Sessie van 23 april 2022

Laurs

The Living Force
FOTCM Member
Dit is de Nederlandse vertaling van de sessie van 23 april 2022. Gelieve ideeën en commentaren te plaatsen op de originele thread van de sessie.


Sessie van 23 april 2022


Laura, Andromeda en Artemis aan het bord

Pierre, Joe, Chu, PoB, Ark, Scottie, Gaby, Niall, Pikabu de Kat


V: (L) Vandaag is het 23 april 2022. De gebruikelijke verdachten: [Overzicht van de aanwezigen] Oké. Hallo? Is daar iemand?

A: Moiloiaea van Cassiopaea en goedenavond allemaal.

V: (L) Goed. Ik denk dat we maar met de vragen gaan beginnen. Lieverd, jij mag beginnen.

(Ark) Ja?

(L) Ja.

(Ark) Wat zijn densiteiten?

A: Staten van bewustwording in wisselwerking met informatie.

V: (L) Betekent dat dat de staat van bewustwording in wisselwerking met de informatie op de een of andere manier beïnvloedt wat "echt" is, om een ruime term te gebruiken?

A: Min of meer.

V: (Ark) Bewustwording van wie?

A: Bewustzijn dat vaardig is.

V: (Ark) Ik begrijp het niet. Welk bewustzijn? Wiens bewustzijn? Ik begrijp het niet.

A: Bewustzijnseenheden die golven lezen.

V: (Ark) Waar is zo’n bewustzijnseenheid die golven leest? Waar is het?

A: Jij bent er een.

V: (Ark) Het betekent dat densiteiten volledig subjectief zijn, of is het objectief?

A: Beide.

V: (Ark) Hoe kan het objectief zijn? In welke zin? Hoe kan het objectief zijn als het gerelateerd is aan de bewustzijnseenheid die golven leest. De bewustzijnseenheid die golven leest is subjectief, dus hoe kunnen densiteiten objectief zijn? Natuurkunde heeft objectiviteit nodig.

A: Als de bewustzijnseenheid die golven leest is afgestemd op het bewustzijn van het veld, dan is de waarneming eerder objectief dan subjectief.

V: (Ark) Wat is bewustzijn?

A: Leven

V: (Ark) Wat is leven?

A: Bewustzijn.

V: (Pierre) Dit wordt circulair.

(Ark) Wat is informatie?

A: Alles.

V: (Ark) Kan natuurkunde densiteiten beschrijven?

A: Ja

V: (Ark) Hoe?

A: Algebra.

V: (Ark) Wat voor soort algebra?

A: Simpele.

V: (Ark) Wat is het verband tussen densiteiten en dimensies?

(L) Die vraag hebben ze al beantwoord. Het staat in de transcripties.

(Ark) Ja, maar daar wordt geen antwoord op gegeven.

A: Dimensies zijn een menselijke constructie die wij bij gebrek aan een betere term hebben gebruikt.

V: (Ark) Maar algebra is ook een menselijk concept, ja?

A: Ja

V: (Ark) Alles dat we in de natuurkunde gebruiken is een menselijk concept, ja?

A: Daarom ondervind je nu zoveel verwarring.

V: (Ark) Maar algebra gebruikt dimensies. Het is geen menselijk concept. Het is een algebraïsch concept. En we hebben dimensies nodig als we algebra willen gebruiken.

A: Ja

V: (Ark) Hoeveel dimensies?

A: Oneindig.

V: (Ark) Zijn deze dimensies gerelateerd aan ruimte en tijd?

A: Ja

V: (Ark) Maar ruimte is 3-dimensionaal. Waar is de rest van de oneindige dimensies?

A: Talrijke iteraties.

V: (Ark) Talrijke iteraties… Iteraties waarvan?

A: Ruimte en tijd.

V: (Ark) Heeft het iets te maken met kwantumtheorie of niet?

A: Heel weinig eigenlijk.

V: (Ark) Heeft het iets te maken met Einsteins zwaartekrachttheorie?

A: Nog minder.

V: (Ark) Dus met welk deel van natuurkunde heeft het wel te maken?

A: Moderne concepten definiëren niet als zodanig.

V: (Ark) Kunnen jullie deze zin alsjeblieft uitleggen?

A: Er is geen relevante constructie van jullie moderne terminologie die je kunt benoemen of noemen.

V: (Ark) En oeroude terminologie dan? Waren er dergelijke concepten die vergeten zijn?

A: Mogelijk.

V: (Ark) Geen aanwijzingen? Welke concepten zouden volstaan? Als ze niet oeroud zijn, als ze niet modern zijn, wat dan? Geen hoop? Hmm. Oké, ik ben klaar.

(L) Volgende?

(Joe) Op 21 maart, de China Eastern Airline die recht de grond in vloog... Wat was de oorzaak?

A: Geleidingssysteem sloeg op hol na explosie in de lucht.

V: (Pierre) En wat was de oorzaak van de explosie in de lucht?

A: Meteorisch object brak door de barrière van het domein.

V: (Andromeda) Dat was mijn eerste gedachte.

(Pierre) Ja, die van mij ook. Daar waren we het over eens. De doorbreking van de barrière van het domein...

(Niall) De meteoor kwam niet uit de ruimte. Hij werd samengevoegd...

(Andromeda) Hij kwam door een portaal, zo ongeveer.

(Niall) Was het een samenvoeging van...

(Pierre) Van 4D?

A: Ieder object dat jullie domein binnenkomt hoeft niet uit 4D te komen. Refereer aan Arks vragen over dimensies. Denk ook aan wat er is gezegd over raamvallers en Vlucht 19.

V: (Pierre) Ik heb een domme vraag.

(L) Jij wilt een domme vraag stellen?

(Pierre) Ja.

(L) Daar lijkt het wel de avond voor te zijn. [gelach]

(Pierre) Was er destijds op Kantek meer zuurstof dan tegenwoordig op Aarde?

A: Ja

V: (Andromeda) Dat was een goeie vraag.

(Pierre) Verklaart het gedeeltelijk…

A: Er was ook meer zuurstof op Aarde gedurende bepaalde perioden in het verleden.

[ ...KORTE PAUZE... ]

V: (Pierre) Hebben de Oekraïense heksen een ritueel uitgevoerd tegen Poetin?

A: Ja

V: (L) Was hun ritueel doeltreffend?

A: Niet echt.

V: (L) En waarom was het niet doeltreffend?

A: Nog velen meer traden op als hoeders en beschermers.

V: (L) Dus er waren meer mensen die Poetin beschermden en behoedden dan mensen die probeerden slechte vibes naar hem te sturen. Klopt dat?

A: Ja

V: (Pierre) Kaatste het terug?

A: Is gaande. Hoogmoed.

V: (Joe) Lijdt Poetin aan een of andere ernstige chronische ziekte?

A: Nee. Alleen stress. Hij zou ook baat hebben bij hyperbare behandelingen!

V: (L) Nu we het daarover hebben, Ark wil weten hoeveel behandelingen hij moet ondergaan voordat hij slim wordt?

A: 27 zullen je uit de huidige sleur halen.

V: (Ark) Oké, ik kom er alweer uit. Hoe zit het met quaternion algebra? Is het relevant voor eenheden die golven lezen?

A: Absoluut.

V: (Ark) Ja? En octonionen dan? Zijn die beter of slechter? Ze zijn niet-associatief. Ooo!

A: Beter.

V: (Ark) Beter! O lieve hemel. Beter!

(Scottie) Alleen al het praten over de hyperbare kamer helpt!

(Artemis) Hoeveel sessies in de hyperbare kamer zou ik nodig hebben om te genezen van alles waarvan ik genezen moet worden?

A: 35

V: (Andromeda) Iets meer dan een maand.

(Pierre) Toen Joe vroeg over het terugkrijgen van mijn motoriek, was het antwoord van de C's: "Vitamine C plus..." Hadden ze het over de hyberbare kamer?

A: Zeer waarschijnlijk.

V: (L) Ja, hoe komt het dat ik ineens uit het niets aan de hyberbare kamer dacht? Ik kan nog steeds geen enkel ding ontdekken dat het in gang zette. Ik las niets, ik zag niets, ik hoorde niets... Het kwam gewoon als iets dringends in me op.

A: Je was aan het channelen zoals je vaak spontaan doet.

V: (L) Goed.

(Pierre) Onze meditaties... Voor mij leek het alsof het de FRV van de planeet Aarde verhoogt.

(Joe) De dingen worden beter, ja. [gelach]

A: Behoeft meer toepassing.

V: (L) Nou, aansluitend op die vraag: Zal onze huidige interactie met het coronavirus ons enige upgrades opleveren?

A: In bepaalde opzichten. Maar onthoud wat er gezegd werd over parasieten in tijden van grote veranderingen en blijf waakzaam en proactief.

V: (L) Met andere woorden, ga er niet zomaar van uit dat dingen een positieve kant op kunnen gaan zonder dat je zelf actie onderneemt. Zoals hyperbare kamers of vitamine C of ivermectine, hydroxychloroquine en al dat soort dingen.

(Pierre) Eerder zeiden de C's dat er een driedubbel slechte dag aankwam voor Rockefeller en consorten. Op sociaal, economisch en gezondheidsgebied. En in een volgende sessie voegden ze eraan toe: FRV verandering. Dus, we zouden kunnen bijdragen aan hun val. Nu, is er enig verband tussen de opmerking over de driedubbele slechte dag en de opmerking over de April Drop Dead datum?

A: Zwak verband.

V: (Joe) Waarom legt de Chinese regering zeer strenge lockdowns op in Shanghai?

A: Ze weten dingen over Amerikaanse experimenten.

V: (L) Dus er kan daar iets aan de hand zijn waar de VS mee aan het rotzooien was waar ze niets over bekend maken.

(Joe) Betekent dat dat ze een recentere of nieuwere verspreiding van een soort ziektekiem of zoiets op het spoor zijn?

(L) Ja.

(Joe) Dat zich beperkt tot China natuurlijk.

(L) Op dit moment.

(Andromeda) Tenzij dat is wat wij ook hebben.

(Niall) Rusland en China worden beide omringd door Amerikaanse biolaboratoria die dingen aan het doen zijn.

(Gaby) In een eerdere sessie zeiden ze dat het niet de Amerikaanse experimenten waren die een bedreiging voor de mensheid waren, maar in plaats daarvan een ruimtevirus. Dus, als dat het geval is, in theorie als er een 4e densiteit STS-virus op komst is, zal het dan een DNA- of een RNA-virus zijn?

A: RNA.

V: (Gaby) En wat voor ziekte zal het veroorzaken?

A: Hoogstwaarschijnlijk vergelijkbaar met oorspronkelijke pokken.

V: (Pierre) Oorspronkelijke pokken is akelig. Het is een afstammeling van de Zwarte Dood.

(L) Ik denk dat we besloten hadden dat de oorspronkelijke pokken de Zwarte Dood was.

(Gaby) Pokken is een DNA-virus. Dus als dit een RNA-virus is, kan het nog akeliger zijn, denk ik.

(Pierre) Met een sterftecijfer van 79% is het akelig.

(Joe) Wat voor behandelingen zouden effectief zijn tegen zo'n beestje?

A: Vit C en zuurstof.

V: (Artemis) Over helende therapieën gesproken, ik kwam onlangs geluidstherapie op basis van een stemvork tegen. Hebben jullie daar ooit van gehoord?

(Chu) Ja.

(Artemis) Heb je het wel eens uitgeprobeerd?

(Pierre) Ja.

(Artemis) Echt waar? En?

(Joe) Het was lawaaiig.

(L) Niets om over naar huis te schrijven.

(Artemis) Ik wilde het hen vragen, omdat ik een paar video's bekeken heb over een vrouw die het deed en ze hadden echt veel energetische ontladingen. Dus ik wilde weten of het iets is wat we hier kunnen doen om ons te helpen. Is er iets goeds aan?

A: Op milde wijze behulpzaam, voornamelijk op emotioneel niveau.

V: (Artemis) Oké, dus als je emotionele problemen hebt die bijdragen aan fysieke problemen, dan zou het op die manier kunnen helpen.

A: Ja

V: (Joe) Werd het Russische vlaggenschip Moskva getroffen door een raket?

A: Ja.

V: (Joe) Waren het de Oekraïeners of hadden de VS en de geallieerden er direct de hand in?

A: Directe Amerikaanse hand. CIA.

V: (Joe) Oekraïners zouden daar niet toe in staat zijn.

(L) Goed. Geen vragen meer?

(Ark) Ik heb een vraag. Zou de theorie van de zwaartekracht meer in termen van elektromagnetisme moeten worden geformuleerd in plaats van wat Einstein deed, toen hij een soort metriek of wat dan ook creëerde?

A: Ja

V: Ja dat zou moeten, ja?

A: Ja

V: (Ark) Zou de elektromagnetische theorie moeten worden uitgebreid om rekening te houden met magnetische monopolen?

A: Ja

(Ark) Ik denk dat ze een aanwijzing vormen voor die chiraliteit.

(Pierre) Ja. Het is een mysterie.

(L) Iemand anders nog iets?

A: Wees ervan bewust dat jullie op dit moment worden aangevallen door krachten die jullie het zwijgen willen opleggen en een eind willen maken aan jullie inspanningen voor jullie groep in het bijzonder en de planeet in het algemeen. Deze krachten worden wanhopig en zullen proberen om elke mogelijke ingang te gebruiken. Wees te allen tijde wakker en alert. Elk meningsverschil of onenigheid kan gemakkelijk buiten proportie worden opgeblazen om jullie te vernietigen. En dan, wanneer de negatieve energie zich terugtrekt, zal de overgebleven verwoesting worden versterkt door de wetenschap dat het allemaal bedrog was. [Planchette wervelt gedurende zo'n 45 seconden rond en rond] Jullie zijn gewaarschuwd. Neem dit niet luchthartig op. Communiceer en luister. Ieder van jullie zal nodig zijn om samen door deze gevaren te manoeuvreren!!! Tot ziens.


EINDE VAN DE SESSIE
 
Back
Top Bottom