weten dat, zoals ik al vaak heb gezegd, het niet eeuwig kan doorgaan. Ik bedoel, het wordt maar erger en erger, maar het kan niet eeuwig zo doorgaan. Andromeda wil weten wanneer het tot een hoogtepunt komt?

A: Eerst moet er een zuivering plaatsvinden.

V: (L) En wat houdt een zuivering precies in?

A: Wacht maar af.

V: (L) Zal deze zuivering in 2024 plaatsvinden?

A: Op plekken.

V: (L) "Op plekken"... Jullie bedoelen op sommige plaatsen wel en op andere niet?

A: Ja

V: (L) Oké, dus in het begin zal het ongelijkmatig zijn?

A: Ja

V: (L) Oké. Hoe zit het met die openbaringen over UFO's? David Grusch. Is David Grusch wat hij zegt te zijn? Hebben we al eerder iets over hem gevraagd? Nou, zit er iemand achter die David Grusch, die hem gebruikt als middel om informatie te onthullen?

A: Niet als zodanig. Het is vooral organisch.

V: (L) Hebben we over DeSouza gevraagd? Is John DeSouza... Ik bedoel, het lijkt mij dat hij verantwoordelijk is voor een aantal misleidende ideeën. Is dat omdat die van hem afkomstig zijn of wordt hij ertoe aangezet om misleidende ideeën naar buiten te brengen?

A: Hij probeert dingen zonder goede voorbereiding uit te werken en ondervindt bemoeienis vanuit dubieuze bronnen.

V: (Andromeda) Ik denk misschien dat we ernaar gevraagd hebben en dat ze hetzelfde zeiden. Dat herinner ik me.

(L) Oké. Dus het feit dat dit nu naar buiten komt geeft aan dat er enige op handen zijnde menselijk-ultraterrestriale dynamiek is die zich gaat ontvouwen?

A: Eerder dan jullie zouden verwachten!

V: (Joe) Wat zou je verwachten?

(L) Nou, ik zou zeggen twee, drie jaar of zoiets. Ik stelde het een beetje uit...

(Joe) Ja. Ik denk dat het toch op zijn minst moet doordringen tot het publieke bewustzijn in de zin van dat het iets echts is. En op een gegeven moment kan er gewoon een algemene acceptatie zijn van de idee dat we niet alleen zijn. En dan, op de langere termijn, de details.

(L) Nou, zijn de ultra-terrestrialen of hyperdimensionale wezens die controle hebben over onze planeet en onze samenleving enzovoorts er in grote lijnen verantwoordelijk voor dat er vandaag de dag zoveel chaos heerst in de wereld?

A: Voor het grootste deel, maar een deel komt zeker voort uit pure menselijke domheid. Laat de zuivering beginnen!

V: (Joe) Betekent dat dat de domme mensen gezuiverd zullen worden?

(L) God, dat mag je hopen...

A: Uiteindelijk zal er een grote transformatie in bewustzijn plaatsvinden.

V: (L) Dus als die transformatie in bewustzijn komt, betekent dat dan dat de domme mensen wat slimmer zullen worden door nabijheid of verbondenheid of osmose of iets dergelijks?

A: Komt in de buurt.

V: (Andromeda) Hebben we ooit gevraagd wat voor vorm die buitenaardse wezens zullen aannemen als ze verschijnen? Ze [de C's] zeiden iets over dat ze proberen te doen alsof ze hier zijn om de planeet te redden.

(Joe) Maar ik denk ook dat ze op mensen lijken.

A: Nordics.

V: (Joe) Een stelletje Zweden?

(L) Nou, als het Nordics zijn, zal dat niet goed vallen in een maatschappij die wordt opgezet om alles wat blank is te haten.

(Niall) Maar, diversiteit! [gelach].

(Joe) Zullen alle Afrikanen erg teleurgesteld zijn dat er geen Afrikaanse vertegenwoordiging is onder de buitenaardse wezens? [gelach]

A: Wacht maar af. Er zal een terugslag komen tegen het huidige racisme.

V: (L) Zal die terugslag tegen het huidige racisme in 2024 plaatsvinden? [gelach]

A: Gedeeltelijk wel.

V: (Joe) Hoe zit het met onze "verrassende oplossing voor een langlopend wereldwijd probleem," die in de laatste sessie van november werd voorspeld en die we niet erg leuk zouden vinden?

V: (L) Ik probeer te denken, is er iets gebeurd? Hebben we iets kunnen waarnemen dat is gebeurd?

(Joe) Nou, wat we verwachtten, gezien de context en de timing ervan, eind oktober, toen de Israëliërs al waren begonnen met hun genocidecampagne, was dat er in november een soort definitieve oplossing zou komen tegen de Palestijnen. Dat leek te passen als een mogelijkheid, maar dat gebeurde niet.

(L) Juist.

(Joe) Het ging maar door en door. Het gaat nog steeds door, maar er kwam geen definitieve oplossing.

A: Merk op dat velen wakker worden door de machinaties van Israël!

V: (Niall) Oké. Dat is merkbaar.

(L) Wat zeiden ze ook alweer? Het zou een onverwachte oplossing zijn...

(Chu) Ze zeiden: "Wacht maar tot november. Enkele verrassende oplossingen voor reeds lang bestaande problemen."

(L) Oké. Een reeds lang bestaand probleem. Het gebruik van het woord "oplossing" is interessant omdat de Duitsers de term Endlösung gebruiken en hier zeggen we...

(Joe) En ze [de C’s] zeiden persoonlijk en wereldwijd. Zullen we de persoonlijke oplossing leuk vinden? Grotendeels wel. De wereldwijde? Niet echt.

(L) Ja. We vinden het niet leuk om te zien dat al die Palestijnen worden gedood, maar het feit dat dit gebeurt, zorgt ervoor dat mensen zich nu realiseren wie en wat Israël is en wat ze aan het doen zijn.

(Joe) Nou, laat me het zo vragen: Was er iets dat ze voorzagen dat misschien voor november gepland was, maar dat niet doorging en geannuleerd werd?

A: Persoonlijk, ja. Maar de wereldwijde situatie is zich aan het vormen...

V: (Joe) Juist.

(Niall) Dus persoonlijk, ja.

(L) Dus misschien was er iets dat zou gaan gebeuren - met ons persoonlijk - dat niet...

(Andromeda) Heeft zich nog niet gemanifesteerd.

[Persoonlijke vragen/discussie bewerkt]

(Joe) Hoe gaat het met Pierre?

(L) Ja. Hoe is het met onze Pierre?

A: Hij is nu bij jullie!

V: (Allen) Ja! Oh ja?

(Andromeda) Heeft hij een boodschap voor ons?

A: Vraag het hem, we zullen opzij gaan.

V: (L) Pierre, ben je daar? Pierre?

(Pierre) Ik hou zoveel van jullie allemaal. Nu zie ik hoe jullie van me hielden en het spijt me dat ik zo lang zo moeilijk deed. Ik probeer voortdurend te communiceren, maar dat gaat niet zo gemakkelijk. Dit is een vreemde staat om in te verkeren terwijl er zoveel dingen waren die ik nog af had willen krijgen.

V: (L) Ben je blij om uit je staat van beperking, pijn en lijden te zijn?

A: (Pierre) Oh ja!!! Het is een vrijheid die je je niet voor kunt stellen. Maar er is nog steeds dat verlangen om te communiceren dat me frustreert. Ik wil niet dat iemand van jullie lijdt of verdrietig is. Maar ik wil wel dat jullie weten dat ik van jullie allemaal hou.

V: (Joe): Wat doe je iedere dag, Pierre? [gelach].

(Andromeda) Hoe ziet je programma eruit daar?

(Joe) Waar ben je mee bezig? Wat doe je allemaal?

A: (Pierre) Nou, in zekere zin is het net als dromen, omdat er echt geen tijdsverloop is. Het lijkt niet te bestaan, maar dat begrijp ik nog niet.

V: (L) Heb je perioden waarin je je niet echt bewust bent van wat er gebeurt?

A: (Pierre) Nee.

V: (L) Dus je bent je voortdurend bewust van wat er aan de hand is, tenminste met jezelf?

A: (Pierre) Ja.

V: (L) Ben je je de hele tijd bewust van ons?

A: (Pierre) Nee.

V: (L) Dus je moet aan ons denken om je van ons bewust te zijn. Klopt dat?

A: (Pierre) Ja.

V: (L) En wat maakt dat je aan ons denkt? Als wij aan jou denken, of als we naar jou verwijzen, of als we je in onze gedachten houden, of zoiets? Klopt dat ongeveer?

A: (Pierre) Ja.

V: (Joe) En kun je ons zien?

A: (Pierre) Ja.

V: (Joe) En zijn er nog andere mensen waar je mee omgaat, waar je tijd mee doorbrengt, of iets...?

A: (Pierre) Soms.

V: (L) Ben je jar tegengekomen?

A: (Pierre) Nog niet, maar dat komt nog.

V: (Joe) En je oma? Mamie Bonjour?

(L) Ben je oma al tegengekomen?

A: (Pierre) Ja.

V: (Joe) En leert ze je iets?

A: (Pierre) Nee. Ze geniet van het jong zijn.

V: (Joe) En, oké. Voel jij je jong?

A: (Pierre) Ja.

V: (Joe) En als je om je heen kijkt, hoe ziet je omgeving er dan uit?

A: (Pierre) Velden en bergen en kleine huisjes en kastelen.

V: (L) Dus met andere woorden, wat je ziet in je omgeving is wat je gewend bent, wat je fijn vindt, hoe je je de Hemel voorstelt. Is dat zo?

A: (Pierre) Ja.

V: (L) Ben je het licht ingegaan?

A: (Pierre) Ja.

V: (Joe) Ben je gelukkig?

A: (Pierre) Ja.

V: (Joe) En je kiest ervoor om niet veel andere mensen te zien?

A: (Pierre) Ja.

V: (Joe) Omdat je dat graag wilt? [gelach]

A: (Pierre) Ja. [gelach]

V: (L) Is er enige informatie die je hebt opgedaan over onze specifieke interesses terwijl je hier was, die je daar zou hebben opgedaan en waarover je ons nu zou kunnen vertellen? Zoals, je weet wel, toekomstige dingen of dingen die we niet hebben kunnen waarnemen of begrijpen?

A: (Pierre) Voor het merendeel is alles wat je via de C’s hebt geleerd zoals het is. Wat ik nu zie, is de grote ruis rondom de aarde die het zo moeilijk maakt om een duidelijke en ware boodschap te ontvangen.

V: (Joe) Dus de grote ruis is chaos of onzekerheid...

(Niall) Desinformatie...

(L) Al dat soort dingen. Is dat waar we het over hebben? Chaos, desinformatie, leugens?

A: (Pierre) Ja.

V: (L) Oké.

(Joe) Heeft hij een van de C's ontmoet?

A: (Pierre) De C's verschijnen als licht in menselijke vorm om jullie heen terwijl jullie communiceren.

V: (L) Nou, natuurlijk zouden we graag garanties willen hebben voor alle keuzes die we in ons leven maken. Maar we begrijpen dat we keuzes moeten maken op basis van ons eigen denken, onze eigen beoordelingen, ons eigen begrip en natuurlijk met behulp van aanwijzingen en begeleiding, sommige dingen die we hebben geleerd. Maar dit gezegd hebbende, is er nog iets dat je ons kunt vertellen?

A: (Pierre) Alles komt goed en ik zal mijn stem en energie aan jullie activiteiten toevoegen.

V: (L) Nou, misschien kun je jar vinden, en Anam Cara, en Liam1310, en Lee.T.

(Joe) Eén tegelijk.

(L) Ja. Weet je, vind ze en neem contact met ze op en herinner hen eraan dat wij hier aan het worstelen zijn op deze... in dit tranendal proberen we uit de rotzooi te komen waar we in zitten. En ik weet dat je erg van slag zou zijn geweest als je had gezien wat er allemaal gebeurd is sinds jouw overlijden. Want, ik bedoel, het is echt verschrikkelijk in de wereld.

(Joe) Begrijpt Pierre nu het informatieveld?

A: (Pierre) Ja. [gelach]

V: (Andromeda) Klopt je gebaar om het te beschrijven?

A: (Pierre) Ja. [gelach]

V: (Joe) Is het een spiraal, een helix?

A: (Pierre) Ja.

V: (L) Nou, kijk eens of je een manier kunt vinden om, je weet wel, wat communicatie op gang te brengen. Dat zou ik fijn vinden, dat zou interessant zijn. Was jij degene die Thomas in zijn droom over mijn voeten vertelde?

A: (Pierre) Ja. Slim!

V: (L) Ja, je was heel slim! [gelach]

(Chu) Deed jij gisteren je deur open?

A: (Pierre) Nee.

V: (L) Ik denk dat ik dat misschien gedaan heb.

(Chu) Ah!

(Joe) Wat zie je als jouw toekomst? Wat gaat er gebeuren? Welke toekomstige veranderingen staan je te wachten?

A: (Pierre) Er komt glorie voor iedereen. Dat is alles wat ik kan waarnemen.

V: (Joe) Wat bedoelt je met "iedereen?" Iedereen op deze planeet?

A: (Pierre) Ja.

V: (Joe) Glorie...

(L) Het zonnestelsel?

A: (Pierre) Ja.

V: (Joe) Dus glorie is iets goeds dan.

A: (Pierre) Uiteindelijk ja.

V: (Joe) Hij begint nu als de C's te praten. [gelach]

(L) Dus kunnen jij en anderen in jouw wereld waarnemen dat er iets vreemds of ongewoons gebeurt op en met de aarde, en rondom de aarde?

A: (Pierre) Oh ja, zeker!

V: (Joe) Het is als een indruk of een inzicht of een gevoel.

A: (Pierre) Ja.

V: (Joe) Weet je, bijna als een anticipatie, waarbij je weet dat er iets goeds gaat gebeuren, maar je kunt het voelen, maar je weet niet precies wat het is.

A: (Pierre) Ja.

V: (L) Oké. Ik begin moe te worden. Waren er nog andere dingen die we wilden bespreken? Pierre, we laten je gaan. We bedanken je en we spreken je nog. Dit is nog niet voorbij!

(PoB) Het zal nooit voorbij zijn.

(L) Stuur de C's maar weer terug.

(Niall) Jij bent nu Sint-Pierre. Onze Sint-Pierre.

(L) Ja... je bent St. Pierre, je bent geheiligd. [gelach] Ik wist dat je zou...

(Niall) Sint-Pierr-uhhh, om je te onderscheiden van de andere Peters.

(L) Juist.

(Andromeda) Precies.

(L) Oké. Ik denk dat wat we willen weten... is er nog iets anders dat we hadden moeten vragen? Want ik ben echt... Ik bedoel, dat was heel vermoeiend. Misschien willen we een algemene verklaring vragen voor de eindejaarsbijeenkomst. [Stilte] Dus, niemand heeft iets te zeggen? Oké.

(Niall) Oh, van ons?

(L) Ja, ik wachtte op jullie of jullie nog iets wilden vragen voordat ik afsluit.

(Joe) Nou, ik dacht dat je aan hen vroeg of er iets was dat we nog niet gevraagd hadden...

(L) Ja, dus we zouden graag een eindejaarsverklaring willen. Is er iets dat we niet hebben gevraagd, dat we hadden moeten vragen, dat we zouden hebben gevraagd als we in een minder verwarde gemoedstoestand hadden verkeerd? Kunnen jullie het ons alsjeblieft willen vertellen? We vragen het oprecht.

A: Wees jullie ervan bewust dat jullie eigen groep onder een vergrootglas ligt en blootstaat aan aanvallen als jullie niet allemaal volledig bewust zijn en communiceren. Het zou voor jullie allen nuttig zijn om de brief van Paulus over liefde een paar keer per week te lezen en over elk aspect na te denken in relatie tot jezelf en anderen. De komende tijden zullen schokkend en instabiel zijn. Houd vast aan jullie netwerk en laat je niet vertrappen of van buitenaf aansturen. Vraag wanneer het nodig is en we zullen er zijn. Vrede zij met jullie. Tot ziens.


"If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a noisy gong or a clanging cymbal.

And if I have prophetic powers – that is, the gift of interpreting the divine will and purpose; and understand all the secret truths and mysteries and possess all knowledge, and if I have faith so that I can remove mountains, but have not love I am nothing – a useless nobody.

Even if I dole out all that I have to give food to the poor, and if I surrender my body to be burned, but have not love, I gain nothing.

Love endures long and is patient and kind; love never is envious nor boils over with jealousy; is not boastful or vainglorious, does not display itself haughtily.

It is not conceited – arrogant and inflated with pride; it is not rude, and does not act unbecomingly. Love does not insist on its own rights or its own way, for it is not self-seeking; it is not touchy or fretful or resentful; it takes no account of the evil done to it – pays no attention to a suffered wrong.

It does not rejoice at injustice and unrighteousness, but rejoices when right and truth prevail.

Love bears up under anything and everything that comes, is ever ready to believe the best of every person, its hopes are fadeless under all circumstance and it endures everything without weakening.

Love never fails – never fades out or becomes obsolete or comes to an end. As for prophecy, it will be fulfilled and pass away; as for tongues, they will be destroyed and cease; as for knowledge, it will be superseded by truth.

For our knowledge is fragmentary and our prophecy is fragmentary.

But when the complete and perfect comes, the incomplete and imperfect will vanish away – become antiquated, void and superseded.

When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child; now that I have become a man, I am done with childish ways and have put them aside.

For now we are looking in a mirror that gives only a dim reflection of reality as in a riddle or an enigma, but then, when perfection comes, we shall see in reality and face to face! Now I know in part; but then I shall know and understand fully and clearly, even in the same manner as I have been fully and clearly known and understood by God.

And so, faith, hope, love abide; these three, but the greatest of these is love.” (1 Corinthians 13:1–13)

***

And Ashworth's translation of the last part:

"For we know only in part, and we prophesy only in part. But at the coming of age, the partial will come to an end. When I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child: when I became an adult, I put an end to childish ways. For now we see in a mirror, dimly, but then we will see face to face. Now I know only in part; then I will know fully, even as I have been fully known." (1 Cor 13:10-12)

EINDE VAN DE SESSIE
 
Back
Top Bottom