Sessie van 28 oktober 2023

Laurs

The Living Force
FOTCM Member
Dit is de Nederlandse vertaling van de sessie van 28 oktober 2023. Gelieve ideeën en opmerkingen op de originele thread van de sessie te plaatsen.


Sessie van 28 oktober 2023


Laura en Andromeda aan het bord

PoB, Joe, Niall, Gaby, Ark, Chu, Scottie, Leia, Falkor, Bella, Pikabu, Luna

V: (L) Is daar iemand?

A: Pierre houdt van jullie allemaal.

V: (L) En met wie communiceren we?

A: Korriea van Cassiopaea.

V: (L) We waren van plan om te proberen om met Pierre te communiceren. Is dat mogelijk of raadzaam?

A: Laat hem even rusten.

V: (L) Was hij net zo geschokt als wij dat zijn overlijden zo snel is gegaan?

A: Ja

V: (L) Heeft hij meer geleden dan wij beseften - lichamelijk? Ik bedoel, leed hij mentaal en emotioneel?

A: Minder

V: (L) Dus hij leed mentaal en emotioneel minder dan lichamelijk?

A: Ja

V: (L) Voelt hij zich over het algemeen goed?

A: Ja

V: (L) Was hij nog een tijdje in de kamer aanwezig nadat hij was overleden?

A: Ja

V: (L) Heeft hij de dingen die ik de avond ervoor tegen hem gezegd heb gehoord toen hij schijnbaar niet meer bij bewustzijn was?

A: Ja. Hij was zich al aan het losmaken van zijn lichaam.

V: (L) Is hij nu dicht bij ons?

A: Aan het rusten in 5D.

V: (Andromeda) Was hij er nog een paar dagen na zijn overlijden?

A: Ja

V: (Joe) Was hij op enige manier verward nadat hij was overleden of was het een soepele overgang?

A: Niet verward.

V: (Joe) Bleef hij dan nog wat bij ons in de buurt omdat hij aan ons gehecht was?

A: Ja

V: (L) Nou, we vinden het erg dat hij niet meer bij ons is, maar we vinden het zeker niet erg dat hij niet meer lijdt, omdat het gewoon te veel voor hem was.

A: Ja

V: (L) Heeft iemand nog andere vragen?

(Chu) Had hij zijn levensplan vervuld?

A: Grotendeels, ja.

V: (L) Had hij nog aangehechte entiteiten of andere dingen die hem op enigerlei wijze schaadden voordat hij overleed?

A: Nee

V: (L) Nog andere vragen? Wordt hij zoiets als onze vertegenwoordiger in 5D?

A: Wanneer hij daar klaar voor is. Hij moet evalueren en beoordelen.

V: (L) Kunnen we iets doen om hem te helpen?

A: Gebeden en liefdevolle gedachten.

V: (Andromeda) Realiseerde hij zich hoeveel we allemaal van hem hielden voordat hij stierf?

A: Ja en daarna nog meer.

V: (L) Nou, nog iets anders?

(Joe) Zullen we hem weer zien?

A: Natuurlijk!

V: (L) Nou, we voelen ons er wel door aangeslagen, dat is waarschijnlijk de beste manier om het te verwoorden.

(Andromeda) Heeft hij op een bepaald niveau dat bepaalde tijdstip gekozen, zelfs als hij geschokt was over hoe snel het allemaal ging?

A: Ja. Zijn 5D-zelf riep hem om thuis te komen.

V: (Joe) Heeft iedereen een 5D-zelf?

A: Ja. Degenen met een ziel.

V: (Joe) Hebben mensen met een ziel een 2D-zelf?

A: Ja

V: (Joe) En een 1D-zelf?

A: Ja

V: (Joe) Dus is het een soort fractaal bewustzijn?

A: Ja

V: (Niall) Je klinkt nu net als Pierre, Joe.

V: (L) Nou, kunnen jullie Pierre vertellen dat we er allemaal kapot van zijn dat hij er niet meer is, maar dat we ook allemaal kapot van zijn lijden waren. En we wensten en hoopten...

A: Dat weet hij.

V: (L) Is er nog iets anders dat jullie ons over Pierre kunnen vertellen? Aangezien we allemaal een beetje moeite lijken te hebben met het stellen van vragen...

(Joe) Zijn behoefte om te rusten, is dat normaal voor de meeste mensen of is het specifiek in dit geval?

A: Ja. Na langdurig lijden en medicatie voorafgaand aan het overlijden.

V: (L) Dus als iemand in een soort staat van bedwelming wordt gebracht door morfine of iets dergelijks, dan maakt dat in zekere zin iets los of zorgt ervoor dat ze wat versuft zijn op het moment van sterven?

A: Ja

V: (Joe) Dus ze bevinden zich in een soort beduusde toestand voordat ze sterven, die daarna nog een tijdje voortduurt?

A: Ja

V: (L) Hoe lang duurt zoiets?

A: Niet lang.

V: (L) Dus in het ideale geval sterft iemand zonder medicatie?

A: Dat hangt ervan af. Soms verlengt het gebrek aan medicatie de strijd alleen maar en dat creëert zijn eigen problemen.

V: (L) Dus is het in het algemeen beter om het lichaam te verdoven en de ziel min of meer vredig heen te laten gaan?

A: Ja

V: (L) Want ik kan me voorstellen dat als iemand in een vreselijke toestand verkeert, hij of zij kan sterven met heel veel nare emoties.

A: Ja

V: (L) Dus, goed. Nog iets anders?

A: Liefdevolle gedachten helpen het meest. Pierre is aan het rusten en voelt zich geliefd zonder beperking.

V: (L) Dus is dat iets dat een soort natuurlijke reactie is op het moment dat iemand overlijdt, en de mensen die dicht bij hem stonden dan die emoties hebben en verdriet en spijt en de persoon missen en dat duurt een bepaalde tijd? Kun je meten hoe lang die persoon dat moet voelen aan de hand van hoe lang het duurt bij de mensen die achterblijven? Bestaat er een soort verband?

A: Ja

V: (L) Dus als wij ons beter gaan voelen, weten we dat het met Pierre beter gaat?

A: Ja

V: (PoB) Werkt dat in beide richtingen?

A: Ja

V: (L) Dus als hij zich beter begint te voelen, dan zullen wij ons daarvan bewust zijn?

A: Ja

V: (L) Dus zolang hij zich beduusd of wat dan ook voelt, zijn wij ons daarvan bewust?

A: Ja

V: (L) Oké. Verder nog iets over Pierre?

(Andromeda) Is het meer waarschijnlijk dat we hem in 5D zullen zien, of zal hij opnieuw geboren worden?

(Scottie) Dat is valsspelen! [gelach]

A: Het laatste. In 4D!

V: (Andromeda) Opnieuw geboren in 4D.

(Gaby) Dus hij ging weg omdat hij een hogere frequentie had, zoals we vermoedden? Daarom moest hij deze realiteit verlaten omdat zijn ziekte zo vergevorderd was. Hij was onverenigbaar met zijn lichaam.

A: Ja

V: (Andromeda) Hij had een nieuw lichaam nodig.

(L) Hij probeerde een lichaam dat op 110 liep te laten draaien op een stroom van 220.

A: Ja

V: (L) Nou, nog iets anders?

A: Hij wil jullie bedanken.

V: (L) Nou, hij hoeft ons niet te bedanken. Zijn er nog andere onderwerpen die jullie vanavond tijdens deze korte sessie willen aankaarten?

(Joe) Armageddon!

(Andromeda) Hij en JR zouden samen kunnen komen.

(L) Ja, dat is een idee. Zeg Pierre dat hij bij JR op bezoek moet gaan!

(Andromeda) Zorg dat dat zwembad klaar is voor ons in 4D.

(L) Ja, een architect en een ingenieur: Onverslaanbare combinatie!

A: Dat zullen ze doen!

V: (L) Oké. Nou, ik wil hier opmerken dat toen jullie ons eind vorig jaar, tijdens de laatste sessie van vorig jaar, vertelden dat het een 'rotsachtig' jaar zou worden, het heel 'rotsachtig' is geweest en dat het grootste deel van die 'rotsachtigheid' voor ons persoonlijk kwam door de verslechtering van Pierre's gezondheid. En natuurlijk werd opgemerkt dat de naam 'Pierre' rots betekent. Het is dus zowel toepasselijk in de zin van de echt zware tijd die we hebben doorgemaakt vanwege Pierre's verslechterende gezondheid, als in de zin van die film, omdat Pierre uiteindelijk zegevierde...

(Andromeda) Rocky!

(L) Hij heeft in zijn 14 jaar durende strijd tegen kanker meer gedaan dan de meeste mensen in hun hele leven doen. Dus we waren zeker dankbaar dat hij die tijd bij ons was. En ik hoop ook dat we de meest interessante dingen die oktober ons maar kan bieden al hebben meegemaakt. [gelach] En dat er geen dingen meer op til staan voor die laatste paar dagen...

A: Wacht maar tot november!

V: (Joe) Dus als oktober 'interessant' was, wat gaat november dan worden? ZEER interessant?!

A: Enkele verrassende oplossingen voor reeds lang bestaande problemen.

V: (L) Is dat op persoonlijk of mondiaal niveau?

A: Beide.

V: (L) Gaan we de oplossingen leuk vinden, tenminste op persoonlijk niveau?

A: Grotendeels.

V: (L) En op mondiaal niveau?

A: Niet zozeer.

V: (Joe) Nou, het hangt ervan af vanuit welk perspectief je het bekijkt. Israël heeft al heel lang een probleem met Palestijnen.

(L) Ja. Zat Israël achter de organisatie van die Hamas-aanval die deze nieuwe staat van oorlog tussen Israël en de Palestijnen heeft veroorzaakt?

A: Ja

V: (L) Dus eigenlijk was het een inside job?

A: Ja

V: (Joe) Ze hadden een rechtvaardiging nodig.

(L) Ja.

(Joe) Om te doen wat ze al heel lang van plan waren.

(L) Het is zo duidelijk. Waarom mensen het niet zien, weet ik niet.

(Joe) Ze kunnen het niet aan.

(L) Ze zijn zo gehersenspoeld door Israël. Niet alleen gehersenspoeld, maar ook gechanteerd en gecontroleerd.

(Ark) Is Erdogan een goeie vent?

A: Voor ongeveer 53 procent.

V: (Joe) Dus de 'verrassende oplossing voor het al lang bestaande probleem' op wereldniveau zou, zonder te vragen wat dat is, zou het een goed idee voor ons zijn om een voorraad diesel en benzine aan te leggen voor de auto's bijvoorbeeld?

A: Ja

V: (Joe) Omdat het Midden-Oosten duidelijk... Er is op dit moment niets anders aan de gang. Dus een verrassende oplossing die we niet leuk zullen vinden, zal in het Midden-Oosten gebeuren. En als het groot genoeg is, veroorzaakt dat altijd chaos op de oliemarkten...

(L) Heeft dit iets te maken met jullie eerdere voorspelling dat Israël uiteindelijk zou worden vernietigd of zijn eigen ondergang zou veroorzaken?

A: Komt dicht in de buurt!

V: (L) Zullen andere landen betrokken raken?

A: Ja

V: (Andromeda) Zal er een burgeroorlog in de VS uitbreken?

A: Nog niet.

V: (Joe) Je kunt niet alles tegelijk hebben, schatje!

(Andromeda) Nou, weet je...

(Joe) Je kunt het niet allemaal in november proppen! [gelach]

(L) Dat suggereert dat er een burgeroorlog in de VS ZAL uitbreken. Alleen nu nog niet.

(Chu) Moeten we serieus overwegen om te verhuizen?

A: Die kans zal zich voordoen.

V: (L) Goed. Is er nog iets anders dat we op dit moment willen weten? Zal Trump in de gevangenis belanden?

A: Nee

V: (Chu) Waarom deden de Israëliërs die inside job nu en niet eerder?

A: De tijd was rijp voor hen.

V: (Chu) Ze zeiden dat het voor hen apocalyptisch moest zijn om het te doen.

(L) Ja.

(Joe) Ja, ze creëerden de apocalyptische situatie. Het is gewoon...

A: De verandering komt eraan en 4D-meesters worden wanhopig.

V: (Joe) Op menselijk niveau... Ik bedoel, is de beweegreden voor in ieder geval de VS om betrokken te raken bij wat wij vermoeden een soort groot conflict in het Midden-Oosten om, vanuit hun perspectief, te proberen het proces van ontwikkeling naar een multipolaire wereld, waarbij zij het onderspit zouden delven, te vernietigen? Is dat hun geopolitieke achterliggende gedachte?

A: Ja

V: (L) Onthoud ook dat ze de VS op een gegeven moment een 5D-stad op een heuvel noemden.

A: Ja

V: (L) Dus er zal vernietiging in de VS plaatsvinden?

A: Ja

V: (PoB) Die recente inside job met de uitgelokte of opgezette aanval van Hamas en de oorlog in Gaza: In hoeverre werden Israëliërs op 3D-niveau gemotiveerd door religie?

A: Aan de top heel weinig. Het is een handige ideologie voor de niveaus daaronder.

V: (PoB) Schuilt er enige waarheid in het verhaal dat min of meer de laatste 10 jaar de ronde doet, over hoe Joden het 'Hemelse Jeruzalem' in Oekraïne gaan creëren?

A: Nee

V: (Joe) Hoe gaan ze het 'Hemelse Jeruzalem' creëren?

(PoB) Ze zouden zo'n twee miljoen mensen verplaatsen naar het deel van Oekraïne dat zou worden uitgeroeid. Sommigen vertrekken, immigreren, sommigen...

(L) Maar God heeft Oekraïne niet aan hen gegeven.

(Joe) Als ze naar Oekraïne trekken waar veel conflicten zijn geweest, zal het daar niet hemels zijn.

(PoB) Er bestaat een hele samenzweringstheorie over.

(Joe) Was het door ons bedachte alternatieve narratief over de werkelijke aanval door Hamas, was het dat de meeste burgers werden gedood door Israëliërs zelf en door kruisvuur en zo?

A: Ja

V: (Joe) Werd ook maar iets daarvan opzettelijk uitgevoerd?

A: Ja

V: (Joe) Zoals een soort Secret Team-groep binnen de Israëliërs?

(L) Ja. Ja, het lijkt op 9/11.

(Joe) Wat een walgelijke lui.

A: Ze zijn tot alles bereid om hun doelen te bereiken.

V: (L) En hun doelen zijn onder andere het behoud van hun dominantie over Amerika, want Amerika is als hun krachtpatser, datgene waardoor ze de wereld kunnen blijven regeren.

A: Ja

V: (L) Maar Amerika is aan het instorten...

A: Ja

V: (Niall) Dus ze moeten die kracht gebruiken nu het nog kan.

A: Ja

V: (L) Ik kan alleen maar herhalen wat lang geleden werd gezegd: Wensdenken brengt je elke keer weer in de problemen, want mensen zijn gewoon, ik bedoel, ergens in Istanboel verzamelen zich een miljoen mensen, en in Londen...

(Andromeda) Mensen over de hele wereld!

(L) En het punt is dat ze zich niet realiseren dat... Ik bedoel, het is gewoon schokkend hoeveel mensen gehersenspoeld zijn door de Israëlische propaganda en door de religieuze propaganda. Ik bedoel, kijk naar Jordan Peterson. Hij viel voor het religieuze gedoe en trapte erin. Hij trapte in dat hele religieuze gedoe.

(Chu) En verschillende anderen.

(L) Ja.

(Andromeda) Op de verkeerde manier.

(Joe) Het is bizar om dat te zien gebeuren.

V: (L) Oké. Nog iets anders?

A: Er komt nog meer. Wacht maar gewoon af. Het wordt interessant en de komende maanden zal het snel gaan nu steeds meer mensen de realiteit onder ogen zien.

V: (Andromeda) Dus mensen zullen wakker worden.

(L) Betekent dat dat mensen meer zullen lijden, waardoor ze wakker worden?

A: Inderdaad!

V: (Joe) De komende maanden.

(Niall) De komende maanden. Herinneren jullie je de voorspelling van die man nog, die Vedische astroloog?

(Gaby) Van oktober tot april zal het interessant zijn.

(Joe) Dus we krijgen geen rust.

(L) Nog iets anders? Nee. Oké. Dus, als er nog iets is dat we moeten weten, beschouw de open vraag dan als gesteld.

A: Nog even geduld. Goede dingen kunnen uit chaos voortkomen. Tot ziens.

EINDE VAN DE SESSIE
 
Back
Top Bottom