The languages of the Ex-Yu Kasiopejski materijal

sorry boys, would you let us to play with you if you're saying all this english !
 
Big thanks to all who were involved with this translation! Happy New Year! 🥳

 
Datum sesije: 30. januar 2021.


Laura, Andromeda i Artemis za pločom

Pierre, Joe, Chu, Ark, Gaby, Scottie, Niall, Princess Leia

P: (L) Danas je 30. januar 2021. Sa nama su uobičajeni sumnjivci. [pregled prisutnih]

O: Pozdrav, deco Kasiopeje. Honorreiae je večeras tu.

P: (Artemis) Mislim da smo već imali nekoga sa sličnim imenom.

(Andromeda) Da. (Artemis) Jeste li ista osoba? (L) Oni nisu osobe. (Artemis) Pa, znaš na šta mislim! Isti kasiopejski...

O: Blizu.

P: (Joe) Mrvicu drugačije se piše. (Artemis) Honorijina sestra. (Scottie) Da, to je bila Honoriaea, a ovo Honorreiae. (L) U redu. Kako ćemo krenuti? Da Ark prvo postavi svoje pitanje? (Ark) Jok. Prvo se moraju zagrejati. (L) Dakle, očito Trump nije imao hrabrosti da učini bilo šta veliko i smelo. Sada su paralelne strukture vlasti (Deep State u izvorniku, op. prev.) vladaju preko Bidena i ... Kamile (igra sa rečima jer njeno ime nalikuje engl. reči za kamilu, devu, op. prev.) Harris. Pa, šta to znači za svet u celini?

O: Haos.

P: (L) Koji je razlog haosa?
O: Strah od gubitka kontrole.

P: (L) Pa, ne razumem. Na šta tačno mislite? (Joe) Hteo sam reći da se njihov strah od gubitka kontrole povećao poslednjih godina, očigledno. Ali to je rezultat njihovih vlastitih postupaka, a ne posledica bilo čega što ljudi rade. Ljudi su sve više uznemireni i bačeni u haos zbog onoga što im se radi. (Artemis) Neprestano rade sami sebi na štetu.

O: Pohlepa je bolest.

P: (L) I pretpostavljam da ne mislite samo na pohlepu za novcem, već na pohlepu za moći?

O: Da.

P: Možete li nam reći bilo koji konkretni način na koji će se taj haos očitovati?

O: Pojačane vojne intervencije na svim nivoima.

P: (L) Dakle, unapred činjenici da je Trump bio tako prijateljski raspoložen i uvek se dodvoravao vojsci, oni ga stvarno i dalje nisu želeli ili voleli jer nije bio ratni huškač. Je li to tačno?

O: Da.

P: (L) A visokopozicionirane face u vojsci su u suštini ratni huškači.

O: Da.

P: (Joe) Kad pojačaju vojne intervencije na svim nivoima, je l’ mislite na to da se ne radi samo o stranim, već i domaćim?

O: Da.

P: (L) U redu. Već smo istaknuli da neprestano rade sami sebi na štetu. Sam haos koji pokušavaju kontrolisati je haos koji su stvorili svojim delovanjem. Pa, to je kao u knjizi Politička ponerologija: oni ne veruju da ne mogu raditi ono što odluče da žele raditi, te ne mogu verovati da se suočavaju sa otporom sa kakvim se suočavaju. Oni su poput nekoga u kući sa 500 rupa na krovu u kišnoj oluji, koji juri sa jednom kantom uokolo pokušavajući uhvatiti svuda gde curi. Nisu u stanju iščitavati istoriju ili istorijske analize i iz toga izvući bilo kakvu korist.

(Joe) To sa COVID-om očito je direktno povezano sa gubitkom kontrole.

(L) Poanta COVID-a je gubitak kontrole.

O: Da.

P: (L) I oni koriste COVID za gotovo sve što žele.

O: Da.

P: (L) Pa, pre nego što se bacimo na temu Trumpa, ti neki ljudi su nam pisali. Oni sebe nazivaju Leo Network (Mreža Lavova, doslovan prevod ako pretpostavimo da se Leo odnosi na horoskopski znak, op.prev.). Govorili su nešto o Donaldu Trumpu, kako je on vladar "donjeg sveta" ili, drugim rečima, ovog sveta, i nazivali su ga nekom vrstom trube (truba je trumpet u engl. izvorniku, op. prev.)...

(Joe) Trumpovi apokalipse (igra rečima na trube apokalipse, op. prev.). Trump, trube... apokalipse...

O: Pa, to je pomalo maštovito, zar ne? Međutim, pronalazimo malo humora u izrazu: poslednji Trump će se oglasiti!

P: (L) Poslednji Trump će se oglasiti... I šta onda?

O: Čekajte i vidite! Ali ne biste li rekli da univerzalni sastav povrata ima smisla za humor?

P: (Artemis) Nisu li se neke države htele odcepiti od SAD-a?

O: Možda će se ozbiljno pozabaviti time što će dovesti do nekih previranja.

P: (Artemis) Tada će Trump postati predsednikom novih SAD-a ili tako nešto...

O: Ne.

P: (Andromeda) Ipak, dobar pokušaj. (L) Evo još jednog pitanja: Jesu li Trump i njegov tim uspeli prikupiti verodostojne dokaze za izbornu prevaru?

O: Da.

P: (L) Jesu li izbori namešteni na takav način da nije bilo dokaza da se predstave?

O: Ne.

P: (L) Pa zašto onda ti dokazi nisu prevladali?

(Joe) Nije bilo saslušanja. Taj deo znamo. Niko to nije hteo dirnuti ni štapom.

O: Da.

P: (L) Dakle, nije moglo doći do saslušanja. Unapred činjenici da je Trump nameštao sudove, svejedno nije moglo doći do saslušanja. Pipci paralelnih struktura vlasti su sezali tako daleko. Šta se dogodilo sa svim tim sudijama i tako dalje, koje je Trump postavio, a koji su TREBALI pomoći u rešavanju ove izborne prevare...

O: Posete pripadnika paralelnih struktura vlasti.

P: (L) Dakle, drugim rečima, to je bilo donekle kao kad te posete Ljudi u crnom i kažu: "Ovako će biti."

O: Da.
P: (Joe) Navodno su te sudije Vrhovnog suda razgovarale i neko ih je čuo. Očito su bili prilično uzrujani, i jedan od njih, koji je bio za uvid u dokaze, je spomenuo Busha i Gorea, i da se to već događalo. Ali ostali su rekli, da, ali u slučaju Busha i Gorea neredi nisu bili izgledni. Pa se pitam jesu li ti momci upozoreni da ne uzmu taj slučaj zbog strašnih predviđanja masovnih nemira kao rezultata Trumpovog poništavanja izbora. Nisu to hteli imati na savesti. (Ark) Ali ne razumem. Šta je sprečilo Trumpa da objavi ove dokaze?

O: Kontrolni mehanizmi paralelnih struktura vlasti.

P: (L) Poprilično dokaza je BILO objavljeno, ali onda su ga odstranili sa Twittera, Facebooka... (Joe) Imali su vlastita saslušanja na kojima su ljudi svedočili.

(Ark) Mislim, postoji masa načina da se to objavi! (L) Ne kad imaš potpunu kontrolu nad medijima. (Joe) Suština dokaza su izjave svedoka, ali i forenzički podaci glasačkih mašina. Bilo bi im potrebno dobiti puni pristup svim podacima.

(L) A blokiran im je bio pristup mašinama. (Joe) Da, stopiran im je puni pristup. I niko zapravo nije želeo preuzeti taj slučaj - barem niko sa autoritetom.

(L) Posvuda su ih opstruirali. Bio je to najneverovatniji prikaz očite prevare... Bilo je šokantno. (Joe) U suštini, prievara se odnosila na način na koji su države brojale glasačke listiće...

O: Vrlo je loša vibracija za sile tame preoteti u suprotnosti sa slobodnom voljom većine.

P: (L) Dakle, drugim riječima, činjenica da je većina glasala ZA Trumpa, i nije mu dozvoljeno da postane predsednik, i oni su to preoteli, znači da su preoteli protiv volje naroda. Mislim da to ima nekakvu energetsku implikaciju. O tome se nešto pričalo u Ra materijalima. (Pierre) Jednom si pitala koje je glavno univerzalno pravilo. Kasiopejci su rekli slobodna volja. Na nekom nivou, energetskom ili informacijskog, poštovanje slobodne volje životnih oblika je pravilo. Ako kršiš pravilo, izlažeš se nekim posledicama čak i ako si visokopozicionirani 4D OPS.

(L) Drugim rečima, kosmički gledano, sami su stali pred nišan!

O: Da.

P: (Joe) Ili će se to manifestirati kao potresi i tornada, i ubiti hrpu ljudi?

(L) Ljudi će se u sebi protiviti ovom preotimanju, pa će se to na neki način manifestovati spolja, samo još ne znamo kako. Pa, to je zanimljivo.

(Andromeda) Ne diraj univerzalna pravila. (L) Kakva je šansa da će se ljudi koji se javno ne slažu oko glavnih pitanja poput COVID-a i restriktivnih mera otvoreno ciljati i potencijalno zatvarati?

O: Jako velika.

P: (L) Već ih miču s Twittera, Facebooka i drugih društvenih mreža. Nešto poput železne zavese spušta se unutar SAD-a. To je zavesa protiv bilo kakve istine ili informacija koje izlaze na videlo. Udruženje advokata je zahtevalo da se Lin Wood podvrgne psihijatrijskom pregledu. Dakle, ako misliš drugačije, izgubiš posao, ‘pregledaju’ te psihijatri na platnom spisku paralelnih struktura vlasti kako bi rekli da si lud, nakljukaju te lekovima, gubiš dozvolu za praktikovanje medicine ako si lečnik i kažeš bilo šta što je u suprotnosti sa službenom verzijom COVID-a... Govorimo o najtežoj represiji koja je ikad bila sa obzirom da je praktički globalna! Ovo je poput Staljina, zar ne? (Chu) I ne radi se samo o SAD-u. Evropa je ista.

(L) Praktično se radi o celoj planeti. (Joe) Uglavnom je na Zapadu. To je dobro pitanje. Zašto se u Evropi i Americi i drugim zapadnim zemljama nameću tolike najjače restriktivne mere?

O: Oslabile su ih "dobra vremena" i "sloboda" koja dopušta procvat patologije.

P: (L) Dakle, drugim rečima, kad imate stvarnu slobodu ...

(Joe) To slabi ljude, a stvara i klimu u kojoj se najpohlepniji takoreći mogu namiriti kad i kako hoće. Oni koji su na vlasti postaju sve pohlepniji.

(Niall) Znači li to da ljudi, na primer, u Istočnoj Aziji mogu izbeći veći deo ovoga?

O: Delimično.

P: (L) Rekao bih da su malo prekomereno uravnoteženi u drugom smeru. To je pravi problem. To je škakljivo pitanje koje se uvek vraća, iznova i iznova i iznova. Ciklično je.

O: Još niste u potpunosti videli koliko je to istina.

P: (Pierre) Rekli ste da je ciklično. Dve poslednje pojave u ovom ciklusu - govorim o kugama - je li to bila Crna kuga i pre toga Justinijanova kuga?

O: Ne.

P: (L) Pogledajte Prvi i Drugi svetski rat. Premešta se sa mesta na mesto. Pokušavate o tome razmišljati potpuno globalno. Kreće se uokolo. Mislim da je tek sada uistinu globalno, i to zbog naših globalnih komunikacija i transporta. Ali ni u Justinijanovo doba ne možemo reći da je sve bilo podvrgnuto...

O: Nisu sva mesta pogođena u to vreme.

P: (Andromeda) Ali bit će ovaj put?

O: Blizu.

P: (L)U redu. Dušo, koje je bilo tvoje pitanje?
(Ark) Moje je pitanje da se u mom istraživanju, vezanom za rad koji pišem već godinu dana, pojavljuje matematička struktura, asimetrična matrica ili nešto slično. Verujem da je to važno, ali ne znam je li povezano sa delovanjem elektromagnetskog polja, gravitacijskog polja ili neke vrste informacijskog polja.

Nemam pojma i želeo bih da mi se da savet šta radi ta stvar koja je tu i ne znam šta radi? (L) Dakle, pitaš je li informacijsko, gravitacijsko ili elektromagnetsko?

(Ark) Ili nešto drugo.

O: Elektromagnetizam strukturisan od strane informacija koje emituje gravitacija.

P: (Ark) U redu. [smeh]

O: Idi dublje da bi pronašao sile strukturisanja.

P: (Ark) Mijau. (Joe) U svim vakcinama, koja daju za Covid, ima li kakvih čipova ili...?

(Niall) Oni su odgovorili na to. Oni su to sami sugerisali bez da smo to pitali.

(Joe) Pa, to je bilo tada. Ima li čipova u bilo kojem od vakcina koja daju?

O: Da.

P: (Joe) Koje? Pfizer?

O: Selektivno i specifično.

P: (Joe) A koja je svrha ovih čipova koji se primenjuju selektivno?

O: Kontrola.

P: (Joe) Kontrola nad pojedincima?

O: Da.

P: (Joe) Kakvu kontrolu mogu postići pomoću njih?

O: Praćenje i ostalo.

P: (Joe) Mogu li uticati na misli i ponašanje ljudi?

O: Ne misli, već fiziologiju.

P: (L) Dakle, njima nije potrebno nešto poput toga za kontrolu misli. Za to imaju druge stvari. Ali verovatno bi mogli tamo staviti nešto što bi moglo pokrenuti nešto što bi se pojavilo u vašem telu i stvorilo bolest, ili...

(Joe) Je li se to radi u svrhu eksperimentisanja da bi se to kasnije radilo na više ljudi?

O: Ne. Sirova kontrola.

P: (L) Nije potrebno eksperimentisanje. To su već odradili.

(Andromeda) Jesu li to čipovi kakve mi zamišljamo, poput kompujerskih čipova? Ili je to viša tehnologija?

O: Nano.

P: (Joe) Postoji li nešto određeno vezano za ljude koje odaberu ili je slučajno?

O: Teško kontrolisati.

P: (L) Očito, neko koga je lako kontrolisati bi samo, znate...

(Joe) Ali onda je moje sledeće pitanje kako oni odlučuju kome je to potrebno...

(Niall) Možda to zavisi o tome šta kažu na Facebooku? Oni koji su disidenti, njih se cilja čipom.

O: Znanje štiti. Pregledajte šta ste naučili o "vanzemaljskim" implantatima.

P: (Pierre) Ali tada nekontrolisani neće dobiti vakcinu. Oni će to odbiti.

O: Istina. Željno razmišljanje.

P: (L) Dakle, to je željno razmišljanje sa njihove strane, da misle da mogu kontrolisati ljude koji se ne daju kontrolisati?

O: Da.

P: (Pierre) Oni će kontrolisati pojedince koji su već ovce.

O: Da.

P: (L)U redu. Ima li još pitanja?

(Artemis) Ko je stvorio ovu nanotehnologiju? Ljudi ili vanzemaljci, ili je nadahnuta od strane vanzemaljaca?

O: I jedno i drugo.
P: (Niall) Je li ovo sa GameStopom više ili manje popularan pokret, ili delo normalnih ljudi?

O: Uglavnom.

P: (Joe) Još jedno pitanje sa foruma o Kanteku: Većina ljudi uopšteno drži da je pojas asteroida planeta koja je eksplodirala.

Problem je što u pojasu asteroida nema dovoljno materijala koji bi objasnio masu planete. To je kao samo 2 ili 3% planete. Tako su ljudi na forumu raspravljali o tome kako je moguće da je ostalo tako malo materijala. Gde je nestalo ostalih 97% materijala?

O: Veći deo toga se dezintegrisao u prašinu i izbačen je iz Sunčevog sistema.

P: (Joe) Neko je takođe izračunao količinu energije oslobođene eksplozijom planete i trebala je imati katastrofalne učinke na većinu ostalih planeta Sunčevog sistema...

O: Jeste.

P: (Joe) U redu.

(Artemis) Šta je sa Zemljom? Postoji li nešto što danas možemo videti kao posledicu eksplozije Kanteka?

O: Da.

P: (Artemis) Šta? (L) Ne želim prolaziti kroz popis toga! To će potrajati dugo. Postoji mnogo kratera. Ako proučite dokaze... Postoji mnogo dokaza - čak i genetski dokazi. Problem sa kraterima na Zemlji je taj što se obično zaleče zbog kretanja tektonskih ploča, vremena, erozije itd. (Joe) U svakom slučaju, ovo bi bio energetski učinak - više poput udarnog talasa. Ako se veći deo pretvorio u prašinu, ne bi bombardovao Zemlju u fizičkom smislu. To bi više bio udarni talas energije.

O: Takođe je bio usmeren zbog brzine i smera orbite i rotacije planeta.

P: (L) Dakle, ne možete samo izračunati nešto za obekt koji mirno sedi. Morali su postojati i učinci prouzrokovani drugim planetima poput divovskih plinovitih planeta. Imali bi gravitacijske učinke na sve što se događalo. To je tako složen sastav da je teško za njega izračunati. (Pierre) Pogotovu o planeti o kojoj ne znamo puno. O srodnoj temi: Jesu li brazde na Malti prouzrokovane izbojem sa tla na tlo?

O: Da.

P: (Pierre) O interakciji između nas i informacijskog polja ... Želeo sam znati deluje li DNA u osnovi zbog svog spiralnog oblika kao pojačalo i univerzalna antena, dok proteini deluju kao specifikator informacija dobivenih zbog njihovog geometrijskog oblika? DNA pojačalo, protein kaže na koju FM stanicu se ugađate?

O: Da.

P: (Pierre) Kad smo pre nekoliko meseci pitali za sledeću veliku ekonomsku krizu, rekli su da će ona započeti kao i obično sa izmišljenom krizom, ali da će izmaknuti kontroli. Pitao sam se hoće li ovaj obrazac biti istodoban sa trenutnom sanitarnom situacijom? Lažna pandemija, lažna ekonomska kriza, a onda prava pandemija i stvarna ekonomska kriza?

O: Svakako. To je osnovno, dragi Pierre! (poigravanje sa frazom koju je koristio Sherlock Holmes, op. prev.)

P: (Pierre) Meni nije meni. Zadnje... (L) Ovde sam da služim! [smeh]

(Pierre) U prethodnim sesijama ste rekli da je kod homeopatskih lekova jači učinak što je veće razređenje. Možete li objasniti zašto ga veće razređivanje čini snažnijim?

(L) Ne biste li mogli postaviti pitanje sa odgovorom “Da” ili “Ne”? [smeh]

O: Struktura vode je dovoljno dobra.

P: (Niall) Hoće li moćnici (powers that be u engl. Izvorniku, op. prev.) ugasiti internet?

O: Pokušat će ograničiti, ali i sami previše zavise o tome.

P: (L) Previše ga koriste ZA kontrolu. Ne mogu ga isključiti!

(Chu) Ljudi bi se mogli zapravo međusobno družiti umesto da po cele dane bulje u svoje ekrane. (Artemis) Oxajil je htela da pitam za njezinu macu. Htela sam pitati postoji li nešto što biste mogli reći o njezinoj maci, šta bi moglo pomoći Oxajilu?

O: Kitty je sada stražar.

P: (L) Dakle, njezina je maca postala stražar u astralnom carstvu?

O: Da.

P: (L) Htela sam pitati vezano za našu malu epizodu nestalog vremena danas. Je li se može pridodati kakav značaj ovoj epizodi nestalog vremena koju smo imali ranije ove večeri?

O: Greška u matrici.

P: (L) Dakle, greška u matrici... Znači li to da je došlo do neke promene programa?

O: Da.

P: (L) A šta je prouzrokovalo promenu ovog programa?

O: Ti.

P: (Artemis) O bože! Šta si učinila, mama?! Šta si UČINILA?! Opet si zbrljala vremensku liniju! [smeh] (Chu) Prestani organizovati svoju sobu !! [smeh]

(L) Je li novi program bolji? Hoće li mi se više svideti?

O: Da.

P: (Joe) Imam još jedno poslednje pitanje. Pre nekoliko meseci razgovarali smo o izjašnjavanju protiv stvari koje se događaju. Savetovali su strateško zatvaranje do maksimuma. A mi jednostavno... uopšte nismo obraćali pažnju na to. [smeh] Samo se pitam postoji li opasnost za nas posebno zbog načina na koji ukazujemo na to šta se događa? Ili smo u opasnosti? Jedna korist o kojoj sam oduvek razmišljao jeste da smo u Francuskoj, ali pišemo na engleskom za Anglosferu. Zapravo ne razgovaramo na francuskom o onome šta se događa u Francuskoj. (Chu) Pa, mi imamo francuski SOTT, a oni pljuju...

O: Malo se stišajte i više koristite aluzije.

P: (Joe) Dakle, trebao bih napisati nešto poput: „Nije li neobično kakve se stvari ovako događaju? Pomalo čudno! Mislim da bi moglo biti nešto čudno u onome što vlade rade. Možda čine veliku grešku. Šta misliš?" [smeh]

(L) U redu. Postoji li nešto za šta bismo trebali? Ili bilo koja završna reč?

(Andromeda) Reči mudrosti?

O: U trenutku biste trebali bolje razumeti frazu "uživajte u predstavi". Učinite to. Pozdrav.

KRAJ SESIJE

(Joe) Nema se u puno čemu uživati. Bolno je.

(Chu) Problem je u tome što su emisije kratke. Gledate sat ili dva, isključite televizor i gotovo je. Ova emisija trajat će GODINAMA!

(Pierre) A u tim emisijama ima vojvoda i vojvotkinja. Zabavniji su. Čini se da prava emisija nema nijednog vojvodu...

(L) Jedino što mogu reći o tome je da iz toga učimo. U određenom trenutku stignete kuda... Ne znam, više se distancirate jer možete podneti samo određenu dozu boli. To je poput fizičke boli: u određenom trenutku nešto se isključi kad imate fizičku bol, pa prestane. Ili to prestanete osećati jer vaš mozak prestaje prenositi signale, ili se onesvestite, ili se NEŠTO dogodi. [smeh]

(Joe) To je kao da gledaš usporeno saobraćajnu nesreću voza. Dugo biste mogli misliti da ćete oglasiti alarm i sprečiti najgore što će se dogoditi. Ali u nekom trenutku shvatite da niko ne sluša i to će se ionako dogoditi. U tom trenutku morate shvatiti da ne možete ništa učiniti. I vidite da se to događa tokom dužeg vremenskog razdoblja, pa u određenom smislu postanete pomalo anestezirani protiv toga. Ne možete nastaviti biti pod stresom zbog toga i preživeti. (Andromeda) Ili čak biti šokiran zbog toga. (L) Kad sve uzmete u perspektivi, svu bol i patnju sa svake strane svih različitih grupa ljudi kroz istoriju, a zatim o obeštećenju koje dolazi ovoj ili onoj grupi... I naravno, prosečna osoba bi pomislila: "Pa, oni ljudi koji su počinili ta dela nisu oni koji pate, zato što su umrli, i njihova deca pate."

Pa, to potpuno izostavlja ideju reinkarnacije, da se ljudi opet vrate i nadoknađuju. Sećam se kad smo pitali nešto o Atlantidi i Kasiopejci su rekli da Atlantiđani ponavljaju svoj pokušaj da kontrolišu celi svet.

(Pierre) Motiv je sličan. Poslednje uništenje Atlantide bilo je ...

(L) Radilo se o moći. Jednom smo pitali jesu li crnci u Africi imali ikad visoku civilizaciju. Oni su rekli da. Pitala sam šta se sa tim dogodilo, a oni su rekli da su bili okrutni gospodari, i da je njihova civilizacija uništena, i da su svedeni na goli opstanak u džunglama ili savanama, ili šta već, kao posledicu toga. Dakle... Moć nekome dolazi, a zatim mu se oduzima. Odlazi drugome i oduzima se. Ponovo i ponovo. Slučajno smo ovde u mestu i vremenu u kojem puno stvari kuluminira u jednoj tački naše istorije. A Kasiopejci su rekli da je to zato što je to zatvaranje Velikog ciklusa od 309 000 godina ili nešto slično. Dakle, SVE male niti koje su ostale viseti i sve različite grupe koje zaslužuju kaznu... I pretpostavljam da će Britanci to STVARNO dobiti zbog celog svog carstva... O moj bože. Ja sam ta koja se javljam! Moja DNK kaže da sam 85% britanskog, škotskog i irskog porekla. Pa... Kako znam da nisam bila jedan od onih glavešina koji su gradili carstvo u Indiji, ili Maleziji, ili kolonijama u Americi. I naravno, čak ni ne možete biti sasvim mekani i saosećajni prema američkim urođenicima. Šta su činili? Verovatno su bili Atlantiđani. To je bila njihova kazna: da ih nadvladaju evropski osvajači. (Niall) Šta su Irci ikome učinili? [smeh] (L) Ne znamo. (Joe) Trenutno su infiltrirani. Svi na vlasti su mešanci. Laura, bila si vojvoda ili vojvotkinja od Tinklebottoma... Vojvoda od Whibbleswortha ... Neko smešno englesko ime. Platit ćeš! (Pierre) Uzimajući u obzir ovu istorijsku distancu, ne identifikuješ se kao takva.

(Joe) Onda bi trebao skinuti tu francusku zastavu u radionici. [smeh]

(L) Pa, šalu na stranu, mislim da je poanta da nas se iskušava kako bi stvari posmatrali više iz kosmičke perspektive. Šta su Kasiopejci jednom rekli? Ne trebaju se prijaviti osobe fokusirane na telo. Ako ste fokusirani na telo, to znači da ste zapeli u svom 3D razmišljanju. Pozvani smo da se uzdignemo iznad toga i u osnovi uživamo u predstavi jer vidimo VELIKI istorijski niz događaja koji se odvijaju pred našim očima. (PoB) Možemo li promijeniti kanal? (Niall) Samo ako promenite proteine! (Joe) Vrlo dobar način da se prestanete poistovjećivati s 3d stvarnošću jeste da SVE ode ka vragu! Ko se želi identifikovati sa nečim što je klonovska predstava, znate? (Andromeda) A šta to jeste!

(L) Fascinantno je, moram priznati!


KRAJ
 
I created a new spreadsheet where we can track how many books from the Laura's romance novel list we have translated in our languages. I invite everybody to contribute in maintaining this list.

 
I created a new spreadsheet where we can track how many books from the Laura's romance novel list we have translated in our languages. I invite everybody to contribute in maintaining this list.

I´ve updated the sheet with the books @istina has found and I´ve already wrote here.

Also thank you all for translation of the sessions!!!!
 
Sesija od 29.05.2021.

Laura, Andromeda i Artemida za pločom

Pierre, Joe, Gaby, Ark, Possibility of Being, Chu, Scottie, Niall ...

... i 146 članova FOTCM-a prisutnih putem Zooma: 3DStudent, 987baz, Abats, Adaryn, Eneja, aimarok, alana, Alejo, Altair, aluminijumski soko, AnaHuit, anartist, AndrewMn, Andrian, anka, Annp, Ant22, Anthony, Approaching Infinity, Aragorn, Arwenn, Aya, Beorn, Bjorn, Bluefyre, Bo, Bobo08, Breton, cassandra, ClaudiaYG, Cleo, Coty, Chrissy, Dakota, dave_posse, Deckard, Dirgni, drazen, dugdeep, eboard10, Elohir, Erykah, tkanina, Francuska, Gandalf, Gawan, genero81, goyacobol, grini, Harmony99, Hello H2O, herondancer, Hesper, hesperides, hlat and wife, iamthatis, IrjO, itellsya, JeanneT, Jefferson, Jenn, Joan, Josi, Juba, kawika, Keyhole, KJN, Konstantin , korzik18, Kosma, l apprenti de forgeron, Lainey, latulipenoire, Laurs, Learner, Leighton, liam1303 + partner, Lilou, logos5x5, loreta, Luc, Lucius, Lys, Maat, Madara Horseman, Maiko, marek760, Mariama, Mark,martinski, meg, Miguel Angel, Mike, Mikkael, Mililea, mimimari, MK Scarlett, mkrnhr, Mr.Cyan, gospođa Peel, msante, Nathan, Navigator, Nicholas, nicklebleu + supruga, Nienna, Obi, Ollie, Orangescorpion, Oxajil, Pashalis, Perlou, Placematt, presuda, Rabelais, Rashi, RedFox, Redrock12, Regulator, rrraven, Ryan, rylek, Ryu, Saman, Sebbe, see10, seeker2seer, Siberia, sid, Starshine, Stoneboss, sToRmR1dR, Temperan, thorb, thorb, thorb Turgon, Voyageur, Vulcan59, whitecoast, will01, WindmillKnight, Yas, Ysus, zar, Zim.seeker2seer, Siberia, sid, Starshine, Stoneboss, sToRmR1dR, Temperance, thorbiorn, Timotheos, Turgon, Voyageur, Vulcan59, whitecoast, will01, WindmillKnight, Yas, Ysus, zar, Zim.seeker2seer, Siberia, sid, Starshine, Stoneboss, sToRmR1dR, Temperance, thorbiorn, Timotheos, Turgon, Voyageur, Vulcan59, whitecoast, will01, WindmillKnight, Yas, Ysus, zar, Zim.

P: (L) U redu. Mislim da sam svima videla lice. Chu mi ih je sve prikazala prelaskom miša. Možete li me svi čuti? Mahnite rukom ako me čujete. Dal me išta čujete? U redu. Samo želim da znate da sam se 20 ili duže godina opirala ovom - ili koliko god već dugo imamo tehnološke mogućnosti. Reći ću vam zašto: Ne volim biti pred kamerom. Uspevam izbegavati pomoć činjenice da mi se to ne sviđa. Večeras će biti nekako drugačije, jer ne samo da mi se ne sviđa, već radim nešto što nikada nisam želela raditi pred kamerama. Imamo duplu neugodnu situaciju za mene. Sad, svi ste čuli i videli kratke demonstracije, ali večeras ćemo pokušati to napraviti pred svima koji gledaju. Imamo ovaj list pun pitanja. Gde je moj list? [prima list od Joea] Ova su pitanja preostala od prošlog puta. Prošli smo kroz neka pitanja i naglasila sam da je tu dosta njih na koje se može odgovoriti jednostavnim čitanjem sesija. Stvar je u tome što zadnji put kad sam prelazila preko pitanja, nisam znala da ima još pitanja na poleđini lista. Nisam okrenula stranicu. Ali večeras sam za večerom otkrila da postoje i druga pitanja. Međutim, neka od ovih pitanja bit će zanimljiva, ali bilo je nekoliko od njih koja su jasno odgovorena u sesijama. Na primer: "Koji denzitet su anđeli? Koji demoni?" Ako ste pročitali sesije i Talas seriju, tada biste znali da su ta pitanja odgovorena. Da li je Ninas večeras sa nama? Ne vidim je. Bilo kako bilo, imamo tu onda ponešto o čitaocima tarota koji bi želeli da komuniciraju sa Kasiopejcima. Znate da za to nema šanse. Ili nešto o mesečevim fazama i stupanju u kontakt sa Kasiopejcima... Očito ova osoba nije pročitala ni Talas ni sesije. Mislim da većina vas to zna, pa o tome neću ništa dalje reći. Dalje bilo je pitanje: "Bi li bilo od koristi kombinovati hemi-sync (op.prev. sinkronizacija hemisfera mozga) meditacije proboja Roberta Monroea sa programom disanja Eiriu Eolas za bržu "astro" projekciju?" Ne znam šta je "astro projekcija"... Međutim, nateralo me da pomislim na fudbalski teren sa plastičnom travom. Ipak... Nećemo postavljati niti jedno od tih pitanja. Mislim da Joe zna koja bismo trebali pitati, pa ću mu sad vratiti list pošto sam se pobrinula za taj nered. U svakom slučaju, svi znate da ne volim biti pred kamerama i ne želim raditi na taj način, ali svejedno ćemo to učiniti.

Dakle, vi samo ostanite sa nama. [Kratko objašnjenje postavljanja ploče i postupka kanaliziranja] U redu... Nisam ni sigurna hoće li funkcionirsati sa svim ovim ljudima ovdje...

O: Zdravo.

P: (L) Koga imamo sa nama? Tu se vrtloži nešto energije... Već vidim da će ovo biti zabavno! (Andromeda) Jesmo li pregledali prisutne? (L) Oh, pridrži sve! [Pregled prisutnih] U redu, pa idemo: Koga imamo sa nama?

O: Quillinupaeia od Kasiopeje. Dobro veče svima!!! Dobro je kombinovati energije u korist svih!

P: (L) U redu, pretpostavljam da je bolje da započnemo sa pitanjima. (Joe) Arky ih ima. (L) Dušo, imaš li pitanja? (Ark) Moja su za kasnije. (L) Zašto ne bismo započeli sa tvojim pitanjima jer te uvek nekako izostavimo?

(Ark) Uh... previše su vruća.

(L) Uzavrela! [smeh] U redu Joe, započnite. Ne mogu se sjetiti ničega što bi...

O: Trema na sceni!

P: (L) Da, imam tremu. (Joe) Jesu li videozapisi o magnetima koji se lepe na ruke vakcinisanih ljudi stvarni?

O: Neki jesu. Na nekim mestima i kod odabranih serija vakcina.

P: (Joe) Pa šta je privuklo ove magnete?

O: Nešto što će se upotrebiti kasnije.

P: (L) Jezivo! Upotrebiti za šta?? [smeh]

O: Kod primene usmerenog zraka.

P: (L) Pa i to je jezivo. Uključuje li bilo koja od ovih primena usmerenog zraka zombi apokalipsu?

O: Blizu.

P: (L) Ooo, jezivo! [smeh] (Joe) Jesu li na to mislili u prethodnoj sesiji kada su rekli da će se neke vakcine koristiti za kontrolu ljudi?

O: Da.

P: (Andromeda) I koliki postotak ovih serija vakcina ima ovu tehnologiju?

(Joe) Ili koliko ljudi?

(Andromeda) Da, koliko ljudi?

O: 12 posto.

P: (Joe) To je MNOGO ljudi. (Niall) Pretpostavljam da su svi oni primaoci Pfizera.

(L) To je puno ljudi, ali je još uvek to dovoljno mali broj ljudi da mogu reći da je to ...

(Gaby) Uglavnom u Severnoj Americi?

O: Da.

P: (L) Gaby je testirala svoje pacijente i niko od njih nije pokazao nikakve dokaze da su magnetizovani. (Joe) Radila je to potajno. (Artemis) Da, izvela je to kao, "Hej, kako se osećaš? Da li se ovo prima za tebe??" [smeh] (L) Mogu li staviti magnet sa frižidera na tvoju ruku? [smeh] U redu, sledeće pitanje. (Joe) Da li ljudi vakcinisani nekim od COVID-19 vakcina išta prenose nevakcinisanim osobama?

O: Da.

P: (Joe) Prenose im COVID?

O: Da.

P: (Joe) Još išta?

O: Ne baš.

P: (Joe) To je jedan od načina pomoću koje održavaju celu situaciju da ide dalje.

(L) Vakcinišu ljude i onda se sve više ljudi zaražava jer ljudi koji se vakcinišu prenose virus.

O: Da.

P: (Joe) Bi li bilo ispravno da kažemo da je glavni cilj vladajućih u ovome ovekovečenju pandemije jednostavno kontrolisati ljude više, sterati ljude u uređeniji poredak kontrole?

O: Da.

P: (L) Dakle, to dovodi do drugog pitanja o kojem smo razgovarali: sve te NLO tutnjave u pozadini u zadnje vreme.

(Joe) Dakle, bilo je dosta na izgled legitimnih izveštaja o viđenjima NLO-a od strane američke vojske. Kakve su šanse za službeno 'otkrivanje' u tom pogledu u bliskoj budućnosti?

O: Ne u toliko bliskoj, ali uskoro.

P: (L) Da, priseti se onoga šta su govorili o iznošenju pre mnogo godina. Prvo će to biti dokaz života na Marsu, a zatim će se polako pomerati. I rekli ste da to verovatno guraju jer će to ionako uskoro postati vidljivo i neće moći da to sakriju...

O: Da.

P: (L) Hmm. (Niall) Mic po mic otkrivanje. (Chu) Pa, i tako nikoga nije briga. To je na naslovnoj stranici novina i niko to ne primećuje. (L) Ljudi su tako... Njihov mozak je tako gadno SPRŽEN! Ako se ičega trebate bojati, trebali biste se bojati prokletog vremena! To će nas sve pobiti. [smeh] U redu. (Joe) Koji je uzrok takozvanog Havanskog sindroma?

O: Oružje usmerenih zrakova.

P: (Joe) Jesu li to samo vežbe nad ljudima?

O: Više-manje. Ali imajte na umu zavaravanje lažnom zastavom (eng. false flag).

P: (L) Dakle, učinit će to da izgleda kao da su određeni ljudi na meti, koji će tada usmeriti određenu krivnju... (Joe) Da, jer službeni zapadni narativ je taj da Rusija to radi. (L) Oh, Rusija je to učinila! Pa, po tim ljudima Rusija je kriva za sve. Sledeće?

(Joe) Postoje nalazi o GHB (gamma-hydroxybutyric kiselini) u telima ljudi koji su nestali, i koji su često pronađeni mrtvi u vodenim jarcima, nešto poput nestali 411 slučajeva. Ljudi izgleda proizvode male količine GHB-a. Da li se ove tvari u tim slučajevima formiraju zbog uticaja spolja te se razvijaju iznutra?

O: Unutarnja i prirodna proizvodnja, ali inducirana spolja.

P: (L) Dakle, oni imaju metodu da nekako promene hemiju mozga i pojačaju proizvodnju ove hemikalije, koja je u osnovi vrsta hemikalija od poznatog silovatelja. Što dovodi do druge stvari o kojoj smo ranije govorili... Sva tehnologija koja se danas izlaže je ... (Joe) U osnovi došla je od NLO-a. (L) Da. Učinci koje proizvode su stvari o kojima su ljudi koji kažu da su oteti govorili pre 25 ili 30 godina. Mislim, biti paralizovan dok na tebi rade vanzemaljci, sa iglama zabodenim u trbuh...

(Joe) Osećaj 'zida' terora ili straha ... (L) Da, oružje usmerenih zrakova koje deluje na ljude sa distance. Gotovo kao da je 4D tehnologija primenjena i sada se koristi u 3D-u. Sledeće pitanje? (Joe) Šta se to zbilo sa 'dronovima' koji su preplavili USS Kidd, USS Rafael Peralta i USS Russel 14. i 15. jula 2019? Ko ih je proizveo i zašto su bili tamo? Zašto su ove informacije procurile u javnost?

O: Lažna zastava.

P: (Joe) Od druge ... (L) Drugim rečima, SAD su to napravili sami sebi, zatim pustili informacije van kao da je to učinio neko drugi. Prilično dobro znamo da SAD neće dopustiti nekome da učini nešto slično, ali ponašaju se kao da mogu kriviti nekoga. Pojačavaju nivo... (Joe) Upotrebe napredne tehnologije... (L) Lažne zastave oko korištenja napredne tehnologije. (Joe) Egzotično oružje, egzotični dronovi. Koriste to na sebi, a zatim objavljuju informacije kako bi mogli reći da Rusija napada svojim fino podešenim oružjem. (Ark) Ili Kina. (L) Sledeće pitanje? (Chu) Imamo neka pitanja na chatu... (Madara Horseman) Je li NMR (nuklearna magnetska rezonancija) vibracijska ili bilo koja druga vrsta spektroskopije dobar način za proučavanje otisaka duše na 1D i 2D te mogući način uspostave komunikacije sa njima? Jesam li na kakvom tragu?

O: Ni blizu. Duša je svest.

P: (L) Dakle, pretpostavljam da bi to značilo da ako bi videli bilo kakvu reakciju putem ovog postupka snimanja, videli bi fizičku akciju i ne bismo nužno mogli znati je li generisana fizički ili putem svesti.

O: Da.

P: (Ark) Nije to poput ovog slikanja aure. (Mexicans) Ako vakcine protiv COVID-19 imaju tragove metala, koliki postotak ljudi može umreti nakon primanja inekcije?

(L) Kako je to dvoje povezano? (Joe) Već imamo podatke o tome koliko ljudi umire.

(L) Pretpostavljate da tragovi metala mogu nekoga ubiti. To nije nužno slučaj. Preformulišite svoje pitanje. (Joe) Ljudi umiru od vakcinacije jer to preplavljuje njihov imunološki sastav. (Chu) Mexicans ima još jedno pitanje, ali predugo je za kopiranje... Možete li ga pročitati? [Pitanje se pregledava na Zoom Chatu]

(L) Čekajte malo ... Dobro: [Laura čita pitanje Mexicans-a i odgovara, uz pomalo nerazumljivu transkripciju] "Nakon pada bilo je nekoliko pokušaja oporavka Edenskog stanja ili vraćanja stvarnosti u ono što je bilo pre, da tako kažem."

Da li smo u to zapravo sigurni? To je još jedna pretpostavka. "Imamo Vavilonsku kulu, to [nešto]." Nemamo pouzdane informacije da se radi o kreaciji koja bi nas vratila u stvarnost onakvu kakva je bila, međutim imamo sumnje u pokušaj kontrole velikog broja ljudi. Dakle, pitanje je već neispravno.

"Iz Laurinog istraživanja možemo razumeti duhovno ujedinjenje, kolinearnost, istinsko razumevanje zajedničkih principa, ispravnu upotrebu seksualne energije, ispravnu upotrebu čistog emocionalnog centra u kontekstu umrežavanja deo su tog celog posla. Je li ovo ono što pokušavamo kod projekta ljubavnog romana? "

(L) Mislim da ste malo izmešali stvari koje ne pripadaju zajedno. Vavilonska kula i pokušaj povratka u 4D OPD stanje, ili šta već ... povezano sa duhovnim ujedinjenjem kao kolinearnošću. Duhovno ujedinjenje masa ne mora nužno biti pozitivna stvar. To može biti i negativna stvar. "Kolinearnost, istinsko razumevanje zajedničkih principa, ispravna upotreba seksualne energije, ispravna upotreba čistog emocionalnog centra u kontekstu umrežavanja deo su tog celog posla." Pa, odvojite to i neka to onda bude vaše pitanje. Pa onda: "Je li ovo deo onoga što radimo kod projekta ljubavnog romana?" I... ANKETA KAŽE?!

O: Da.

P: (L) Isuse, al je to bilo teško?

(Seek10) Koliko je raširena smrtnost crnih gljivica koje imamo kod smrtnih slučajeva od COVID vakcina u Indiji? (L) Znamo li da li je smrt od crnih gljivica prouzrokovana vakcinom protiv COVID-a? Prouzrokuje li COVID vakcina smrtnost od crnih gljivica?

O: Ne.

P: (Joe) Gledajući puno ovih situacija koje se pojavljuju poput crnih gljivica u Indiji i slično... Kad masovno vakcinišete ljude snažnom vakcinom koja je u osnovi sačinjena od virusa, instantno potiskujete imunološki sastav mnogo ljudi.

(L) Je li to što se događa? Vakcina COVID uništava imunološki sastav, a ljudi postaju osetljivi na druge invazivne patogene?

O: Da.

P: (L) U redu.

[Mikrofon na Zoom-u se neprestano isključuje... Pauza za rešavanje tehničkih problema] (L) Mogu li nas svi čuti? (Chu) Dobro, preformulisano pitanje Mexicans-a: "Koji postotak ljudi može umreti nakon primanja vakcina COVID-19?"

O: Nemoguće izračunati; previše promenljivih.

P: (Joe) Kao što je Possibility of Being upravo rekao, 100% ljudi koji dobiju COVID vakcinu će umreti - kad tad. [smeh]

(L) Pa, da, kad tad! Stvar je u tome što mislim da je u to uključeno puno slobodne volje. Hoće li ljudi koji prime vakcinu preduzeti ikakve mere zaštite? Imaju li ili nemaju određene genetske faktore koji ih čine otpornijima ili slabijima od drugih ljudi? Imaju li ili nemaju već postojeće uslove? Hoće li se ili neće brinuti o sebi ako se razbole?

Mislim, toliko je faktora za svaku pojedinu osobu da mislim da ni u jednom trenutku ne biste mogli dobiti bilo kakav jasan procenat.

(Ark) I šta više, nije jednostavno krivnju kod smrtnih slučajeva objasniti SAMO ovime kad je kod smrtnih slučajeva toliko mnogo faktora.

(L) Da, nije mudro raditi obrnuto od onoga što oni rade. Oni za svaku smrt koja se dogodi krive COVID, a vi pokušavate za svaku smrt koja se dogodi kriviti COVID vakcinu. To su dve strane iste medalje. Razgovarajmo o slučajevima. Pogledajmo stvari. Ne ulazimo u nekakvu reakciju bez promišljanja.

(Chu) Sledeće pitanje: "Kolika je verovatnost da bismo mogli videti veliki financijski kolaps ekonomije u sledeća 24 meseca?"

O: Visoka!

P: (L) To je dovoljno jasno. Da, već smo danas u našim novinama dobili vest da će od jula rasti sve cene, porezi na uvezene proizvode, sva preduzeća i proizvodni poslovi kod malih preduzeća biti će u potpunosti gotovi. I oni MORAJU biti informisani da će se to dogoditi! Lobaczewski kaže da kad su psihopati na vlasti, oni donose glupe odluke i na vlast dalje postavljaju glupe ljude koji donose daljnje glupe odluke. Ne razmišljaju o posledicama. NEMAJU koncept posledica. Samo bi to, ako promislite, moglo objasniti glupost postupaka koji se danas odvijaju. No, sigurno, SIGURNO moraju tu biti dva ili tri racionalna savetnika koji će im reći da ako napravite ovo, dogoditi će se ovo, a ubiti ćete gusku koja nosi zlatno jaje, pucat će te sebe u nogu ili sebi saseći nos u inat vlastitom licu - izvinjavam se zbog mešanja metafora, ali to je ono što rade! (Joe) To se već događa, a ti savetnici su uklonjeni.

(L) Lobaczewski je opisao šta je zemlja pod patokratskom... Mislim, sve ide nizbrdo. Nema zaliha, dugi redovi za toaletni papir, svakakve slične stvari. To bi moglo biti upravo ono što vidimo. (Joe) U jednom trenutku proteklih nekoliko sesija postavili smo pitanje o COVID-u i lockdown-u i ostalom. Rekli su da će ga, kao i obično, sile gurati predaleko i da će se sve srušiti. Je li 'sve' što će se srušiti barem delomično ekonomski?

O: Da.

P: (Joe) Hoće li nastaviti sa tim lockdown-ima sa izgovorom o novim varijantama, ograničenjima putovanja, bez mogućnosti grljenja svog komšije...?

O: Da.

P: (L) Kažem vam, ljudi: stvarno je depresivno to tamo. Stvar je u tome što su nam sve ovo predviđali pre 25 godina. Znali smo da dolazi; jednostavno nismo znali kako.

(Andromeda) Nadrealno je videti da se to zapravo događa. (L) To je naopaki svet.

(Joe) U ovom trenutku samo čekamo događaj, jer možemo videti kuda će ići ako nastave ovim putem. (L) Sad smo negde na pola puta. Dobro, napravimo pauzu na minut za slučaj da se možda želimo vratiti. Imaju li svi sada prilično dobru ideju o tome kako teku ove sesije? Da? To je onda to. Može trajati dalje ili kraće, tema može biti bolna ili jadna ili pak dramatična. Mi sve pokušavamo učiniti pomalo smešnim jer, priznajte, jezivo je! (Što znači da su mnoge teme jezive.) (Ark) Obično su odgovori duži. (L) Pa, nismo postavljali pitanja koja zahtevaju dugačke odgovore.

(Joe) Ark ih ima! (L) O da, znala sam da to dolazi. Rekla sam ti da pitaš ranije, dušo! U redu, postavićemo Arkova pitanja. (Ark) Dakle, moja će pitanja biti optimističnija. Sada je doba kada se grade kvantni kompjuteri i vrlo brzo će se naći u prodaji u supermarketima. Korištenjem kvantnih komjutera svi će moći razbiti bilo koji kod. Uskoro će biti u primeni, ali da li će to zbilja biti tako?

O: Približit će se toj tački.

P: (Ark) Ali to mi nije glavna poanta pitanja. Glavna poanta je da sam razvio teoriju koja stoji iza kvantnih kompjutera pred mnogo godina. Sada testiraju kvantne kompjutere. Nedavno je objavljena publikacija o merilima kvantnih kompjutera. Testirali su 21 kvantnih komjutera kompanije IBM i nekih drugih. Koristili su jedan od mojih programa koji je objavljen u knjizi o kvantnim fraktalima.

Moj se kod sada pokreće na kvantnim kompjuterima. To nije samo nešto apstraktno, već se koristi za merila. Sad, ono što želim znati je... jer je ta kvantna teorija sada stvarna, to je sigurno. Uskoro će biti u supermarketima, ali niko ne razume kvantnu teoriju. I ja imam teoriju, ali zapravo je ne razumem. Einstein je želeo takvu teoriju. Što je potrebno da bi se razumela kvantna teorija u čemu NISAM USPEO? Znam kako pokretati kvantne komjutere, ali ja to ne razumem. Šta je potrebno za razumevanje? Kao što je Einstein želeo?

O: Treba se formulisati interakcija svesti. Na putu si. Vrati se poslu!!

P: (Ark) O svesti... Pre nekoliko minuta podsetili ste nas da je svest povezana sa dušom. A sada je svest povezana sa kvantnom teorijom. Dakle, svest je usred svega. Gde se nalazi svest?

O: Gde nije?

P: (Ark) Kakva je matematika potrebna za opisivanje svesti?

O: Algebra.

P: (Arka) Svest je povezana sa informacijama. Ono što se stvarno događa kad se stvari dogode jeste da se podaci beleže. Gde se beleže informacije?

O: Od strane svesti. [smeh] Zabeležene informacije jednake su vremenu.

P: (Ark) Je li kvantna teorija povezana sa vremenskim petljama? Da postoje vremenske petlje i da ih ima mnogo? To mi je u glavi...

O: Da.

P: (Ark) Oh... To je dobro! Pa, gotov sam. Ne razumem, ali algebra je jedna stvar koju razumem. [smeh]

O: U redu, radi!

P: (Joe) Ako su zabeležene informacije jednake vremenu, a vreme postoji samo za nas, znači li to da se informacije beleže na višim nivoima?

O: Ne.

P: (Joe) Samo...

(L) Mislim da su rekli da je vreme drugačije u drugim denzitetima.

(Joe) Rekli su da je vreme za nas iluzija. (L) Vreme kakvo ga mi percipiramo.

(Ark) Oh, oh, oh! Treba li nam druga vremenska dimenzija?

O: Da.

P: (Ark) Treba li nam treća dimenzija vremena?

O: Ne.

P: (Ark) Aha! TO JE informacija!

(Pierre) Zabeležio si sebi?

(Ark) U redu. Gotov sam. (Pierre) U jednoj od prethodnih sesija pričali su o "trostruko lošem danu" za Rockefellere, u zdravstvenom, ekonomskom i socijalnom smislu. Kasiopejci su rekli da je u pitanju takođe i FRV. Dakle, moje pitanje je: hoće li trenutne geomagnetske promene uticati na način na koji se ti ljudi (tipa Rockefellera, na primer) povezuju sa informacijskim poljem?

O: Da !!

P: (Ark) Imamo još jednog učesnika. [Ulazi mačka Pikabu!]

(Pierre) U redu. Pozadinsko elektromagnetsko polje sa kojim rezonira DNA, proteini itd... Je li ovo polje Schumannova rezonancija?

O: Ne.

P: (Chu) Ponovo je gomila pitanja na chatu. A Pikabu nam se upravo pridružio.

(L) Želite li videti moju Pikabu?

[Pikabu pozira pred kamerom zajedno sa Arkom] (Ark) Mijau!

(L) Dobro, daj da vidim pitanja. [Prolazi kroz chat da odabere pitanja...] "Posmatrajući vremenske prilike širom sveta, jesmo li blizu tome da uđemo u sledeće ledeno doba?"

O: Na pragu.

P: (L) "Kada bi se ovaj novi svet trebao manifestovati?" Mislim da se to već događa.

(Chu) Dobro, idemo dalje... Da vidimo...

(L) "NMR i druge vrste spektroskopije zbog primedbi Kasiopejaca vezanih za vibracije neutrina." Ok, da. Još uvek je u domenu fizičkog sveta.

(L) "Je li polenska groznica posledica vakcinacija?" Ne, naravno da ne. Polenska groznica je postojala davno pre vakcinacija.

(L) "U Severnoj Americi postoji trend nečega što se čini kao preporod kulta predrimskih predaka i vatre koje je opisao Fustel." Ne znam da se sa tim nužno slažem. Pročitala sam tvoju objavu o tome, jaamthatis, i trebalo bi mi puno vremena da napišem odgovor na to. Morala bih otići iskopati mog Fustela i upustiti se u pretragu teksta i svega (a mozak mi je usredotočen na druge stvari). Ne mislim da je sigurno da se to događa. Nisam previše sigurna da je kult predaka i vatre nužno loša stvar. Pretpostavljam da zavisi o tome kako je... nađi mi ovog tipa. Želim ga videti dok razgovaram sa njim. [Usledi tehničko petljanje...] U redu, tu je... U redu, ne znam da se nužno slažem sa tim gledištem da je to loše. I mislim da ti je nešto promaklo u tvojoj analizi iako je zvučala logično. Pročitala sam ga i pomislila da je ono što govoriš zvučalo ispravno, osim što sam imala duboku unutarnju reakciju da možda ono o čemu je Fustel govorio nije baš ista stvar. Mislim, uzmi u obzir činjenicu da kada govorimo o hiperdimenzionalnim bićima, ili govorimo o Kasiopejcima, ili govorimo o komunikaciji, ili poštovanju ili odavanju počasti vlastitim precima, to su brojne stvari koje su radili u ranijem hrišćanstvu. Ljudi su bili zabrinuti zbog svojih najmilijih koji su preminuli. Pavle se sa tim bavio nekoliko puta. Ono što je zanimljivo vezano za kult vatre - ne znam koliko ste pročitali o zoroastrizmu - ali postoji mnogo sličnosti između ideja Zaratustre i nekih drevnih rimskih ideja o kultu vatre. Setite se takođe da Fustel nije imao na raspolaganju sve podatke budući da to nije povezivao sa nečim poput Zaratustre. Ali mislim da je predstava zoroastrijanaca uopšteno bila da je vatra... Pa, nekima od njih. Ne mogu se zakleti da je to vredelo za zoroastrijance. Ali vatra je bila sam Bog. Agni ili šta već za Indoevropljane. Bila je neka vrsta posrednika između ljudi i drugih bogova. Konzumirala je žrtvu, što je značilo da ju je pretvorila u nešto što su oni mogli konzumirati. Smatralo se da bogovi ne mogu održati stvaranje ili poredak sveta ako nisu ojačani ili nahranjeni, ili ako imaju interakciju sa ljudima. Dakle, lako moguće da je to istina. Znamo da 4. denzitet konzumira energiju ljudi. Dakle, je li nužno da ljudi postoje da ne bi li postojali bogovi (a koristim reč 'bogovi' u širem smislu), te je li nužno da bogovi postoje da bi ljudi postojali... Te su stvari nekako neizvesne. Takve stvari zaključujemo. Dakle, ne znam da postoje dokazi o oživljavanju kulta predaka u Severnoj Americi. Mislim da je većina njih previše prokleto materijalistička. Mislim da je materijalizam njihov Bog. I mislim da bi verovatno bilo dobro kad bi počeli razmišljati o svojim precima. To bi ih moglo ponekad zaplašiti da se dobro ponašaju. U redu, jaamthatis, više nisi u središtu pažnje. [smeh] Mislim da trebaš još malo proučiti te stvari kako bi ti bile jasnije. (L) Dobro, da vidimo... Ovo je Madara Horseman. U svakom slučaju, baviš se tim neutrinima, a zatim si dodao, "kao i spin, orijentacija i kodiranje iskustava." Pa to lako moguće da je tačno... (Madara Konjanik) Stvar je u tome što je bila sesija tokom koje su spominjali da su neutrini i njihove oscilacije - i mislim i orijentacije ili nešto slično - povezani sa iskustvima i sećanjima koja su kodirana u duši. I zato sam pitao. Naravno, ovo je samo fizička manifestacija toga, ali razmišljao sam je li moguće proučavati te čestice ili delove živčanog sastava nekih životinja ili 1D ili 2D kreacije. Mislio sam da bi to mogla biti indikacija... (L) Stanite!

O: Kako ćeš proučavati neutrine?

P: (Madara Horseman) Uh, da, to je stvarno dobro pitanje. Obično je teško izvesti instalacije koje su u stanju uhvatiti ih, čak i u Japanu i drugim zemljama. Da, to je stvarno dobro pitanje. To je razlog zašto sam pitao za druge mogućnosti koje bi bilo lakše izvesti, da tako kažem. Pokušati možda nekako proučiti memorijske sastave ili interfejs i fizičke organe različitih bića.


Imao sam objavu o tome, mislim, ili nekoliko njih. To bi me nateralo da pomislim da ako postoji kakva mogućnost da ih se proučava kroz promene tu i tamo, te kroz sposobnost da se nađe interfejs tačno između duše, svesti i fzičkih delova živčanog sastava... U odnosu na ono što je Ark pitao o svesti. Ali da, to je bilo moje pitanje o tome je li zapravo moguće nekako proučiti interfejse.(Interfejs (engl. interface) zajednička je deljena granica, posredstvom koje dve ili više komponenti računarskog sistema vrše razmenu informacija. Razmena informacija može se odvijati između softvera, hardverskih komponenti, perifernih uređaja, ljudi ili kao kombinacija navedenih. Pojedine računarske komponente, poput ekrana osetljivih na dodir, mogu istovremeno i primati i slati podatke posredstvom interfejsa, dok neke druge poput mikrofona, jedino omogućavaju prijem podataka).

(L) Pa, u redu ... (Ark) Imam komentar. Želim znati zašto si odabrao neutrine, a ne fotone koje je lako otkriti? (Madara Horseman) Pa, stvar je u tome što su to imali tokom jedne sesije, da su zapravo neutrini ti koji su povezani sa dušom, sećanjima itd. Naravno, možda grešim u ovom slučaju. (L) Da, morali bismo ponovno pročitati tu sesiju. (Ark) Dušo, pitanje Kasiopejcima: znamo li jesu li neutrini bez mase ili imaju masu?

O: Minimalna masa.

P: (Ark) Ah! Dakle, oni su masivni. (L) Pa, mislim da je to zanimljiv problem. Mislim da je to nešto što moramo posmatrati iz nekoliko različitih uglova. Biti u stanju proučavati svest gde možete koristiti neku vrstu uređaja... Mislim, već znate da možete napraviti određene vrste skeniranja i videti stvari kako se odvijaju, i znate da je prisutna aktivnost, ali nisam sigurna da će to biti nešto što će biti TAKO lako. Mislim da ćemo imati velike poteškoće doći do takvog nečega. U redu, sledeće pitanje: (Ryan) Pomažu li nam kristali da se povežemo sa određenim aspektom čakre našeg bića ili uopšteno sa svim čakrama?

(L) Pa, kako znaš da kristali uopšte pomažu u povezivanju čakri? Mislim da je plan pomoći ljudima da međusobno povežu svoje individualne čakre jedni sa drugima, a ne unutar pojedinca, iako bi to moglo pomoći. Morate raditi sami na sebii da biste ispravili svoje čakre. Onda ako ste to učinili, nadam se da ćete se moći povezati sa drugim ljudima. Sledeće:

P: "Ako je gravitacija bila drugačija - manja u prošlosti - kako se promenila i hoće li uskoro opet biti takva?" (L) Nije li to u transkriptima? Mislim da smo razgovarali o tome. (Pierre) Rimsko Carstvo. (L) Da, to je već postavljeno pitanje i nalazi se u transkriptima. (Joe) Divovi i sve to zajedno. (L) U redu, nastavi (čitaju online komentare)... Nekome se sviđa macu. Svi vole macu! Pitanje vezano za Yellowstone... Koje je ono bilo pitanje vezano za Yellowstone iz 2010. godine? Seća li se neko? (Joe) Obično je bilo, "Kad će eksplodirati?"

(L) Čitala sam nešto o tome nedavno, pa mislim se nešto događa. Samo da vam kažem, svi vi iz SAD-a, ako eksplodira, nadrljali ste. [smeh]

(Niall) Sad je pitanje: "Kada će eksplodirati i koliki će postotak magme eruptirati?" [smeh] (L) Šta?! (Niall) To je bilo dodatno pitanje. (L) Koliki je postotak magme u komori... (Joe) Ne može se znati! (Chu) U redu, sledeći ...

P: "Koja je primarna slabost grupe na koju se moramo usredotočiti? Još bolje, glavna snaga i slabost grupe na koju bismo se trebali usredotočiti kako bismo poboljšali svoju budućnost?" (L) Pa, odmah tu imate problem, a to je da želite nešto... kako bi imali nešto. (Chu) Želimo li ipak pitati o slabosti? (L) Koja je glavna slabost grupe?

O: Nedostatak istinske kolinearnosti.

P: (L) Znate, kad razmišljate o kolinearnosti, samo se vratite i pročitajte šta je Gurdjieff napisao o krugovima. Znaju li svi o čemu pričam? Spoljašnji krug, mezoterični krug i tako dalje. Možda će to neko objaviti u temi na forumu koja raspravlja o ovom sastanku, te mi ćemo o tome malo razgovarati.

Odmah mi padne na pamet da postoji niz stvari o nedostatku kolinearnosti koje se očituju na mnogo načina. Doći do te tačke istinske kolinearnosti očito je vrlo poželjno. Istodobno, to nije tako lako! Potrebno je MNOGO rasprave, puno razgovora, puno interakcije. Oh, žele nešto da kažu... Oprostite, prekidaju me:

O: Pevanje pomalo pomaže. Takođe vežbe čitanja koje se izvode iz ispravne perspektive.

P: (L) Pa... Da. Mislim, naša vežba čitanja je vrlo zanimljiva, jer se sada time bavi popriličan broj ljudi na takav način da zapravo dobivaju ono što bi trebali dobivati iz toga. Ali postoje i drugi koji NE izvlače ono što bi trebalo izvući iz toga jer... Ne znam zašto (možda previše razmišljaju). Jednostavno nisu dosegli stepen iz kojeg se može imati odgovarajuća perspektiva. Ipak... Znate šta, umorna sam.

(Chu) Pa možda samo jedno za kraj koje smo maločas videli?

P: Je li se svest čuva u univerzalnom informacijskom polju slično onome kako se informacije čuvaju u vodi? Je li svemir informacijsko polje kao medij u kojem boravi svest? (L) Informacijsko polje... Medij u kojem boravi svest ...

O: Obrnuto.

P: (Chu) Obrnuto. (L) Dakle, svest je medij u kojem borave informacije.

P: Koji je onda pravi tip algebre za opisivanje svesti? (L) Dušo? (Ark) Da... Zanima me ovo pitanje. [smeh] (L) Oh! [smeh] Nema odgovor, ali zanima ga.

O: Kompleksna, zasigurno!

P: (L) Je li to Cliffordova algebra?

O: Blizu.

P: (Ark) U redu.

(L) U redu, zadnje pitanje:

P: Netko želi poruku za grupu. Odnosno, postoji li nešto što smo trebali pitati, a nismo pitali ili nešto što trebamo znati, a što nam možete reći? Smatrajte da smo pitali, i jednostavno... dajte nam kakvu indikaciju, molim vas!

O: Opet bi se stvari mogle malo zagrejati i stvoriti neugodnu jezu kod mnogih. Nemojte biti zaprepašteni ili uznemireni. Nastavite raditi i graditi svoju mrežu i veze. Kao što smo već rekli, sve je to dokaz zabrinutosti kako se približavaju velike promene. Ovo će proći. Imajte vere i ljubavi. Pozdrav.

KRAJ SESIJE

(L) Zadnji put kad su rekli da se nešto sprema, dobili smo COVID! [smeh] Dakle, ne znam šta se sprema, ali... Oseća li se iko ovde nesposoban ostati priseban u narednim mesecima ili godini ili dve? Hoću reći, moramo ostati prisebni. Imamo li izbora? Istrčati na ulice i početi vrištati i zaletiti se pred kamion ili tako nešto? Nema puno mogućnosti. Suočimo se: dolazi zombi apokalipsa.

(Andromeda) Budimo dostojanstveni!

(L) Da. Nabavite svoju službenu šoljicu za kafu za zombi apokalipsu. Ostani miran i ubijaj zombije! Ne znam, TAKO je ludo da mi se više ne izlazi vani, ako ćemo pravo. Ne želim da idem nikud, ne želim da idem u trgovinu, ne želim videti ljude koji nose maske. Pogledajte šta su napravili mom svetu! I to me stvarno nervira. Pa... nadam se da i sve vas nervira. Ako je tako, onda ćete možda imati snage izdržati sve sa svojom mrežom. Čoveče, sigurno bih volela videti sve vas ovdje - svi u jednoj velikoj grupi. COVEČE, to bi bilo lepo. Gledam sva ta divna... Chu ide gore-dole kako bih vas sve mogla videti. (Chu) Neki ljudi u francuskoj grupi su govorili da im vesti sve teže i teže padaju. (L) Oh, upravo do te mere da zahvaljujem BOGU na našem malom projektu čitanja. Bez toga bih skroz poludela, kunem se Bogom. Mogu malo čitati vesti i deliti malo na Facebooku ili MeWeu, ali više ni ne gledam Twitter. Twitter se svodi na vređanje. Batali to. Ne vidim smisla da iko zaista previše radi u ovom trenutku. Ili komuniciramo sa istomišljenicima, ili nas potiskuju. Stvarno mi je dozlogrdilo videti kako se moje objave na Facebooku brišu ili imam nekakvo 'upozorenje o spornom sadržaju', ili šta već. Dozlogrdilo mi je.

Ne želim biti cenzurisana. Tako da se gotovo više ne zamaram time. Većinu vremena objavljujem vesti vezane za vremenske prilike. Objavit ću o vremenskim prilikama, a oni ne mogu negirati vremenske prilike ili "proveriti njihovu istinitost".

(Artemis) Još ne! (L) A istina je da su vremenske prilike važnije od svega drugog. Vreme će nas ubiti. Jeste li videli sve te ljude u Kini neki dan u nekoj vrsti maratona, koje je ubila ciča zima, jak vetar i grad, ili šta već?

(Pierre) Minus 25 stepeni! (L) 21 trkač... Spustila se temperatura na -25 stepeni! Jesu li svi to čuli? Nenadano je pala temperatura i usmrtila 21 osobu!!

(Joe) Trčali su maraton od 60 kilometara tokom nekoliko dana.

(Scottie) I našao se pastir koji je odveo hrpu ljudi u pećinu i spasio ih, ali drugi pogođeni lošim vremenom su umrli. Bilo je ludo.

(L) Dakle, ionako ljudi, to je izvan ludosti. Vi to znate, ja to znam. Postoje i neki drugi ljudi koji slučajno nisu članovi naše grupe koji to takođe znaju, ali ne vidim da ih ima toliko. Jedino što znam je da se održavam u emocionalno stabilnom stanju na najbolji mogući način, dok istovremeno nastavljam interakciju sa svom mojom rajom - forumom, pitanjima, raspravama itd. Pre nekoliko godina jednom sam pitala Kasiopejce... jer jedna od stvari koja se događala iza kulisa ranih sesija bile su beskrajne - BESKRAJNE – detaljne rasprave o svakom aspektu stvarnosti. Sve što sam mislila, sve što su mislili i drugi ljudi – u našoj maloj grupi koja se tamo okupljala u mojoj kući na Floridi. U jednom sam trenutku pitala Kasiopejce je li sva ta beskrajna rasprava korisna. A oni su rekli da, kladite se da jeste! To je bit umrežavanja. Stvar je u tome što kad uđete u raspravu u sklopu mreže, morate biti otvoreni za ono što drugi ljudi kažu. Ne možete ulaziti u to sa pretpostavkom da nešto već znate. Ne možete misliti da je način na koji mislite nužno tačan, ili precizan, ili objektivan - uglavnom objektivan. Pre mnogo godina znala sam da nije moguće da sam objektivna jer sam znala itekako zeznuti. Trebalo mi je vremena da to shvatim, ali napokon sam shvatila. Ako u svom životu imate svakakvih spornih stvari i problema, to je zato što ne komunicirate dovoljno, ne delite dovoljno i ne delite ISKRENO. Ako ćete sa nekim razgovarati o svojim problemima, a vi ga lažete, kako će vam pomoći? Ili ako nešto izostavite? Dakle, sve što mogu reći je da jednostavno moramo proći kroz to jer ne vidim drugi način da se nosimo sa tim, i izuzetno je neugodno. Verovatno ne bi škodilo svima da ponovno pročitaju Castanedinu Unutrašnju vatru gde govori o uhođenju i sitnim tiranima. To mi se stvarno useklo u pamćenje kad je smestio liku, i ovaj završi u štali sa konjem, i konj krene na njega. Moramo smisliti načine kako sve ovo zajedno uhoditi... Imamo PREKRASNU priliku naučiti umetnost vrebanja onog sveta i onom tamo okolinom spolja. Možda bismo trebali započeti temu na forumu o tome i još malo razgovarati o tome. Kako se nosimo sa tim? Kako to preživljavamo? Pa, svejedno, ljudi... Je li iko totalno strahovito nadahnut, i zadivljen, i sve to zajedno, celim ovim procesom? Shvaćate li napokon da je to jednostavno zapravo... rad. To je samo rad. Jeste li svi srećni što ste napokon mogli učestvovati na sesiji? (Joe) Super srećni! Oduševljeni! I vi to želite ponoviti, pretpostavljam? (L) Podignite ruke ako želite! Čini se da su svi uzbuđeni zbog toga.

(Chu) Chat leti sto milja na sat: Da! Da! Da! (Andromeda) Pa, imaš vremena da smisliš nekoliko dobrih pitanja. (L) Da, i sad imate predstavu o tome kako formulisati pitanja. Prošla sam kroz neke od ovih loše formulisanih da bih vam pokušala pokazati kako se to radi. To mora biti otvoreno pitanje, iskreno pitanje i na koje ne možete sami odgovoriti. Puno toga je samo čista lenjost. Ne postavljajte pitanja na koja možete odgovoriti sami! Istražite! Kad istražite sve što ste mogli i JOŠ UVEK nemate pojma, kontaktirajte me i razgovarat ćemo o tome.

(Joe) Uz pretpostavku da vaše pitanje u startu ima smisla - i korisno je.

(L) Da, korisno uvek pomaže. Koliko vas je pročitalo moju knjigu? Podignite ruku.

(Joe) Svih 600 stranica? Nema šanse!! Dajte sebi malo vremena.

(L) Samo želim da svi znate da bi ta knjiga trebala biti na policama svih članova FOTCM-a.‚(Chu) TEK su je dobili!

(L) Dakle, svi bi to trebali imati na svojoj polici sa knjigama. FOTCM se naziva paleohrišćanstvo jer smo o njemu imali neke ideje još u ranim danima. Tada sam, naravno, odlučila otkriti šta je tačno bilo paleohrišćanstvo... [smeh] Pa, ovaj... Prvo reci hop, pa onda skoči. (Joe) I sad si napisala knjigu o tome.

(L) I sada znate poantu vaše religije. Ono što me uistinu razveselilo bilo je to što su se moja intuicija, kao i nekoliko nagoveštaja Kasiopejaca, pokazale tačnim. Kad pravilno razumete Pavla i to možete razumeti iz usporednog čitanja njegovih pisama i Markovog evanđelja, to je zaista vrlo slično onome što su rekli Kasiopejci. Kasiopejci su rekli da je iskonski greh bio šta, pohlepa? To je ono što Pavle kaže.

(Joe) Privrženost. (L) Privrženost. Odvojenost. Pa kad ga pročitate onako kako sam vam ga izložila, razmislite o tome kako se odnosi na ono što su rekli Kasiopejci. Nisam stavila tamo ništa zaista ezoterično jer je uglavnom namenjeno široj javnosti koja ne zna ništa o Kasiopejcima ili uopšteno o ezoteričnim temama. To je akademska knjiga napisana za laike bez ikakvih čudnih stvari, u redu? Ali dok je čitate, zamislite koliko koncepata Kasiopejaca dolazi u obzir tamo u Pavlovoj teologiji. Morate nabaviti fizičku kopiju za svoju policu, jer ako internet padne ili ako se dogodi elektromagnetski puls i vaš Kindle bude spržen, bit će vam žao !! [smeh] Kad završim knjigu o Cezaru koja će biti pomalo poput biografije, mislim da ću napraviti poslednji mali svezak - i mislim da Harrison i ja već imamo spreman tekst za taj svezak - gde ćemo pokazati kako se sve to zajedno isprepliće: Kasiopejci, Pavle, Cezar, sve to zajedno. Ali to će biti samo za internu potrošnju. Moja nova knjiga i knjiga o Cezaru bit će namenjeni za slobodnu prodaju i svako će je moći pročitati.

(Chu) I kao što je hlat objavio na forumu neki dan, vaša knjiga zapravo pomaže objasniti drugim ljudima šta radimo, i kako živimo, i slično. Ovde smo imali nekoliko prilika da to testiramo. Ako spomenete Kasiopejce, ljudi misle da ste ludi. Ali ako spomenete Pavla, vi ste samo još jedan hrišćanin. A puno je stvari koje možete priopštiti na taj način. To nije samo za naše vlastito učenje, već i za širenje dobrih ideja.

(L) Jednostavno volim Pavla. Znate? Jednostavno ga stvarno volim. I Cezara takođe volim. Stvarno sjajni likovi koji su živeli pre, koliko, 2000 ili 1500 godina? Doneli su neke izvrsne ideje i od tada nisu poboljšane. Kasiopejci čak i razgovaraju na taj način.

(Chu) Ne vjeruju ti da će to biti mala knjiga. [smeh]

(L) Oh... pa... Prestani! [smeh] Prestani!

(Joe) Nešto za podupreti vrata.

(L) Ne bih mogla skratiti! Žao mi je!

(Joe) Ne, misle na sledeću.

(Chu) Cezarovu.

(L) Oh, pa ... Videt ćemo. Mislim, imam skoro 70 godina! Morate se starati za mene kako bih mogla napisati ove knjige pre nego što se raspadnem. Dakle, održavajte me da ostanem u operativnom stanju, i ja ću to učiniti. Imam još puno toga da kažem. [smeh] Stvarno imam! Dakle, reći ćemo laku noć. Uvek mi je mrsko reći laku noć jer volim gledati vaša lica. Volela bih da svi mogu doći ovamo. A možda bismo to mogli dodati u našu vizualizaciju ili ono sa oblikovanjem budućnosti... Tako bismo napokon mogli biti svi zajedno. U redu, deco, stvarno sam umorna i kasno je. A mi moramo da idemo da nahranimo našu mačku jer ne želimo da se ona smanjuje! [Puno pozdrava]

Hvala Ivanu i Šimunu na prevodu
 
Back
Top Bottom