The languages of the Ex-Yu Kasiopejski materijal

Maat

The Living Force
FOTCM Member
sorry boys, would you let us to play with you if you're saying all this english !
 

Persej

The Living Force
FOTCM Member
Big thanks to all who were involved with this translation! Happy New Year! 🥳

 

Bojan71

Padawan Learner
Datum sesije: 30. januar 2021.


Laura, Andromeda i Artemis za pločom

Pierre, Joe, Chu, Ark, Gaby, Scottie, Niall, Princess Leia

P: (L) Danas je 30. januar 2021. Sa nama su uobičajeni sumnjivci. [pregled prisutnih]

O: Pozdrav, deco Kasiopeje. Honorreiae je večeras tu.

P: (Artemis) Mislim da smo već imali nekoga sa sličnim imenom.

(Andromeda) Da. (Artemis) Jeste li ista osoba? (L) Oni nisu osobe. (Artemis) Pa, znaš na šta mislim! Isti kasiopejski...

O: Blizu.

P: (Joe) Mrvicu drugačije se piše. (Artemis) Honorijina sestra. (Scottie) Da, to je bila Honoriaea, a ovo Honorreiae. (L) U redu. Kako ćemo krenuti? Da Ark prvo postavi svoje pitanje? (Ark) Jok. Prvo se moraju zagrejati. (L) Dakle, očito Trump nije imao hrabrosti da učini bilo šta veliko i smelo. Sada su paralelne strukture vlasti (Deep State u izvorniku, op. prev.) vladaju preko Bidena i ... Kamile (igra sa rečima jer njeno ime nalikuje engl. reči za kamilu, devu, op. prev.) Harris. Pa, šta to znači za svet u celini?

O: Haos.

P: (L) Koji je razlog haosa?
O: Strah od gubitka kontrole.

P: (L) Pa, ne razumem. Na šta tačno mislite? (Joe) Hteo sam reći da se njihov strah od gubitka kontrole povećao poslednjih godina, očigledno. Ali to je rezultat njihovih vlastitih postupaka, a ne posledica bilo čega što ljudi rade. Ljudi su sve više uznemireni i bačeni u haos zbog onoga što im se radi. (Artemis) Neprestano rade sami sebi na štetu.

O: Pohlepa je bolest.

P: (L) I pretpostavljam da ne mislite samo na pohlepu za novcem, već na pohlepu za moći?

O: Da.

P: Možete li nam reći bilo koji konkretni način na koji će se taj haos očitovati?

O: Pojačane vojne intervencije na svim nivoima.

P: (L) Dakle, unapred činjenici da je Trump bio tako prijateljski raspoložen i uvek se dodvoravao vojsci, oni ga stvarno i dalje nisu želeli ili voleli jer nije bio ratni huškač. Je li to tačno?

O: Da.

P: (L) A visokopozicionirane face u vojsci su u suštini ratni huškači.

O: Da.

P: (Joe) Kad pojačaju vojne intervencije na svim nivoima, je l’ mislite na to da se ne radi samo o stranim, već i domaćim?

O: Da.

P: (L) U redu. Već smo istaknuli da neprestano rade sami sebi na štetu. Sam haos koji pokušavaju kontrolisati je haos koji su stvorili svojim delovanjem. Pa, to je kao u knjizi Politička ponerologija: oni ne veruju da ne mogu raditi ono što odluče da žele raditi, te ne mogu verovati da se suočavaju sa otporom sa kakvim se suočavaju. Oni su poput nekoga u kući sa 500 rupa na krovu u kišnoj oluji, koji juri sa jednom kantom uokolo pokušavajući uhvatiti svuda gde curi. Nisu u stanju iščitavati istoriju ili istorijske analize i iz toga izvući bilo kakvu korist.

(Joe) To sa COVID-om očito je direktno povezano sa gubitkom kontrole.

(L) Poanta COVID-a je gubitak kontrole.

O: Da.

P: (L) I oni koriste COVID za gotovo sve što žele.

O: Da.

P: (L) Pa, pre nego što se bacimo na temu Trumpa, ti neki ljudi su nam pisali. Oni sebe nazivaju Leo Network (Mreža Lavova, doslovan prevod ako pretpostavimo da se Leo odnosi na horoskopski znak, op.prev.). Govorili su nešto o Donaldu Trumpu, kako je on vladar "donjeg sveta" ili, drugim rečima, ovog sveta, i nazivali su ga nekom vrstom trube (truba je trumpet u engl. izvorniku, op. prev.)...

(Joe) Trumpovi apokalipse (igra rečima na trube apokalipse, op. prev.). Trump, trube... apokalipse...

O: Pa, to je pomalo maštovito, zar ne? Međutim, pronalazimo malo humora u izrazu: poslednji Trump će se oglasiti!

P: (L) Poslednji Trump će se oglasiti... I šta onda?

O: Čekajte i vidite! Ali ne biste li rekli da univerzalni sastav povrata ima smisla za humor?

P: (Artemis) Nisu li se neke države htele odcepiti od SAD-a?

O: Možda će se ozbiljno pozabaviti time što će dovesti do nekih previranja.

P: (Artemis) Tada će Trump postati predsednikom novih SAD-a ili tako nešto...

O: Ne.

P: (Andromeda) Ipak, dobar pokušaj. (L) Evo još jednog pitanja: Jesu li Trump i njegov tim uspeli prikupiti verodostojne dokaze za izbornu prevaru?

O: Da.

P: (L) Jesu li izbori namešteni na takav način da nije bilo dokaza da se predstave?

O: Ne.

P: (L) Pa zašto onda ti dokazi nisu prevladali?

(Joe) Nije bilo saslušanja. Taj deo znamo. Niko to nije hteo dirnuti ni štapom.

O: Da.

P: (L) Dakle, nije moglo doći do saslušanja. Unapred činjenici da je Trump nameštao sudove, svejedno nije moglo doći do saslušanja. Pipci paralelnih struktura vlasti su sezali tako daleko. Šta se dogodilo sa svim tim sudijama i tako dalje, koje je Trump postavio, a koji su TREBALI pomoći u rešavanju ove izborne prevare...

O: Posete pripadnika paralelnih struktura vlasti.

P: (L) Dakle, drugim rečima, to je bilo donekle kao kad te posete Ljudi u crnom i kažu: "Ovako će biti."

O: Da.
P: (Joe) Navodno su te sudije Vrhovnog suda razgovarale i neko ih je čuo. Očito su bili prilično uzrujani, i jedan od njih, koji je bio za uvid u dokaze, je spomenuo Busha i Gorea, i da se to već događalo. Ali ostali su rekli, da, ali u slučaju Busha i Gorea neredi nisu bili izgledni. Pa se pitam jesu li ti momci upozoreni da ne uzmu taj slučaj zbog strašnih predviđanja masovnih nemira kao rezultata Trumpovog poništavanja izbora. Nisu to hteli imati na savesti. (Ark) Ali ne razumem. Šta je sprečilo Trumpa da objavi ove dokaze?

O: Kontrolni mehanizmi paralelnih struktura vlasti.

P: (L) Poprilično dokaza je BILO objavljeno, ali onda su ga odstranili sa Twittera, Facebooka... (Joe) Imali su vlastita saslušanja na kojima su ljudi svedočili.

(Ark) Mislim, postoji masa načina da se to objavi! (L) Ne kad imaš potpunu kontrolu nad medijima. (Joe) Suština dokaza su izjave svedoka, ali i forenzički podaci glasačkih mašina. Bilo bi im potrebno dobiti puni pristup svim podacima.

(L) A blokiran im je bio pristup mašinama. (Joe) Da, stopiran im je puni pristup. I niko zapravo nije želeo preuzeti taj slučaj - barem niko sa autoritetom.

(L) Posvuda su ih opstruirali. Bio je to najneverovatniji prikaz očite prevare... Bilo je šokantno. (Joe) U suštini, prievara se odnosila na način na koji su države brojale glasačke listiće...

O: Vrlo je loša vibracija za sile tame preoteti u suprotnosti sa slobodnom voljom većine.

P: (L) Dakle, drugim riječima, činjenica da je većina glasala ZA Trumpa, i nije mu dozvoljeno da postane predsednik, i oni su to preoteli, znači da su preoteli protiv volje naroda. Mislim da to ima nekakvu energetsku implikaciju. O tome se nešto pričalo u Ra materijalima. (Pierre) Jednom si pitala koje je glavno univerzalno pravilo. Kasiopejci su rekli slobodna volja. Na nekom nivou, energetskom ili informacijskog, poštovanje slobodne volje životnih oblika je pravilo. Ako kršiš pravilo, izlažeš se nekim posledicama čak i ako si visokopozicionirani 4D OPS.

(L) Drugim rečima, kosmički gledano, sami su stali pred nišan!

O: Da.

P: (Joe) Ili će se to manifestirati kao potresi i tornada, i ubiti hrpu ljudi?

(L) Ljudi će se u sebi protiviti ovom preotimanju, pa će se to na neki način manifestovati spolja, samo još ne znamo kako. Pa, to je zanimljivo.

(Andromeda) Ne diraj univerzalna pravila. (L) Kakva je šansa da će se ljudi koji se javno ne slažu oko glavnih pitanja poput COVID-a i restriktivnih mera otvoreno ciljati i potencijalno zatvarati?

O: Jako velika.

P: (L) Već ih miču s Twittera, Facebooka i drugih društvenih mreža. Nešto poput železne zavese spušta se unutar SAD-a. To je zavesa protiv bilo kakve istine ili informacija koje izlaze na videlo. Udruženje advokata je zahtevalo da se Lin Wood podvrgne psihijatrijskom pregledu. Dakle, ako misliš drugačije, izgubiš posao, ‘pregledaju’ te psihijatri na platnom spisku paralelnih struktura vlasti kako bi rekli da si lud, nakljukaju te lekovima, gubiš dozvolu za praktikovanje medicine ako si lečnik i kažeš bilo šta što je u suprotnosti sa službenom verzijom COVID-a... Govorimo o najtežoj represiji koja je ikad bila sa obzirom da je praktički globalna! Ovo je poput Staljina, zar ne? (Chu) I ne radi se samo o SAD-u. Evropa je ista.

(L) Praktično se radi o celoj planeti. (Joe) Uglavnom je na Zapadu. To je dobro pitanje. Zašto se u Evropi i Americi i drugim zapadnim zemljama nameću tolike najjače restriktivne mere?

O: Oslabile su ih "dobra vremena" i "sloboda" koja dopušta procvat patologije.

P: (L) Dakle, drugim rečima, kad imate stvarnu slobodu ...

(Joe) To slabi ljude, a stvara i klimu u kojoj se najpohlepniji takoreći mogu namiriti kad i kako hoće. Oni koji su na vlasti postaju sve pohlepniji.

(Niall) Znači li to da ljudi, na primer, u Istočnoj Aziji mogu izbeći veći deo ovoga?

O: Delimično.

P: (L) Rekao bih da su malo prekomereno uravnoteženi u drugom smeru. To je pravi problem. To je škakljivo pitanje koje se uvek vraća, iznova i iznova i iznova. Ciklično je.

O: Još niste u potpunosti videli koliko je to istina.

P: (Pierre) Rekli ste da je ciklično. Dve poslednje pojave u ovom ciklusu - govorim o kugama - je li to bila Crna kuga i pre toga Justinijanova kuga?

O: Ne.

P: (L) Pogledajte Prvi i Drugi svetski rat. Premešta se sa mesta na mesto. Pokušavate o tome razmišljati potpuno globalno. Kreće se uokolo. Mislim da je tek sada uistinu globalno, i to zbog naših globalnih komunikacija i transporta. Ali ni u Justinijanovo doba ne možemo reći da je sve bilo podvrgnuto...

O: Nisu sva mesta pogođena u to vreme.

P: (Andromeda) Ali bit će ovaj put?

O: Blizu.

P: (L)U redu. Dušo, koje je bilo tvoje pitanje?
(Ark) Moje je pitanje da se u mom istraživanju, vezanom za rad koji pišem već godinu dana, pojavljuje matematička struktura, asimetrična matrica ili nešto slično. Verujem da je to važno, ali ne znam je li povezano sa delovanjem elektromagnetskog polja, gravitacijskog polja ili neke vrste informacijskog polja.

Nemam pojma i želeo bih da mi se da savet šta radi ta stvar koja je tu i ne znam šta radi? (L) Dakle, pitaš je li informacijsko, gravitacijsko ili elektromagnetsko?

(Ark) Ili nešto drugo.

O: Elektromagnetizam strukturisan od strane informacija koje emituje gravitacija.

P: (Ark) U redu. [smeh]

O: Idi dublje da bi pronašao sile strukturisanja.

P: (Ark) Mijau. (Joe) U svim vakcinama, koja daju za Covid, ima li kakvih čipova ili...?

(Niall) Oni su odgovorili na to. Oni su to sami sugerisali bez da smo to pitali.

(Joe) Pa, to je bilo tada. Ima li čipova u bilo kojem od vakcina koja daju?

O: Da.

P: (Joe) Koje? Pfizer?

O: Selektivno i specifično.

P: (Joe) A koja je svrha ovih čipova koji se primenjuju selektivno?

O: Kontrola.

P: (Joe) Kontrola nad pojedincima?

O: Da.

P: (Joe) Kakvu kontrolu mogu postići pomoću njih?

O: Praćenje i ostalo.

P: (Joe) Mogu li uticati na misli i ponašanje ljudi?

O: Ne misli, već fiziologiju.

P: (L) Dakle, njima nije potrebno nešto poput toga za kontrolu misli. Za to imaju druge stvari. Ali verovatno bi mogli tamo staviti nešto što bi moglo pokrenuti nešto što bi se pojavilo u vašem telu i stvorilo bolest, ili...

(Joe) Je li se to radi u svrhu eksperimentisanja da bi se to kasnije radilo na više ljudi?

O: Ne. Sirova kontrola.

P: (L) Nije potrebno eksperimentisanje. To su već odradili.

(Andromeda) Jesu li to čipovi kakve mi zamišljamo, poput kompujerskih čipova? Ili je to viša tehnologija?

O: Nano.

P: (Joe) Postoji li nešto određeno vezano za ljude koje odaberu ili je slučajno?

O: Teško kontrolisati.

P: (L) Očito, neko koga je lako kontrolisati bi samo, znate...

(Joe) Ali onda je moje sledeće pitanje kako oni odlučuju kome je to potrebno...

(Niall) Možda to zavisi o tome šta kažu na Facebooku? Oni koji su disidenti, njih se cilja čipom.

O: Znanje štiti. Pregledajte šta ste naučili o "vanzemaljskim" implantatima.

P: (Pierre) Ali tada nekontrolisani neće dobiti vakcinu. Oni će to odbiti.

O: Istina. Željno razmišljanje.

P: (L) Dakle, to je željno razmišljanje sa njihove strane, da misle da mogu kontrolisati ljude koji se ne daju kontrolisati?

O: Da.

P: (Pierre) Oni će kontrolisati pojedince koji su već ovce.

O: Da.

P: (L)U redu. Ima li još pitanja?

(Artemis) Ko je stvorio ovu nanotehnologiju? Ljudi ili vanzemaljci, ili je nadahnuta od strane vanzemaljaca?

O: I jedno i drugo.
P: (Niall) Je li ovo sa GameStopom više ili manje popularan pokret, ili delo normalnih ljudi?

O: Uglavnom.

P: (Joe) Još jedno pitanje sa foruma o Kanteku: Većina ljudi uopšteno drži da je pojas asteroida planeta koja je eksplodirala.

Problem je što u pojasu asteroida nema dovoljno materijala koji bi objasnio masu planete. To je kao samo 2 ili 3% planete. Tako su ljudi na forumu raspravljali o tome kako je moguće da je ostalo tako malo materijala. Gde je nestalo ostalih 97% materijala?

O: Veći deo toga se dezintegrisao u prašinu i izbačen je iz Sunčevog sistema.

P: (Joe) Neko je takođe izračunao količinu energije oslobođene eksplozijom planete i trebala je imati katastrofalne učinke na većinu ostalih planeta Sunčevog sistema...

O: Jeste.

P: (Joe) U redu.

(Artemis) Šta je sa Zemljom? Postoji li nešto što danas možemo videti kao posledicu eksplozije Kanteka?

O: Da.

P: (Artemis) Šta? (L) Ne želim prolaziti kroz popis toga! To će potrajati dugo. Postoji mnogo kratera. Ako proučite dokaze... Postoji mnogo dokaza - čak i genetski dokazi. Problem sa kraterima na Zemlji je taj što se obično zaleče zbog kretanja tektonskih ploča, vremena, erozije itd. (Joe) U svakom slučaju, ovo bi bio energetski učinak - više poput udarnog talasa. Ako se veći deo pretvorio u prašinu, ne bi bombardovao Zemlju u fizičkom smislu. To bi više bio udarni talas energije.

O: Takođe je bio usmeren zbog brzine i smera orbite i rotacije planeta.

P: (L) Dakle, ne možete samo izračunati nešto za obekt koji mirno sedi. Morali su postojati i učinci prouzrokovani drugim planetima poput divovskih plinovitih planeta. Imali bi gravitacijske učinke na sve što se događalo. To je tako složen sastav da je teško za njega izračunati. (Pierre) Pogotovu o planeti o kojoj ne znamo puno. O srodnoj temi: Jesu li brazde na Malti prouzrokovane izbojem sa tla na tlo?

O: Da.

P: (Pierre) O interakciji između nas i informacijskog polja ... Želeo sam znati deluje li DNA u osnovi zbog svog spiralnog oblika kao pojačalo i univerzalna antena, dok proteini deluju kao specifikator informacija dobivenih zbog njihovog geometrijskog oblika? DNA pojačalo, protein kaže na koju FM stanicu se ugađate?

O: Da.

P: (Pierre) Kad smo pre nekoliko meseci pitali za sledeću veliku ekonomsku krizu, rekli su da će ona započeti kao i obično sa izmišljenom krizom, ali da će izmaknuti kontroli. Pitao sam se hoće li ovaj obrazac biti istodoban sa trenutnom sanitarnom situacijom? Lažna pandemija, lažna ekonomska kriza, a onda prava pandemija i stvarna ekonomska kriza?

O: Svakako. To je osnovno, dragi Pierre! (poigravanje sa frazom koju je koristio Sherlock Holmes, op. prev.)

P: (Pierre) Meni nije meni. Zadnje... (L) Ovde sam da služim! [smeh]

(Pierre) U prethodnim sesijama ste rekli da je kod homeopatskih lekova jači učinak što je veće razređenje. Možete li objasniti zašto ga veće razređivanje čini snažnijim?

(L) Ne biste li mogli postaviti pitanje sa odgovorom “Da” ili “Ne”? [smeh]

O: Struktura vode je dovoljno dobra.

P: (Niall) Hoće li moćnici (powers that be u engl. Izvorniku, op. prev.) ugasiti internet?

O: Pokušat će ograničiti, ali i sami previše zavise o tome.

P: (L) Previše ga koriste ZA kontrolu. Ne mogu ga isključiti!

(Chu) Ljudi bi se mogli zapravo međusobno družiti umesto da po cele dane bulje u svoje ekrane. (Artemis) Oxajil je htela da pitam za njezinu macu. Htela sam pitati postoji li nešto što biste mogli reći o njezinoj maci, šta bi moglo pomoći Oxajilu?

O: Kitty je sada stražar.

P: (L) Dakle, njezina je maca postala stražar u astralnom carstvu?

O: Da.

P: (L) Htela sam pitati vezano za našu malu epizodu nestalog vremena danas. Je li se može pridodati kakav značaj ovoj epizodi nestalog vremena koju smo imali ranije ove večeri?

O: Greška u matrici.

P: (L) Dakle, greška u matrici... Znači li to da je došlo do neke promene programa?

O: Da.

P: (L) A šta je prouzrokovalo promenu ovog programa?

O: Ti.

P: (Artemis) O bože! Šta si učinila, mama?! Šta si UČINILA?! Opet si zbrljala vremensku liniju! [smeh] (Chu) Prestani organizovati svoju sobu !! [smeh]

(L) Je li novi program bolji? Hoće li mi se više svideti?

O: Da.

P: (Joe) Imam još jedno poslednje pitanje. Pre nekoliko meseci razgovarali smo o izjašnjavanju protiv stvari koje se događaju. Savetovali su strateško zatvaranje do maksimuma. A mi jednostavno... uopšte nismo obraćali pažnju na to. [smeh] Samo se pitam postoji li opasnost za nas posebno zbog načina na koji ukazujemo na to šta se događa? Ili smo u opasnosti? Jedna korist o kojoj sam oduvek razmišljao jeste da smo u Francuskoj, ali pišemo na engleskom za Anglosferu. Zapravo ne razgovaramo na francuskom o onome šta se događa u Francuskoj. (Chu) Pa, mi imamo francuski SOTT, a oni pljuju...

O: Malo se stišajte i više koristite aluzije.

P: (Joe) Dakle, trebao bih napisati nešto poput: „Nije li neobično kakve se stvari ovako događaju? Pomalo čudno! Mislim da bi moglo biti nešto čudno u onome što vlade rade. Možda čine veliku grešku. Šta misliš?" [smeh]

(L) U redu. Postoji li nešto za šta bismo trebali? Ili bilo koja završna reč?

(Andromeda) Reči mudrosti?

O: U trenutku biste trebali bolje razumeti frazu "uživajte u predstavi". Učinite to. Pozdrav.

KRAJ SESIJE

(Joe) Nema se u puno čemu uživati. Bolno je.

(Chu) Problem je u tome što su emisije kratke. Gledate sat ili dva, isključite televizor i gotovo je. Ova emisija trajat će GODINAMA!

(Pierre) A u tim emisijama ima vojvoda i vojvotkinja. Zabavniji su. Čini se da prava emisija nema nijednog vojvodu...

(L) Jedino što mogu reći o tome je da iz toga učimo. U određenom trenutku stignete kuda... Ne znam, više se distancirate jer možete podneti samo određenu dozu boli. To je poput fizičke boli: u određenom trenutku nešto se isključi kad imate fizičku bol, pa prestane. Ili to prestanete osećati jer vaš mozak prestaje prenositi signale, ili se onesvestite, ili se NEŠTO dogodi. [smeh]

(Joe) To je kao da gledaš usporeno saobraćajnu nesreću voza. Dugo biste mogli misliti da ćete oglasiti alarm i sprečiti najgore što će se dogoditi. Ali u nekom trenutku shvatite da niko ne sluša i to će se ionako dogoditi. U tom trenutku morate shvatiti da ne možete ništa učiniti. I vidite da se to događa tokom dužeg vremenskog razdoblja, pa u određenom smislu postanete pomalo anestezirani protiv toga. Ne možete nastaviti biti pod stresom zbog toga i preživeti. (Andromeda) Ili čak biti šokiran zbog toga. (L) Kad sve uzmete u perspektivi, svu bol i patnju sa svake strane svih različitih grupa ljudi kroz istoriju, a zatim o obeštećenju koje dolazi ovoj ili onoj grupi... I naravno, prosečna osoba bi pomislila: "Pa, oni ljudi koji su počinili ta dela nisu oni koji pate, zato što su umrli, i njihova deca pate."

Pa, to potpuno izostavlja ideju reinkarnacije, da se ljudi opet vrate i nadoknađuju. Sećam se kad smo pitali nešto o Atlantidi i Kasiopejci su rekli da Atlantiđani ponavljaju svoj pokušaj da kontrolišu celi svet.

(Pierre) Motiv je sličan. Poslednje uništenje Atlantide bilo je ...

(L) Radilo se o moći. Jednom smo pitali jesu li crnci u Africi imali ikad visoku civilizaciju. Oni su rekli da. Pitala sam šta se sa tim dogodilo, a oni su rekli da su bili okrutni gospodari, i da je njihova civilizacija uništena, i da su svedeni na goli opstanak u džunglama ili savanama, ili šta već, kao posledicu toga. Dakle... Moć nekome dolazi, a zatim mu se oduzima. Odlazi drugome i oduzima se. Ponovo i ponovo. Slučajno smo ovde u mestu i vremenu u kojem puno stvari kuluminira u jednoj tački naše istorije. A Kasiopejci su rekli da je to zato što je to zatvaranje Velikog ciklusa od 309 000 godina ili nešto slično. Dakle, SVE male niti koje su ostale viseti i sve različite grupe koje zaslužuju kaznu... I pretpostavljam da će Britanci to STVARNO dobiti zbog celog svog carstva... O moj bože. Ja sam ta koja se javljam! Moja DNK kaže da sam 85% britanskog, škotskog i irskog porekla. Pa... Kako znam da nisam bila jedan od onih glavešina koji su gradili carstvo u Indiji, ili Maleziji, ili kolonijama u Americi. I naravno, čak ni ne možete biti sasvim mekani i saosećajni prema američkim urođenicima. Šta su činili? Verovatno su bili Atlantiđani. To je bila njihova kazna: da ih nadvladaju evropski osvajači. (Niall) Šta su Irci ikome učinili? [smeh] (L) Ne znamo. (Joe) Trenutno su infiltrirani. Svi na vlasti su mešanci. Laura, bila si vojvoda ili vojvotkinja od Tinklebottoma... Vojvoda od Whibbleswortha ... Neko smešno englesko ime. Platit ćeš! (Pierre) Uzimajući u obzir ovu istorijsku distancu, ne identifikuješ se kao takva.

(Joe) Onda bi trebao skinuti tu francusku zastavu u radionici. [smeh]

(L) Pa, šalu na stranu, mislim da je poanta da nas se iskušava kako bi stvari posmatrali više iz kosmičke perspektive. Šta su Kasiopejci jednom rekli? Ne trebaju se prijaviti osobe fokusirane na telo. Ako ste fokusirani na telo, to znači da ste zapeli u svom 3D razmišljanju. Pozvani smo da se uzdignemo iznad toga i u osnovi uživamo u predstavi jer vidimo VELIKI istorijski niz događaja koji se odvijaju pred našim očima. (PoB) Možemo li promijeniti kanal? (Niall) Samo ako promenite proteine! (Joe) Vrlo dobar način da se prestanete poistovjećivati s 3d stvarnošću jeste da SVE ode ka vragu! Ko se želi identifikovati sa nečim što je klonovska predstava, znate? (Andromeda) A šta to jeste!

(L) Fascinantno je, moram priznati!


KRAJ
 

Persej

The Living Force
FOTCM Member
Thank you for translation. Here are just a few additions:
 

Persej

The Living Force
FOTCM Member
Thank you Ivan for fast translation!

 

Persej

The Living Force
FOTCM Member
I created a new spreadsheet where we can track how many books from the Laura's romance novel list we have translated in our languages. I invite everybody to contribute in maintaining this list.

 

Mari

Jedi Council Member
I created a new spreadsheet where we can track how many books from the Laura's romance novel list we have translated in our languages. I invite everybody to contribute in maintaining this list.

I´ve updated the sheet with the books @istina has found and I´ve already wrote here.

Also thank you all for translation of the sessions!!!!
 
Top Bottom