Sessie van 13 april 2024

Laurs

The Living Force
FOTCM Member
Dit is de Nederlandse vertaling van de sessie van 13 april 2024. Gelieve ideeën en commentaren op de originele thread van de sessie te plaatsen.


Sessie van 13 april 2024


Laura en Andromeda aan het bord

Joe, Ark, PoB, Chu, Scottie, Falkor, Bella

V: (L) Oké, het is vandaag 13 april 2024. [Overzicht van de aanwezigen] Is daar iemand?

A: Kennis beschermt.

V: (L) En met wie hebben we de eer?

A: Ginueaeil van Cassiopaea.

V: (L) Oké. Waarom begonnen jullie met "kennis beschermt?" Is er bepaalde kennis die we moeten verwerven?

A: Veel.

V: (L) En gaat het over een bepaald onderwerp dat jullie vanavond willen bespreken?

A: Vraag.

V: (L) Oké. Ik heb verschillende dromen gehad. Ik droomde over mijn broer, denk ik, en Pierre. En toen droomde ik over...

A: Beloftes werden niet nagekomen.

V: (L) Beloftes aan wie?

A: Jou.

V: (L) Wie deed de beloftes?

A: Tom.

V: (L) Wat voor beloftes?

A: Het spijt hem en hij betreurt zijn zwakte.

V: (L) Maar ik weet niet welke beloftes, wat was...

(Joe) Heeft hij beloftes aan jou gedaan?

(L) Dat zeg ik. Ik weet van niets.

A: Toen je 9 was.

V: (L) Ik kan niets bedenken.

A: Rende weg van vreemde mensen en riep grootvader.

V: (L) Nou, dat herinner ik me. Ik herinner me alleen geen beloftes.

A: Gesprek.

V: (L) Dus ik had toen een gesprek met hem en hij beloofde me iets. Ja?

A: Ja. Om jou te beschermen.

V: (L) Dus dat zit hem nu dwars?

A: Ja

V: (L) Nou, dat kan ik me niet eens herinneren, dus... Dus hij maakt zich hier zorgen over. Gaat hij me nu proberen te beschermen vanwaar hij is?

A: Ja

V: (L) Oké. En ik droomde ook over jar. Dus eigenlijk heb ik de afgelopen dagen gedroomd over jar, Pierre en Tom. En vannacht droomde ik over SV en hij is de enige van de hele groep die niet overleden is.

A: Zal snel gebeuren.

V: (Joe) Wie is SV?

V: (L) Een jongen die ik kende toen ik opgroeide. Oké. Is er iets speciaals dat één van deze mensen ons wil zeggen of overbrengen en droom ik daarom over hen?

A: Ze letten allemaal op jullie.

V: (L) En droom ik daarom over hen omdat... Omdat ze me vertelden...?

A: Ja

[…]

(Joe) Maar, dus... over veel dingen hebben we een gebrek aan kennis?

(L) Ja.

(Joe) Doen we het echt slecht en zitten we in de problemen?

A: Jullie doen het prima, maar laat de waakzaamheid niet verslappen. De dingen verhevigen in hoog tempo.

V: (L) Nu we het toch hebben over dingen die in hoog tempo verhevigen, wat was dat voor knal of explosie toen ik midden in dat interview met Jay Campbell en Hunter Williams zat, toen we het hadden over of er wel of niet een kernoorlog zou komen, of wat er met de VS zou gebeuren? Zouden er komeetexplosies zijn, of wat? En ik had net iets gezegd in de trant van dat ik denk dat de VS vernietigd zou worden, en dat ik niet zeker wist of het een kernoorlog zou zijn, of dat het kometen zouden zijn, en op dat moment...: BOEM! Ik bedoel, je moet het [interview] bekijken om precies te weten wat er gezegd werd. Ik weet het niet meer precies, maar zoiets was het. Dus wat was die knal?

A: Bevestiging.

V: (Andromeda) Er was een grote vuurbal die boven onze regio explodeerde.

(Joe) Waarschijnlijk meer dan alleen hier, maar...

(Andromeda) Waarschijnlijk meer dan alleen hier. Maar hij werd overal gezien. En dat was op de avond dat we [vrienden] te eten hadden - de donderdag.

(L) Dus was die explosie de ontploffing van een komeet boven het aardoppervlak?

A: Ja

V: (L) Was er iets hyperdimensionaals aan?

A: Ja

V: (L) Weet je, soms vraag ik me af of de aarde niet constant omringd wordt door allerlei kometen en zo, maar dat die gewoon in een andere dimensie zitten of zoiets, of in een andere trillingsfrequentie en dat ze doorgelaten kunnen worden als dat nodig is. Is dat mogelijk?

A: Ja

V: (Chu) Nou, en die je hoorde, was ook toen ze op bezoek waren, toch?

(Joe) Het was afgelopen zaterdag.

(L) Ja, toen waren ze hier.

A: Ja

[…]

V: Oké. Welke kant willen we nu op?

(Andromeda) Hoe gaat het met Pierre?

A: Prima en nu samen met jar en Tom.

V: (L) Dus ze zijn nu allemaal heiligen?

A: Ja

V: (L) Nou, en met jar gaat het goed?

A: Ja

V: (L) Nog boodschappen van één van hen over enige specifieke...?

A: Dromen.

V: (L) Ze communiceren in onze dromen?

A: Ja

V: (L) Oké. Zijn er nog andere onderwerpen die we willen bespreken? Gaat Iran Israël bombarderen?

A: Ja

V: (Joe) Ieder moment nu! [gelach]

(L) Kan het elk moment gebeuren?

A: Nee

V: (Joe) Op een gegeven moment.

(L) Maar in het verleden zeiden jullie dat Israël uiteindelijk vernietigd zou worden. Behoort dat nog steeds tot de mogelijkheden?

A: Ja

V: (Andromeda) Hoe zit het met die golf anomalie? Is dat ooit uitgezocht? Was het gewoon een storing of...?

(Joe) Ze zeiden dat het een storing was.

(Andromeda) Heb je dat gezien? Er was een anomalie in de golfhoogte ten zuidwesten...

(L) Nou, ik las dat ze dat hadden voorspeld en toen gebeurde het niet.

(Joe) Het was te zien op de weerkaarten van Ventusky. Je ziet de rand, je kunt verschillende dingen kiezen. Je kunt golven kiezen en de golfhoogtes over de hele wereld bekijken. En gedurende een bepaalde tijd zag je een groot gebied voor de zuidwestkust van Afrika. Een groot gebied waarschijnlijk, ongeveer zo groot als Zuid-Afrika. En het was op 14 meter in de kleur van de hoogste golfhoogte, zo'n 25 meter. Maar als je vooruitspoelde op de voorspelling, ging het naar het noorden, maar toen zeiden ze nee, nee, het was niets, gewoon een foutje in de software. Volgens hen was het niet gebeurd. Dus dachten we dat het misschien een uitgassing of zoiets was vanuit een verzakking van de zeebodem. Geen idee. Wat is er met ons Afrika gebeurd... Vorig jaar zeiden ze: Let op Afrika! Een soort verzakking van de zeebodem of zoiets. Misschien gebeurde het en merkten we het niet op.

(L) Is dat wat er met die golven gebeurde en hebben ze het verdoezeld?

(Joe) We kunnen vragen of het echt gebeurd is, of dat het gewoon een storing was. Wil je het vragen?

(L) Waren de grote golven echt?

A: Ja

V: (L) Waarom werd het verdoezeld?

A: Waarom verdoezelen ze zoveel? Mensen zouden onrustiger worden dan ze nu zijn.

V: (Joe) Dus het was een uitgassing vanuit de zeebodem in dat gebied?

A: Ja

V: (Joe) En het veroorzaakte geen tsunami die naar buiten zou trekken. De verschillende manieren om golfhoogten te detecteren, de boeien en zo, gaven aan dat het hoge golven waren. Maar was dat het gas dat werd uitgestoten?

A: Ja

V: (Joe) Oké. Dat dacht ik al.

(L) Dus daarom verspreidden de golven zich niet.

(Joe) De verzakking of opening die het gas veroorzaakte, veroorzaakte geen verspreiding of beweging van de daadwerkelijke watermassa. Het borrelde gewoon van onderaf naar boven.

(L) Is er niet een gebied in de Zuid-Atlantische Oceaan waar de aardkorst erg dun is of zoiets, zoals een opening of iets dergelijks die daar zit? Heeft dat er iets mee te maken?

A: Ja

V: (Andromeda) Er wordt ook verondersteld, meen ik, dat er in dat gebied een anomalie in het elektromagnetische veld van de aarde is.

A: Ja

V: (L) Heeft dat iets te maken met UFO's en ondergrondse bases?

A: Nee. Die mijden het gebied.

V: (Joe) Wil je iets vragen over dat echtpaar in Madeira? Je weet wel, Madeira, dat eiland in de Atlantische Oceaan bij Portugal?

(Andromeda) Ongeveer een maand geleden was er een echtpaar uit Beaumont de Lomagne, een stel van in de vijftig, dat een bakkerij had. Ze gingen met hun dochter met vakantie naar Madeira. En ze verdwenen allebei.

(Joe) Om drie uur 's middags waren ze aan het wandelen langs een soort kustweg aan de noordkant. Ze zeiden dat ze naar het volgende dorp of iets zouden lopen en toen verdwenen ze gewoon. En ze zochten en zochten en zochten naar...

(Andromeda) Twee weken lang! En het is niet zo'n groot gebied.

(Joe) Het is een vrij klein eiland.

(Andromeda) En na twee weken gaven ze de zoektocht op. En vlak nadat ze de zoektocht hadden afgeblazen, op een plek waar ze al verschillende keren hadden gezocht...

(Joe) Eerst werd de vrouw gevonden en een paar dagen later de man.

(Andromeda) Klopt. Maar in het begin hadden ze moeite om de lichamen te identificeren, dus ze moeten in een behoorlijke staat van ontbinding of zoiets geweest zijn, want het duurde een paar dagen voordat de lichamen geïdentificeerd konden worden. Een van de rapporten vermeldde dat het "gruwelijk" was of zoiets.

(Joe) Ja, en ze gaven er niet echt veel informatie over vrij.

(Andromeda) Maar wij dachten toen, oh, oké... Misschien is het een seriemoordenaar, want in de afgelopen drie jaar waren er ook...

(Joe) De context is, in de afgelopen drie jaar waren er vier kerels. Relatief jonge mannen. Eén man van in de vijftig, maar de anderen waren allemaal jong - een Engelsman, een Duitser, een Zwitser - die drie waren allemaal superfitte hardlopers die daar waren om over het bergachtige eiland te rennen. Dus ze waren daar en alle drie, niet tegelijkertijd, maar verspreid over een periode van drie jaar of zo, verdwenen ze.

(Andromeda) En niemand heeft ze ooit gevonden.

(Joe) Er waren er vier, ja. Ook een Fransman. En ze werden nooit gevonden. En toen kwam deze meest recente [verdwijning] in zekere zin onder onze aandacht omdat het in het nieuws was, over de twee mensen uit Beaumont de Lomagne die vermist waren geraakt, en toen werd er gesproken over het feit dat het een vreemd eiland is of zo. Want in de afgelopen jaren raakten die andere vier kerels vermist en werden niet gevonden.

(Andromeda) Het is 50/50 of het nou om een seriemoordenaar of een Missing 411-geval gaat. Wat me doet neigen naar Missing 411 is het feit dat ze verschillende keren in het gebied hebben gezocht.

(L) En toen werden ze gevonden....

(Andromeda) Hoewel een seriemoordenaar ze misschien had kunnen meenemen en de lichamen daarna had kunnen dumpen. Dus het is helemaal niet sluitend.

A: Wij stemmen voor Missing 411. Er is sprake van menselijke verminking.

V: (L) Bedoelen jullie verminkingen van mensen vergelijkbaar met verminkingen van vee?

A: Ja

V: (L) En waarom hebben ze dan de lichamen teruggelegd?

A: Arrogantie.

V: (Joe) En geldt dat ook voor de andere vier kerels die daar de afgelopen jaren vermist zijn geraakt?

A: Ja

V: (L) Dus is dat een soort Missing 411-gebied?

A: Ja

V: (Joe) Nou, David Paulides zegt dat er een patroon in zit met superfitte, blanke mensen...

(Chu) Nou, dit echtpaar was niet superfit, maar de...

A: Ja

V: (Joe) Nee, maar die anderen, toen hij het over die anderen had...

(L) Nou, die waren ook niet teruggelegd.

(Joe ) Die waren niet teruggelegd. Maar hij heeft iets met, ja... Dat weten we van de sessies, over dat ze geselecteerd worden voor genetische experimenten en zo.

(Andromeda) Ze selecteren op verschillende manieren. Soms zijn het allemaal mensen met een handicap, soms zijn het superfitte mensen. Maar ze hebben van die, je weet wel, thema's.

(Chu) Ga niet naar Madeira!

(L) Ja.

(Andromeda) Griezelig!

(L) Griezelig, griezelig. Oké. Nog iets anders?

(Chu) Niall gaf deze drie vragen nog door, maar als je moe bent kunnen die ook wachten tot de volgende keer.

(L) Werd Brigitte Macron als biologische man geboren?

A: Ja

V: (L) Wat is er met Kate Middleton aan de hand?

A: Vaccinletsel.

V: (L) Gaat het om iets dat echt heel akelig en zichtbaar is?

A: Ja

V: (Andromeda) Zoals een beroerte waarbij ze gedeeltelijk verlamd is geraakt?

A: Nee.

V: (L) Is het iets op haar huid, of iets als aangezichtsverlamming van Bell of...?

A: Zoiets. Misschien herstelt ze niet.

V: (L) Weet de rest van de koninklijke familie dat het om vaccinletsel gaat?

A: Ja

V: (Joe) Dus de laatste video van haar, toen ze in de openbaarheid trad en een video maakte waarin ze zei dat ze kanker had en chemotherapie onderging, was dat echt Kate?

A: Nee

V: (Joe) Dus dat was AI, zoals sommige mensen suggereerden?

A: Ja

V: (Joe) Wow. Best wel goed.

(Andromeda) Zag je die bank? Aan weerszijden van haar is de achterkant van de bank anders.

(L) Waar werd Barack Obama geboren?

A: Kenia.

V: (Joe) Dus eigenlijk is Brigitte Macron haar broer?

A: Ja

V: (Joe) En al haar onderdelen zijn nog intact?

A: Ja

V: (Joe) Vindt Macron haar daarom leuk?

A: Ja

V: (Joe) Omdat het geen "zij" is...

A: Ja

V: (Andromeda) Dat is de wereld waarin we leven...

(L) We hebben de meest corrupte, walgelijke, verdorven, perverse groep mensen op leiderschapsposities in westerse landen die ooit in de ergste nachtmerries van George Orwell verzonnen had kunnen worden.

(Andromeda) [klopt op houten tafel]

(L) [klopt op houten tafel] Even afkloppen!! [gelach]

(Joe) Wat is de prognose voor koning Charles?

A: Niet best.

V: (Joe) Ze zeiden niet wat er aan de hand was met Kate. Waar denk jij aan met betrekking tot haar ziekte?

(L) Ik weet het niet. Ik heb een paar rapporten gezien van mensen met vreselijke huidaandoeningen door het vaccin.

(Joe) Heeft ze ontstekingen, of is ze aangekomen?

A: Ja

V: (Joe) Dus die foto van haar in de auto, die zag er heel erg uit als een meer mollige versie van haar. Was zij dat echt, misschien met een grote bril op?

A: Nee

V: (Joe) Dat was ze niet eens... Dus, over de hele linie superdoofpotten. Ze plakken er verschillende mensen in op verschillende momenten en...

(Andromeda) Laten het expres op haar lijken. Dat is erg verdacht. Ze proberen gewoon mensen te laten ophouden met praten, maar... [het maakt het alleen maar erger.]

(L) En eigenlijk is het vanwege het vaccin [dat het probleem veroorzaakte] dat ze de opdracht hebben gekregen om het in de doofpot te houden.

(Andromeda) Want het is duidelijk dat het om vaccinletsel gaat.

A: Ja

V: (L) Dus de koninklijke familie wordt in feite onder druk gezet om dit verborgen te houden, omdat praktisch iedereen in het land...

(Joe) Zich zou gaan afvragen. Heeft ze kanker?

A: Nee

V: (Chu) Ze kan ook iets neurologisch hebben bovenop haar huidaandoening, zoals te veel trillen of zoiets, weet je, zoals sommige mensen hebben...

A: Ja

V: (L) Ja. Want we zagen dat sommige mensen praktisch kasplantjes worden...

(Chu) Of ze herstellen niet. Ze zitten gewoon de hele tijd te trillen.

(L) Ja. Ze zitten in een rolstoel, krijgen sondevoeding.

(Andromeda) Het is een soort Parkinsonachtige verlamming of...

(L) Erger dan Parkinson. Het lijkt meer op aangezichtsverlamming van Bell of zoiets.

A: Ja

V: (Joe) Echt? Wow.

(Chu) Gisteren las ik dat bij de koningin myeloom was vastgesteld, precies een jaar voordat ze stierf. Was dat ook een vaccinletsel?

A: Ja

V: (L) Nou, jaren geleden zeiden jullie zoiets dat de koningin een bloedziekte had en ik denk dat ze die heeft gekregen: een bloedziekte door het vaccin!

A: Ja

V: (Andromeda) Dat werd verondersteld een marker te zijn.

(Joe) Ja, maar die reactie die Kate heeft, is zeldzaam.

(Chu) Niet zozeer. In het begin waren er heel veel mensen met die neurologische effecten.

(L) Ja.

(Chu) Ze stopten het gewoon in de doofpot. Maar er waren er een heleboel, zoals verpleegsters...

(L) Ja, ik heb er veel gezien - ik bedoel, waarschijnlijk een dozijn of zo - video's op Twitter van mensen die het vaccin hadden gehad en nu in een rolstoel zitten met sondevoeding.

(Joe) En ik veronderstel dat je je kansen vergroot met elk vaccin dat je toegediend krijgt. Ze verdween in principe rond Kerstmis en ze zou er één gehad hebben, misschien een maand of twee van tevoren met de update van de seizoensvaccinatie.

(L) Dus waarschijnlijk heeft ze meerdere doses gekregen.

(Chu) En al degenen die ik zag, waren vrouwen van in de dertig en veertig die dat soort reacties hadden.

(L) Ja. Dus...

(Joe) Het is verschrikkelijk.

(Andromeda) Van wat ik gehoord heb, wilde ze het niet eens nemen. Je weet het nooit, maar als ze het niet wilde en ze hebben haar soort van gedwongen omdat ze een voorbeeld zou moeten zijn... Dat is echt nog triester.

(L) Dat is echt triest. Nou, en als niemand anders nog vragen heeft, kunnen we nu stoppen? Oké. Dus, bedankt voor jullie komst en kusjes voor Pierre en Tom en jar.

A: Kusjes terug. Tot ziens.

EINDE VAN DE SESSIE
 
Back
Top Bottom